Strøm til under halv pris er bare fantastisk, «Feiringene pågår».

https://norsk-sentrumsfordel.no/fjordkraft-spar-pa-strom/

Hele januar har det bare gått en vei med strømprisene på børsen,både på spot og finansiell handel, nemlig sterk nedover, noe som jo er gledelig for forbruker. Spot og termin/kvartals prisene har gjort store sprang nedover i et tempo og volum som mange ikke trodde var mulig.

Bare for å sammenligne prisen i dag, med samme pris på samme tidspunkt i fjor, så er prisen i dag på spot drøyt 20 øre og i fjor var den 60 øre kw/t ekskl.mva, nettleie, avgifter og påslag. Det er jo bare fantastisk og det ser ut til at de gledelig prisene for forbruker vil vedvare utover i februar mnd.

Masse nedbør som er dobbelt av normalen, vesentlig mildere vær med temperaturer på plussiden og tildels mye vind i hele Europa til å produsere vindkraft og fallende forbruk gjør at prisene har falt som en stein.

Prognosene fremover på været sier at det vil fortsette med det milde, nedbørsrike og vindfulle været utover i februar og i 15 dgr varslet sies det at det kommer over 100% mer nedbørsenenrgi til vannmagsinene ennn normalt, noe som ikke akkurat gjør at produsentene kan heve prisene med det første. Det gir opptil 11,3 Twh nedbørsenergi neste 10 dager sier prognosene og da begynner det å fylles opp slik at kan få et overskudd opp mot 20 Twh i magasinene. Bare vent litt nå så åpner produsentene på slusene og hiver vannet ut i havet for å minske på trykket de venter med snøsmeltingen. Hvis de da kan få instruks fra NVE om å opprettholde medianverdiene på magasinene og ikke hive ut for mye produserbart vann, så var det topp.

Prognosene for Temperaturen vil ligge i snitt i på pluss 2 grader neste 15 dgr og for hele februar er prognosen på pluss 4 til 5 grader. Da er det nesten våren som kommer. Det kommer nok noen kaldere dager innimellom, fordi når lavtrykkene fra sydvest passerer Norge får vi vinden inn fra mer nordlig retning, før neste lavtrykk kommer inn.

Det er satt en pris på Q2/2020 til 21 øre og for Q3/2020 til en pris av 20,5 øre ekskl mva,nettleie, avgifter og påslag. Da er vi tilbake omtrent på 2016 prisnivået og det gleder jo stort at forbruker får vesentlig mindre strømregning enn tidligere.

Forbruket er mye lavere i Norge enn normalt og er notert på 18,682 mw/t mot en normalnotering på 20 til 22,000 mw/t i en ordninær kald vinter.  Det er nesten ingen eksport til Europa via kablene, fordi Europa har mer en nok med det de selv produserer for tiden.

Som sagt og som bildet viser så har forbrukere, hustandene, industrien og næringslivet grunn til å feire og glede seg over lavere priser på strømmen.

Vi gjentar at NSF Strømfondet står åpent for å melde seg inn, både for bedrifter, gårdeiere og alle ansatte med sine hus og hytter. med tilknytning til alle Norske sentrum. Det ligger innmeldingblokker på sidene til www.norsk-sentrumsfordel.no

Her er linken til skjemaene du skal benytte:    https://norsk-sentrumsfordel.no/fjordkraft-spar-pa-strom/

Porsgrunn 24.01.2020

Lars Iver.