Strømprisene for vinteren Q1-2021 noteres allerede i 30 øre kw/t. Spar på strømutgiftene ved å bli med i et kraftfond for sentrum.

 

Norsk SntrumsfordelFjordkraft logo 50%

 

Strømprisene for vinteren Q1-2021 noteres allerede i 30 øre kw/t ekskl.mva,nettleie, avgifter og påslag, på den finansielle børsen og vil sannsynligvis øke mye fremover høsten. Det er for øvrig omtrent den prisen som er dagens spot pris i Tyskland og DK.

I disse Koronatidene gjelder det å spare på utgiftene der en kan for både næringsdrivende og privatpersoner, så derfor inviteres partene i sentrum og alle ansatte der i alle Norske sentrum til å bli med i NSF Kraftfond som forvaltes av de meste proffe folka i Norge på den Finansielle Kraftbørsen. Det tar tre minutter å få det registrert.

https://norsk-sentrumsfordel.no/fjordkraft-spar-pa-strom/

En oppdatering på Kraftsituasjonen og antatt prisutvikling pr.10.06.2020

Det har blitt fokusert på at det ligger så mye snø i fjellet at det vil fylle opp vannmagasinene godt og vel og sikre forbruker en svært hyggelig pris på strømmen fremover i lang tid. Det har blitt påstått opp mot 70 Twh av snø i fjellet i år.  Det er helt riktig i det korte bildet for sommeren, hvor spotprisene jo nå er nesten gratis på ca 3 øre kw/t og vil vel vare utover en viss tid inntil en ser hvor mye vann det blir ut av snøen som nå smelter. Noen sier da at mye av vannet fra snøsmeltingen blir bare borte, fordi det er lite frost i bakken i år og snøen smelter da fra undersiden og fordamper uten å bli til vann i magasinene.

Det er tappet ned svært mye i vannmagasinene fordi produsentene har vist kjørevillighet på tross av priser som egentlig burde tilsi å strupe produksjonen og vente med å produsere til prisene igjen går oppover. Det er en tosidighet i det regnestykket, fordi produsentene får mere for kraften når det er litt manko på vann og samtidig ønsker de å ha såpass at de ikke går tomme utover vinteren. De klippene du nå ser på TV på flom i enkelte vassdrag er fordi disse vassdragene har for liten kapasitet på regulering i dertil magasiner, men svært mange andre har sikret seg og det skal mye til før det blir flom

Det er i dag notert en fyllingsgrad i alle magasinene i Norge som sier at det er 44.5 % fyllingsgrad i år, mot 60,1 % i 2019. Det er jo en vesentlig mindre fyllingsgrad i år enn i fjor og mot normalt og det skal svært mye vann renne ned i magasinene for å dekke opp for en medianverdi på 54.3% og videre oppover helt til de er fulle på 87 Twh. Tiden fremover nå til uke 37 vil vise trenden på nivåene i magasinene som skal være vannresursen fremover vinteren, sammen med høstregnet som vil supplerere godt.

Det er meldt om Høytrykk, varme og sommer neste 10 dgr. og det gir inntil 60 % mindre nedbør enn normalt samme periode. Langtidsvarsel for Norge sier at det skal bli sommer i hele Juni mnd. og det betyr gode dager for de fleste, men en forverring av kraftbalansen som nå ligger under 30 Twh totalt i pluss

Produksjonen i Norge i dag er på 13,144 mwh/h som vil gå enda litt nedover og eksporten på kablene ut av landet er på 2,480 mwh/h

Olje og kull øker noe i pris og olje omsettes for 41 dollar/barrel og kull for 46 dollar /tonn.  Vekslingskursen for euro i forhold til N.kr er på 10,56 som er viktig fordi strøm kjøpes og selges i Euro. Hvis du følger med på Oslo Børs vil du se at den snart gledelig har hentet seg inn etter Korona fallet og det betyr at både Industrien, næringslivet og private vil øke sin etterspørsel etter kraft utover høsten og vinteren. Det betyr at produsentene vil ha bedre betalt for sin vare som er vann produksjon basert på fornybar kraft. Tilbud og etterspørsel regulerer prisene.

Jeg vet ikke om alle har forstått ordningen med å delta i NSF Kraftfond, hvor vi da ligger inne på en finansiell strømbørs som stort sett bare store finans aktører og strømselskap handler på og det gir helt andre muligheter en bare å ligge på Nordpool med ordinære avtaler slik de fleste har.  Fondet handler inn strøm fremover for vinteren og året når det er beste pris, slik at proffe krafthandlere ser hvor det ligger gevinster å hente og fordelen vår er at vi ligger i samme innkjøpspool som Fjordkraft selv opererer i. Det gir at vi kan ha som målsetting med Spotpris eller lavere og hver time hele året konkurrerer våre forvaltere med spotprisen på kjøp og salg. Du vil da se på din faktura hva du har fått av finansiell gevinst fratrukket din avregning.

Derfor er alle som driver næring og alle Gårdeiere i Alle Norske sentrum invitert til å bli med i NSF Kraftfond og vi har samme tilbud til alle private som jobber i alle Norske sentrum til å dele samme fordelene. Det ligger innmeldingsblokker på www.norsk-sentrumsfordel.no og du kan gå direkte til de ved å klikke på:

https://norsk-sentrumsfordel.no/fjordkraft-spar-pa-strom/

Det er ingen medlemsavgifter eller andre slike ting å betale og du står selvfølgelig helt fritt til å melde deg inn og eventuelt melde deg ut senere.

Trå til og meld deg inn sammen med mange andre sentrumsaktører i hele Norge.

www.norsk-sentrumsfordel.no

Porsgrunn 10.06.2020

Lars Iver.