God Sommer med Dunjakke og mye vann i magasinene.

https://norsk-sentrumsfordel.no/fjordkraft-spar-pa-strom/

Oppdatering i NSF Kraftfond pr, 12.06.2019

Neida, selvfølgelig ønsker vi nå sommer og sol som varmer og gleder oss alle, men når det nå detter ned med regn og det er heller kaldt, så betyr det at både spotprisene for sommeren og prisene for vinterterminene faller på strømbørsen. 15 dagers prognosen for nyttbart nedbør er estimert til 60 % mer enn normalt, med levert nedbør omregnet til kraft fra 2.8 til 6.3 Twh  Det gleder jo stort, fordi året i fjor var det helt motsatt, hvor det var tilnærmet tørke fra uke 24 til uke 34 og prisene ble skrudd opp kraftig selv midt på sommeren. Det skyldtes jo også at det ble eksportert strøm ut av landet i stor grad samme periode, selv om alle så at magasinene tørket ut. Og når da vinteren kom så opplevde vi den dyreste perioden vi noengang har hatt både med spot og på det finansielle marked. Jobben nå er å hindre en gjentagelse av siste års svært høye vinterpriser.

Dagens noteringer fra NVE er at vannmagasinene har øket siste uke med 6,7% til nesten 60 % dekning totalt i Norge og det betyr at vi nå har et pluss i hydrologisk balanse med summen av magasiner, snø og grunnvann i forhold til medianverdier. Det igjen betyr at produsentene må øke produksjonen og sette ned prisene. Når bildet på strømbørsen blir kjøpers marked, så forsterkes nedgangen i pris av at det er en forventning om enda lavere pris fremover og derfor enda færre kjøpere på banen som sikrer inn i et lengre perspektiv. Dennne trenden har en tendes til å ta slutt enten fordi det slutter med mye nedbør eller når kulda kommer på forvinteren og prisene skrus opp igjen til såkalte marginalpriser.

Et kraftig prisfall i dag 12 juni på Nasdaq Nordic Power Futures og det forsterkes av prisfall i alle råvaremarkedene på kull, olje, gass og Co2, samt at det tyske markedet også faller og da drar det prisene med seg nedover i fallet. Spotprisen for 13 juni noteres til 29 øre,ekskl, mva, nettleie og elavgift, noe som vi antar vil justeres ytterligere nedover hvis denne trenden med stadig påfyll av nedbør fortsetter. Bare for å ha nevnt det så ligger NSF strømfond i spot mesteparten av året og vurderer kun å sikre inn til oppnådd fastpris for kortere perioder av vinteren for medlemmene, hvis det oppleves å kunne blir en bedre pris enn spot i nevnte periode.

Børs prisene for Q4/19 er i dag satt til 37 øre og Q1/20 er satt til 40 øre kw/t, ekskl. mva, nettleie og elavgift. Sommerens Q3/19 er satt til 28 øre tilsvarende. Vekslingskursen på Euro er satt til 9.7 og forbruket i Norge er 13,533 MW og det esporteres 2, 437 MW.

Så inntil videre får du ta på deg dunjakka eller regndressen og leve med at det er slik været er her i Norge og at sommeren i fjor var helt ekstremt tørr og varm. Samtidig jobber våre forvaltere nå med hver time å kunne finne ut om og når det kan være fornuftig å sikre inn for vinteren, men det skal en god del ned til før det er aktuelt. Det som derimot er aktuelt er at når innsikringen skjer så må vi vite hvor mye vi skal kjøpe inn til de som er medlemmer i strømfondet og da må det reageres omgående for innmeldinger slik at ditt forbruk kan regnes inn i totalregnestykket for fondet.

Se på sidene til www.norsk-sentrumsfordel.no, gå inn på Spar Penger På Strøm, der ligger det innmeldingsblokker for alle Norske sentrumsfirmaer og sentrums gårdeiere, samt at vi gir alle ansatte i alle Norske sentrum samme gode tilbudet om forvaltningkraft levert fra Fjordkraft,  da etter de prisene vi oppnår i fondet.

Norsk Sentrumsfordel.

Klikk deg inn på våre nye nettsider www.norsk-sentrumsfordel.no med rådgivning og fordeler for alle Norske sentrum.

Lars Iver

Porsgrunn 12.06.2019