Strømpriser tilbake til normalen, vannmagasiner som fylles opp og grep tas for forsyningssikkerhet.

 

 

NSF logo transparent

Strømpriser tilbake til tilnærmet normalen, vannmagasinene fylles opp mye, inflasjon som faller sterkt, lånerente som går litt til opp og deretter faller igjen, olje og gassprisene som faller og handelsoverskuddet med utland faller tilbake til normalen. Bare i Juli hadde Norge et Handelsoverskudd netto på over 150 milliarder kroner.

En økonomisk situasjon som endrer seg med normalisering?

Jeg risikerer å «drite meg helt ut» med slike påstander, men den økonomiske situasjonen i landet om få måneder kan være helt annerledes enn den er nå. Det er signaler i markedet som tilsier at økonomien normaliseres etter hvert og en av de viktigste indikatorene på det er 10 årsrenten i USA som faller markert, etter at de har satt opp rentene mye i år.

Det er ikke reelle priser på strøm nå, men fordi produsentene har fått pålegg om/ ikke ønsker kjøpere for å spare på vannet blir prisen 5 kroner pr kwt.

De som tror at dagens strømpriser i Syd Norge er et reelt prisnivå fremover må få input om at en salgspris netto på 4 til 5 kroner kwt på Nordpool, er kunstig høyt satt fordi da sikres det at det er veldig får kjøpere også innen EU systemet. Våre produsenter skal jo spare på vannet fremover og da må det gjøres slik, med det resultat at prisene går mye opp.

Spørsmålet er når kommer høstregnet og hvor mye vil det fylle opp i vannmagasinene? Det må innføres ordninger inntil videre med pristak.

Jeg håper på en nivå i pris på et akseptabelt nivå fremover om noen få måneder og at vann magasinene fylles opp i stor grad med høstregnet som nå kommer. Men det må settes et krav om Medianverdi på magasinene i NO2 som en fast ordning før det skjer eksport og det bør inntil videre settes et pristak til alle med norsk adresse også næring og bedrifter på 50 øre inkl. alt av avgifter, for strømmen innenriks på Nordpool. Det fylles fort opp når det først starter å regne mye og sammenhengende i flere måneder og det er ikke uvanlig at det skjer på høsten/forvinteren.

Lånerente, Inflasjon, olje og gasspriser kan gå mye ned når ting normaliseres.

Lånerente henger sammen med Inflasjonen som er for høy nå i forhold til hva Norges bank styrer etter, men selv de faktorene tror jeg vil avta etter hvert som folk finner ut at de må spare på kronene. Økonomien må kjøles noe ned også av offentlige utgifter og investeringer og planer må legges bort inntil videre. Olje og gassprisene henger mye sammen med krisestemningen innen EU på manko i lagrene før vinteren kommer og krigen i Ukraina er en av faktorene som veier tyngst.

Tør jeg å spå en avslutning av krigen i Ukraina og med det ta vekk depresjonene?

Hvis jeg tør så kan jeg jo spå en slutt på krigen snart, hvor Ukraina får hivd ut invasjonsstyrkene fra Russland og med det forsvinner depresjonene. Mine antagelser her er ikke basert på annet enn gjetninger og ingen må arrestere meg hvis det ikke slår til.

www.norsk-sentrumsfordel.no

Lars Iver.