Strømprisene svir hardt for mange. Markedet fungerer dårlig og må reguleres.

Norsk Sntrumsfordel

Strømprisene svir og du må konfrontere dine folkevalgte, som må få på plass et nytt regime for strømpris til forbruker. Skatt og avgifter må mye ned og selve ordningen med produsenter, nettselskap, salgsselskap og masse ulike ordninger må forenkles og salgsfremstøt som er tilnærmet umulig å finne ut av i prisbildet og fordelene for de fleste forbrukere må informeres slik at folk forstår betingelsene. Her snakker vi om en og samme vare som omsettes av Nordpool til dagens pris fordelt på prisområder i Norge og siden noen av leddene er monopolister, kan det ikke bare være markedet og vannstanden i magasinene som avgjør prisen. 

STRØMPRISENE i 2020

Neida, vi forventer ikke som sluttbruker på strøm at den er som samme tidspunkt i fjor, hvor den var nesten gratis fordi det var større tilbud enn etterspørsel og produsentene måtte åpne slusene for å hive ut vannet på havet. Det henger jo da sammen med at de antok i 2020 mer nedbør enn normalt utover høsten noe som jo også stemte og ga en historisk lav pris utover høsten til og med desember mnd. Magasinene viste et historisk høyt nivå og var mer enn fulle, det var svært mye snø i fjellet, det regnet mer enn normalt  og det ga samlet et kjørepress for produsentene som har krav på seg til å sikre seg blant annet mot flom.

STRØMPRISENE i 2021 ØKER DRAMATISK OG KAN IKKE AKSEPTERES

Men så er det dette året da og da svinger pendelen helt over på den andre siden, hvor prisnivåene på Nordpool har vært og er i det øvre laget og noteres for levering av strøm selv i dag midt på sommeren ett sted mellom 40 til 50 øre kw/ t. Og så kommer det 25% mva. og elavgifter på 16.69 øre kw/t samt nettleie og påslag på toppen av regnestykket. Grovt sett er det slik at regnestykket kan deles i tre like store deler, med strøm, avgifter og nettleie.  Det gir et prisnivå på godt over en krone pr. kw/t i sommer og som de fleste sluttbrukere nekter å akseptere i et land hvor vi har enorme fornybare vannkilder, har aldri gått tom for vann til å produsere strøm og kan tilby sluttbruker en langt lavere pris.

MARKDET FUNGERER DÅRLIG OG HARMONISERES MED EUROPEISKE PRISER

Årsaken er harmonisering til europeiske priser fordi vi nå er del av et europeisk marked og dernest at våre produsenter har kontroll med lite snø i fjellet og mindre nedbør enn  normalt og kan regulere ned produksjonen og på den måten justeres prisene opp fordi tilbudet blir mindre. Jeg skal ikke trøtte dere med tall for forbruk, langtidsvarsler for været, prisene for kjøp av perioder på børsen, olje, kull og gassprisene, vekslingskurser eller annet tallmateriale som kan være morsomt å følge med på, men kun ta hovedårsakene til prisnivåene vi nå ser. Men vannmagasinene i Norge samlet pr. i dag har større fyllingsgrad totalt enn tilsvarende dato i fjor på 63% i år mot 54.7% i 2020. Men det betyr lite, fordi produsentene vet at nå har det snart rent fra seg fra snøen i høyfjellet og i fjor var det veldig mye igjen på samme tidspunkt.

STATENS AVGIFTER MÅ NED OG SETTES KRAV OM EKSPORTSTOPP VED MEDIAN NIVÅET.

Det har ikke med våre strømselskap som kjøper strøm på Nordpool og selger den til sluttbruker å gjøre i noen særlig grad, selv om det er litt ulike priser der også, men det har først og fremst med statens avgifter som må ned vesentlig. I avgiftene til staten ligger den vesentlig andel som er såkalt co2 avgift og er EU avgifts krav for all form for kraft. Når produksjonen av strøm med vannkraft ikke genererer CO2 og det aller meste forbruk her i Norge er omfattet av ren vannkraft, må denne avgiften helt vekk.

Dernest må det nå settes krav om at når/hvis fyllingsgraden i samlet vannmagasiner går under den såkalte medianverdien, skal all form for eksport av kraft/strøm ut av landet opphøre omgående samme dag.

Stort sett er mange av produsenter her i Norge eid av enten Staten, fylkene eller kommunene som selvfølgelig gjerne vil ha størst mulig overskudd og ta et størst mulig utbytte av overskuddet, men nå er det kommet så langt at sluttbrukerne må si ifra at nok er nok.

Det er våre folkevalgte som må sette skapet på plass og du kan jo spørre dine som nå skal velges inn på tinget om hva de mener om dette.

INNMELDING TIL NSF STRØMFOND LIGGER HER

Det ligger for øvrig på våre nettsider innmelding til å delta i NSF Strømfondet som er for alle aktører i alle norske sentrum, med gårdeiere, næringslivet og alle ansatte som jobber der med sine private hus og hytter. Se på linken og meld deg inn for å få strøm med forvaltning av de beste i Norge fremover.

Spar på strøm

www.norsk-sentrumsfordel.no

Lars Iver

Porsgrunn 25.,06.2021