Sentrumsrapport fra Hønefoss gir deg mange svar på Byutvikling

 

En slik sentrumsrapport bør alle Norske sentrum ta seg tid og midler til å lage, fordi den er grunnlaget for å vite og trekke konklusjoner på hvor en er i dag og hvor veien går videre. Veldig bra samarbeid mellom kommunen, gårdeiere og næringen i byen, som gir beste resultat og fakta hvor partene da føler eierskap til rapporten.Den bør nok leses på en laptop fordi den er lang og omfattende. Hønefoss – en by for fremtiden, uten spørsmålstegn. Det er bare å hive seg på og få til det partene her snakker om. Bra jobba Monica og Hønefoss. NSF Lars Iver.

https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/Nu9slG4Ulc24eZ