Spotprisene på strømbørsene vil med stor sannsynlighet være lave i lang tid fremover.

 

Norsk SntrumsfordelFjordkraft logo 50%

 

Fjordkraft – spar på strøm

Invitasjon til alle norske sentrum med gårdeiere, næringslivet generelt med sine enheter og ansatte med sine private hus. En oppdatering på strømmarkedet pr.23.10.2020

NSF Kraftfond inviterer alle gårdeiere, næringsdrivende og alle ansatte i alle norske sentrum til å bli med i et kraftfond som har som målsetting å kunne gi Spotpris eller bedre med aktiv forvaltning av de beste på det i Norge.

De mest profesjonelle folka henter inn dine fordeler med kjøp og salg på strømbørsene.

Det benyttes da de mest profesjonelle folka i Statkraft som kjøper og selger på strømbørsene og vi ligger i samme poolen som Fjordkraft selv og nyter da godt av gevinstene og de prisene de greier å oppnå. Den fordelen gir vi videre til deg og du ser på din faktura hva du har spart på finansiell handel hver gang du får strømregningen. Hele poenget med proff forvaltning er å hente inn gevinster for deltagere i fondet hele tiden med kjøp og salg, uavhengig av prisnivå. Du er/blir kunde direkte i Fjordkraft og alle forhold håndteres derifra. NSF Kraftfond har da en avtale med Fjordkraft for å selge inn fordelen med å være med i fondet for de som driver og jobber i alle norske sentrum.

Fondet har nå operert i over 22 år og spart mange kroner for mange næringsdrivende og ansatte på strøm. Nå ser jeg på mange innmeldinger at veldig mange virkelig har fått øynene opp for at det er fornuftig å se etter andre ordninger med aktiv forvaltning, enn bare å godta den vanlige strømfakturaen, betale den og se glad ut. Sparte kroner er like gode som tjente kroner og Koronasituasjonen har ikke gjort det enklere å drive med overskudd på bunnlinja for noen.

Fremmet kritikk fra Forbrukerrådet på enkelte av produktene mange strømselskap selger.

Det er fremmet kritikk fra Forbrukerrådet overfor mange strømselskap som sier at det fremkommer for dårlig hva prisleddene og sluttprisen blir på noen utvalgte produkter de selger og fakturaen påstås sier noe annet enn antatt, eller sies å være umulig å forstå. Sannsynligvis er det snakk om få synliggjort og presisert bedre det som allerede ligger der av info. Det skal dreie seg om såkalte avtaler med innkjøpspris som ikke er omfattet av denne NSF avtalen med forvaltning. Det fremkommer ved bestilling på infovedlegget for NSF Kraftfond hva som er grunnlaget og hva som er påslaget pr. kwh/h. Det fremkommer også på fakturaen hva som er fratrukket for finansiell handel til hver enkelt deltager i fondet.

Forbruket øker og med det høynes også prisene.

Høsten er her og snart vinteren og med kjøligere dager hvor de fleste må sette på varme og det er i stor grad elektrisk oppvarming det går på, slik at forbruket øker og strømmåleren går vesentlig raskere enn i sommer. Forbruket i dag i Norge er notert til 17.219 mwh/h med eksport på 4.923 mwh/h. Total produksjon blir da 22.143 mwh/h som bare er litt under det som vanlig produksjon på vinteren.

Det er notert 93,4 % dekning i vannmagasinene og det er ajour med max nivå fra tidligere.

Vannmagasinene er fulle og har et nivå som er mye mere enn normalt, fordi det jo har kommet mye nyttbar nedbør gjennom hele året og det lå mye snø i fjellet langt utover våren. Det er nå 93,4 % dekning av samlet fulle magasin i Norge og det er ajour med max nivå notert. For første gang på over 20 uker har nivået sunket ved siste notering med 1.5%. Men situasjonen er slik at spotprisene med stor sannsynlighet vil være lavere enn normalt i lang tid, fordi det er meldt om mere nedbør og produsentene må kjøre det de kan for å ikke å få flom eller må slippe opp lukene og hive deler av vannet på havet uten produksjon.

Noteringer på Strømbørsen viser at vi sannsynligvis kommer under 15 øre pr, kw/h i snitt dette året.

Snittprisen på spot denne uken har ligget på ca 20 øre kw/h ekskl, mva, nettleie, avgifter og påslag. Snitt prisen i år på spot vil sannsynligvis bli på max 15 øre kw/h pr, 3112. Det er helt eksepsjonelt lavt og skyldes i stor grad nedbør som regn og snø og milde temperaturer. Samtidig har også en del av vår kraftkrevende industri og større enheter hatt mindre produksjon og mindre forbruk og i forhold til Koronasituasjonen har jo flere foretak og institusjoner hatt stengt i lange perioder. Noe som vises ved totalregnstykket på forbruk og derved også pris. Prisene fastsettes som alltid av etterspørsel og tilbud.

Dagens noteringer på Nordpool på kjøp av november ligger på 22 øre kwh/h ekskl. mva, nettleie, avgifter og påslag. For desember er prisen satt til 25 øre tilsvarende. For kjøp av hele Q1 2021 er det notert til 28 øre. For å lage et grovt regnestykke er totalprisen på strøm du betaler delt i tre med strømprisen, avgifter og nettleie som hver sin tredel av regnestykket.

Værprognosene for Norden fremover for november sier at det blir nedbør, mildt og med mye vind, men at et skifte kommer i løpet av november.

SMHI som er det svenske offentlige byrået for proffe værmeldinger sier i sine prognoser at været vil normalisere seg utover i november, men at vi enda sliter med restene av en orkan som heter Epsilon som har gitt dype lavtrykk og mye regn og vind i store deler av landet. Neste uke sies det at lavtrykket vil bevege seg nordover, men det kommer inn kraftig vind som vil gi en produksjon med vindkraft her i Norden som er dobbelt av normal produksjon.  Temperaturen utover første del november vil være over normalen og nedbør omtrent som normalt. Fra midt av november vil det bli litt mer vinterlig, men fremdeles som normalt for årstiden, sies det i prognosene.

Kullprisene øker og med det vil også marginalprisene for produksjon på kullkraftverk øke fremover.

Kull prisene øker og det gir et utslag i strømprisene, fordi veldig mye strøm blir produsert i kullkraftverk i Europa med såkalt marginalproduksjon og prisene settes etter hva det koster å produsere strøm ut i fra disse kraftverkene.

Da er det bare for de som holder til i alle sentrum i Norge å melde seg inn til NSF kraftfond og klikk deg inn på:

Fjordkraft – spar på strøm

Bli med sammen med mange andre i alle norske sentrum og hente dine fordeler ved å kunne spare på driftsutgiftene.

 

www.norsk-sentrumsfordel.no

Lars Iver.

Porsgrunn 24.10.2020