Strøm med forvaltning i NSF Kraftfond kan gi deg et meget godt resultat på fakturaen.

Strøm med forvaltning i NSF Kraftfond kan gi deg et meget godt resultat på fakturaen med fratrekk hver måned for oppnådd pris som kommer til fratrekk på din faktura etter følgende oppsett :
Resultater for 2022 oppnådd med forvaltning.
Måned fratrekk i din spotpris
Hentet fra Fjordkrafts egen liste over forvaltnings fortjeneste hvor av 80 % går rett til kunden og 20% går til Fjordkraft til forvaltningen
Januar          -48,59 øre/kWh
Februar        -45,88 øre/kWh
Mars             -25,33 øre/kWh
April              -20,27 øre/kWh
Mai               -74,23 øre/kWh
Juni              -82,62 øre/kWh
Juli               -35,23 øre/kWh
August         -83,24 øre/kWh
September   -55,29 øre/kWh
Oktober       -10,63 øre/kWh
Klikk her og meld deg inn i eget skjema for bedrift og privat.
Strømprisene er jo helt hinsides all fornuft og ser ut til å bli enda høyere utover vinteren. Det er rett og slett skammelig av våre myndigheter å kjøre dette løpet hvor de nekter å se at strøm med vannkraft, produsert her i Norge koster et sted mellom 12 til 15 øre, og med avgifter på toppen kommer vi godt under 50 øre totalt. I særlig grad gjelder jo det de som driver næring av SMB bedrifter og ikke har fått noen refusjon på strømmen i det hele tatt. Og ikke kom med at det er laget en slags refusjon til næringslivet, fordi den ordningen er det nesten ingen som kommer inn under. Ta tilbake kontroll over vår felles vannkraft i Norge og sett en pris som er fair. Vi skal ikke ta blemmen for at EU ukritisk tar vekk store mengder med regulerbar kraft og på den måten forhøyer prisene dramatisk.
Da får vi sikre oss de beste avtalene som er mulig å få til og jeg kan igjen anbefale en tilknytning til NSF Kraftfond, med god forvaltning av proffe aktører som stort sett hver måned gir deg et fratrekk på fakturaen som monner. Over her ligger fratrekket for de 10 første månedene i år og det er ingen garanti for at det fortsetter slik, men statistikken for mange år nå er meget god til din fordel.
Lars Iver.
NSF logo transparent