Svenskehandelen åpnes delvis for norske kunder som ikke tenker norske arbeidsplasser

 

Svenskehandelen har store negative konsekvenser for norsk næring og folk må tenke seg om fordi det gir tap av svært mange arbeidsplasser,skatteinntekter og mulighetene for å styrke livet i norske sentrum reduseres.

Nå etterspørres det sterkt fra Sverige om Norske kunder og gjester igjen kan fylle opp kassene i Svenske foretak og igjen sørge for mange Svenske arbeidsplasser, skatteinntekter og liv i mange Svenske byer. I dag 24 juli åpnet Regjeringen for store deler av svenskehandelen i blant annet Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Örebro, Östergötland og Värmland i Sverige. Det er bare spørsmål om tid før hele Sverige åpnes helt som normalt. Spørsmålet du må stille deg er om du kan se i øynene flere av dine Norske venner, familie og naboer som jobber i byens næringsliv og mister jobbene sine og at Norske foretak må redusere eller legge ned driften, fordi du ukritisk handler dine varer i Sverige. Samtidig må Norske myndigheter gå i seg selv og innse at det kan bare ikke være særegne dyrere avgifter på flere varetyper her i Norge. De må ned til svensk nivå, alt annet er å si at Norsk handel og 12000 arbeidsplasser betyr lite. Det må være like priser på samme typer av varer når det er fritt frem på å besøke nabolandet som ligger inntil oss i hele lengden. fordi folk handler der de får det beste totaltilbudet. Handle lokalt og sørg for at arbeidsplassene og livet i byene her i Norge har muligheter fremover til å kunne leve videre.

Sakset fra Menon Economics på oppdrag for Virke:

Sammendrag;Grensehandelen de siste 12 månedene (2018)har økt med 23 prosent og ført til tap av 11 750 arbeidsplasser i Norge, tap av 7,8 mrd. kroner i verdiskaping og tap av minst 4,9 mrd. kroner i offentlige inntekter fra skatter og avgifter.

Den norske grensehandelen har økt kraftig det siste tiåret. Resultatet av dette er tapt omsetning for norsk næringsliv og dermedtapte arbeidsplasser og verdiskaping. Bare fra 2008 og frem til i dag, har den årlige grensehandelsomsetningen økt med 85% til nesten seksten milliarder. Det tilsvarer den samlede omsetningen for alle norske sportsbutikker.Dersom denne omsetningen hadde funnet sted i Norge ville det totalt kunne bidratt til nesten 11 750 flere arbeidsplasser, 7,8milliarder kr i økt verdiskaping,* og minst 4,9 milliarder kr i økte offentlige inntekter.
www.norsk-sentrumsfordel.no
Lars Iver.