Verdiskapende fortetting i sentrum

Ny rapport med tema Verdiskapende fortetting i Grenland:
Det er sett på mulighetene av å urbanisere byene i Grenland ved å definere hvor er det fortettingspotensialer i byene for bolig og næringsvirksomhet sentralt plassert. Formålet er kunne tilby nye muligheter for bærekraftige enheter som gir folk tilgang til sentrum til fots eller på sykkel. Rapporten gjelder her Skien/Porsgrunn, men har gyldighet i stort sett alle norske byer.
Det er flere gode ideer som her drøftes og formålet med å fylle opp i sentrum med nye mennesker som bor der, familier, næring av enhver art og ta tilbake sentrum som en god felles arena til det meste og i gangavstand med sentrum er helt topp som målsettinger. Det har jo vært en felles målsetting i mange år allerede for de som jobber med sentrum og utviklingen av byen. Næringslivet i sentrum vil gjerne ha flest mulig potensielle kunder og gjester nærmest mulig.
Det er to forhold som da må vektlegges i stor grad og det er rekkefølgekrav og fornuftig valg av sted på hvor og hva en bebygger, fordi det er enkelte områder som ikke gir samme utfordringer i det korte bildet i forhold til dagens tilgjengelighet og parkering. Dagens situasjon i mindre bysentrum og fremover minst 10 til 15 år er at nærmere 90 % bor godt utenfor byen og bruker sin egen privatbil til handlereisene. Det blir litt sånn høna og egget.
Hvis en tar hensyn til fleksible overgangsordninger som næringen kan leve med så kan ideene være meget gode. Det andre er at slike planer må så tidlig som mulig tas opp med i reelle samhandlinger med de som i stor grad eier byen på mesteparten av arealene og det er private gård og grunneiere. Ved å kjøre ensidig løpet kun i forhold til off, administrasjon slik det her gjøres vil de private ikke være med på endringene, fordi de føler seg oversett og overkjørt. Jeg trodde det var erfart nå at ting skjærer seg på planer som presenteres uten å hå tatt med eiere på konkret samhandling og planlegging helt fra start.
www.norsk-sentrumsfordel.no
Lars Iver.