Strømmarkedet fungerer med tilbud og etterspørsel? Spar på driftsutgiftene.

 

Norsk Sntrumsfordel

Fjordkraft logo 50%

 

Strømmarkedet fungerer med forbruk og etterspørsel? Men hva med avgiftene?

Bli med alle norske sentrums aktører og ansatte med sine private hus og hytter og gi deg selv en mulighet til å spare på driftsutgiftene så mye som mulig. !!!!!!

Har du som driver næring, er gårdeier eller jobber i næringene i alle norske sentrum sikret deg å få et knallgodt tilbud på strøm med forvaltning av de beste i Norge? Målsettingen er Spotpris eller bedre og vi greier i mange tilfeller å bevise at det lønner seg å være tilknyttet NSF strømfondet som nå i 22 år har jobbet for at næringene og ansatte i norske sentrum skal kunne spare på utgiftene. Gå inn på nettsiden www.norsk-sentrumsfordel.no og klikk deg inn på strømlinken som du kan melde deg inn på:

Spar på strøm

Kald vinter og svært dyr strøm.

Vi har nå vært i gjennom en januar og februar som har vært mye lengre kaldt enn vi normalt har vært vant til på mange år og det har gitt en langt større etterspørsel enn vanlig etter strøm for oppvarming. Når det også har vært flere perioder med lite vind for vindkraftproduksjon i Europa, har suget etter strømoverføringer på kabler til eksport vært stor.  Summen av dette gir en harmonisering av prisene her i Norge til Tyske prisnivåer, noe vi dessverre kan lese direkte av på strømregningene for januar og februar.

Har markedet alltid rett?

Markedet har alltid rett med prissettinger i forhold til tilbud og etterspørsel sies det og Norge har jo solgt seg til en felles børs i Europa på fastsettelse av pris. men det er kanskje først og fremst avgiftsnivåene som Staten tar inn som irriterer mest. Når det skal plusses på i forhold til forbruk med svært høye avgifter hvor co2 avgiften og kjøp av klimakvoter på mellom 10 til 16 øre pr,kw/t og som ikke kan forsvares på noen logisk måte med produksjon av fornybar og ren vannkraft her i Norge uten co2 i det hele tatt. Få den bort og reduser øvrige avgifter til det halve.  Markedet har utviklet seg fra et rent norsk marked hvor formålet var å levere rimeligste pris på strøm til forbruker, til et nordisk marked og videre til dagens europeiske marked som gir dagens prisnivåer.

Dagens situasjon og prissetting.

Dagens situasjon er den at vi har fått ned prisene til mer normale nivåer og det noteres en systempris i dag på 39 øre kw/t. Ekskl. avgifter, nettleie og mva. Det er store forskjeller på områdeprisene fordi nord i Sverige og Norge er det innestengt kraft og der er prisen i dag 28 øre  og i områder syd Norge er det notert 48 øre kw/t. Prognosen på spotprisene fremover noen dager vil heller øke litt enn gå nedover. Det skyldes at i det korte bildet på noen dager er prognosene litt kaldere og større forbruk.

Kraftbalansen betyr alt for prisene fremover.

Kraftbalansen i Norge er i dag på pluss 8,5 twh og vannmagasinfyllingen følger nå omtrent linjen fra 2020. Det meldes om at det ligger lite snø i fjellet i år og grunnvannstanden er mye mindre enn normalt. Det kan bety at når vi kommer litt lengre ut på våren og snøen skal smelte og fylle opp vannmagasinene vil det kunne bety en vesentlig mindre andel enn det vi hadde i 2020, som jo var ekstrem med tilgang på sommeren på snø og mye regn utover høsten. Det kan jo enda komme snø eller regn som fyller opp, men sannsynligheten er at vi vil ha en dårligere kraftbalanse enn vi liker utover sommeren og høsten som igjen gir en øket pris. Det bekymrer en del. Det er helt avgjørende at produsentene får beskjed om at all eksport stoppes når nivået går under medianverdiene på vannmagasinene.

Mindre Produksjon og mindre konsum fremover.

Produksjonen er redusert med 12 % siste uke som en følge av mindre etterspørsel og konsumet i dag er satt til 19.444 mwh/t og til eksport er det notert 3.057 mwh/t Da er vi nede på normale tilstander først i mars mnd.

Olje, kull, gass og Co2 prisene  har innvirkning på prisene.

Oljeprisene har jo øket i den siste tiden og enkelte spår at den skal fortsatt øke, fordi det er større etterspørsel enn produksjon som gir et løft for oljeprisene. Det er jo gode nyheter for Olje Norge. Kull og Gass ligger omtrent som tidligere og prisene på co2 faller noe. Det er stort sett bare kullprisene og co2 prisene som har en innvirkning på strømbørsene, selv om enkelte oljefyrte strømanlegg har vært i sving i vinter

Dagens noteringer på kjøp av perioder fremover på børsene.

Dagens noteringer på strømbørsen på kjøp av mnd. og kvartaler er: April 28 øre, mai 25 øre, juni 23 øre og kvartal 2/2021 er notert til 25 øre, alle prisene er da netto uten avgifter, nettleie og mva. Ingen av disse periodene er særlig interessante å sikre seg, fordi sannsynligheten for at spotprisene vil være lavere i nevnte perioder er stor.

www.norsk-sentrumsfordel.no

Spar på strøm

Porsgrunn 04.03.2021

Lars Iver.