Strømpriser du ikke trodde var mulig er her nå.

Strømpriser du ikke trodde var mulig. Strømfondet gir deg beste betingelser med proff forvaltning.

https://norsk-sentrumsfordel.no/fjordkraft-spar-pa-strom/

Spørsmålet kraftbransjen stiller seg er hvor lenge skal denne værtypen vedvare og hvor mye ekstra twh vil det akkumulere i magasinene fremover og bunner det ut et eller annet sted. Det er prognoser på at det i løpet av 14 dgr, vil kraftbalansen være i over pluss 33 twh nedbørsenergi. Det er mye snø i fjellet som skal smelte fremover våren og prognosene her er på over 50 twh bare der. Bare siste uke er det kommet 9 twh med snø. Forbruket i Norge er på ca 150 twh på årsbasis, slik at produsentene får noen store utfordringer både på regulering og prisnivå hvis lavtrykkene med nedbør fortsetter å strømme inn fra vest utover våren og sommeren. Da må prisene enda mere nedover i lang tid.

Forbrukere gleder seg stort, men det er bare med forvaltning som i dette fondet du kan sikre deg fremover sommeren og høsten til svært lave priser fordi det kan kjøpes nå for senere bruk. Du betaler selvfølgelig som tidligere når strømmen forbrukes og ikke på forskudd. Du er kunde direkte i Fjordkraft som er et av landets største kraftselskaper og avregnes etter den prisen vi greier å oppnå med forvaltning på det finansielle marked.

Det er flere krafthandlere som sier at gitt en normalsommer på nedbør og temperatur, så vil vi gå inn i 2021 med 20 til 30 twh som overskudd og prisbildet på de svært lave prisene kunne være noe folk vil glede seg over i lang tid. Da er det de som har løpende forvaltning av strømavtalene slik vi har, som kan sikre inn til fondets medlemmer til den beste prisen for lengre perioder og gjerne ut året eller lengre fremover. Ikke bare være prisgitt at været blir slik som nå også til sommeren eller ut året.

Dagens spotpris var notert til ca 10 øre ekskl. mva, avgifter og nettleie og så lav spot pris i februar er det svært mange år siden du så. Mars og april er notert til ca 11 øre og Q2 og Q3 får du også til 11 øre på det finansielle marked. Det er jo bare fantastisk hvor fort markedet har snudd siden nyttår og prisene faller som en stein og gjør det fortsatt.

Forbruket i Norge er vesentlig mindre enn en normal kald februardag og er notert til 18.458 mwh mot normalt et sted mellom 22 og 24.000 mwh.

Vekslingskursen på Euro har gått litt ned, men er enda på over 10 kroner for en euro, slik at forskjellen er ikke stor.

Jeg leser at det florerer med pristilbud på strømleveranser fra flere kraftselskaper til grupper i Norge og da er det slik at de opererer med løpende spotpris og et påslag mellom 3 til 6 øre kwt og gjerne en fastsum i tillegg. Vi har som målsetting i fondet via de beste forvaltere i Norge å slå spotprisen og har siste 3 år greid det med god margin på flere øre minus på spotprisen.  Så prisen du tilbys som driver næring i alle Norske sentrum, alle gårdeiere og alle ansatte som jobber der i alle Norske sentrum, er avgjort konkurransedyktig.

Les våre sider om tilbudet og betingelser på www.norsk-sentrumsfordel.no og innmelding for bedrift og privat finner du på https://norsk-sentrumsfordel.no/fjordkraft-spar-pa-strom/

 

Norsk Sentrumsfordel.

Lars iver.

Porsgrunn 20.02.2020