Sentrumsregnskap er verktøyet som gir riktige grep fremover.

Flere bysentrum lager nå Byregnskap og kartlegger på den måten konkret hva byen inneholder av fakta på mange parametere. Det å vite og ikke bare anta størrelsene for bruken av sentrum på de fleste områdene er avgjørende når du skal kunne diskutere og ta opp saker som gjelder videre utvikling og hvilke metoder som fungerer og hvilke som ikke fungerer. Det å lage disse regnskapene er selvfølgelig en jobb på mange timer og en må definere hva som er ønskelig blir kartlagt og finne stedene hvor deler av grunnlaget allerede er laget fra offentlig statistikkområder som er der på nettet. SSB er en av områdene som har mye om det meste på statistikk og kommunene og fylket har gjerne også laget rapporter hvor det er laget statistikk som passer i en slik rapport.

Både Ålesund og Trondheim har laget og presentert sine Sentrumsregnskap og vil oppdatere disse hvert år, for å se an hvor sentrum går i utvikling på de områdene de ønsker å måle. Et fantastisk redskap og alle sentrum bør sette i gang og få laget slike.

https://bypatrioten.com/media/6659/sentrumsrapport-2018-web.pdf