Spare driftsutgifter er formålet med en god avtale på forvaltning av strøm til alle norske sentrum.

Norsk Sntrumsfordel

 

Fjordkraft logo 50%

 

Spotpris eller bedre er målsettingen for Strømfondet for alle i alle norske sentrum.

Personalisert PR fungerer best og er mest troverdig var det en som sa her om dagen til meg, så da kjører vi det bildet her.

 

Driver du næring eller jobber du i sentrum i et av norges mange sentrum, da må du ser her.

Spar på strøm

I disse Koronatider må det spares på driftsutgiftene så mye som mulig og Oppnådde Minus 5.1 øre i januar i år i forhold til spotprisen ga fondets medlemmer en bra besparelser på strømfakturaen. Handlingen gjøres for oss av de beste i Norge nemlig Statkraft Energi som via Fjordkraft kjøper og selger kraft på Strømbørsene hvor formålet er om mulig å tjene på transaksjonene for deg og konkurrere med børsen om Spotprisene fortløpende gjennom året. Vi er tilknyttet samme pool som Fjordkraft selv ligger og du er direkte kunde der og nyter godt av den fordelen vi tilbyr via NSF kraftfond med forvaltning og greier å oppnå av beste pris gjennom året.  NSF kraftfond har nå fungert i over 22 år og har gitt fordeler for medlemmene i fondet som er alle næringsdrivende med sine foretak og alle ansatte med sine private hus og hytter i alle norske sentrum. Du som har tilknytning til sentrum i hele Norge kan gå inn på linken og melde deg inn enten som bedrift eller som privat

Dagens prisbilde og forhold om Fyllingsgrader og Kraftbalansen

Dagens prisbilde på strøm er at det meldes i prognosene om tørrere vær fremover og for neste uke er det meldt om nedbørsenergi tilsvarende 0,3 til 3 twh, mot normalt 4,1 twh. Det gir i en 14 dgr, prognose et fall i Kraftbalansen i Norge samlet fra pluss 15,6 twh til 10,2v twh. Det betyr at samlet overskudd i vannmagasinene i Norge fallere nedover utover det som er normalt for årstiden og det er dårlige nyheter. Fyllingsgraden samlet for alle Norske vannmagasin er i går notert til 44,5 % mot i fjor 40,4%.  Når det i tillegg er vesentlig mindre snø i fjellet som skal bli til vann fra uke 18 og fremover og det meldes om at grunnvannet i Norge er mindre enn normalt, er det svært spennende å se hvor vi havner på prisene fremover utover våren og sommeren. Prisbildet dannes som alltid av etterspørsel og tilbud.  Det kan godt tenkes at vi bør se etter en gunstig fastpris for samlet forbruk til alle medlemmer for desember 2021, januar og februar 2022, fordi det var jo ekstreme priser som ble drevet opp siste vinter. Men de prisene kommer ikke eventuelt før langt ut på høsten og med en kraftbalanse som er høy. Siste sen høst var det jo en pluss på 40 Twh med mye nedbør som gjorde at prisene sank som en stein.

Etterspørselen etter kraft minker med økende temperaturer, spørsmålet er bare om produsentene vil spare på vannet og regulerer ned tilførselen til senere hvor de tror de kan få enda bedre betalt for kraften.

Etterspørselen etter kraft er avtagende på grunn av øket temperatur og konsumet er i dag i Norge 16,819 mwh/h som er midt i mellom sommer og vinterforbruk og eksporten ut av landet er på 2,343 mwh/h.  Det som nå er anbefalt er å ta en runde og skru av eller ned på all strøm du ikke trenger å ha på, fordi det står kanskje mye på enda som var satt på i vinter og står på fullt enda. Det er mye å spare på fornuftig forbruk.

Pris pr i dag for fremtidige kvartaler på Nordpool som ikke vurderes å være attraktive nå.

Prisene for å sikre inn kvartalene for vinteren som kommer er alt for høye til å vurdere kjøp av disse. De ligger på Q4 /2021 31.8 øre ekskl, mva, avgifter, nettleie og påslag. For Q1/2022 er den notert til 38.2 øre. Andre pris indikatorer på kraft viser en økning på både gass, olje, carbon og kull  i prognosene fremover.  Vekslingskursen er omtrent 10 i forholdet Euro/Nkr og den faktorer er avgjørende for prisnivået i Norge fordi strøm handles i Euro på børsene.

Spar på strøm

www.norsk-sentrumsfordel.no

@Sentrumsfordel

Porsgrunn 14.04,2021

Lars Iver.