Godt Nyttår. Fremtiden for sentrum blir stadig bedre.

Godt Nyttår til alle som jobber med og i alle norske sentrum. Fremtiden for sentrum skaper vi sammen og den blir stadig bedre.
Godt Nyttår med nye målsettinger og ny giv for å gi alle norske sentrum nytt liv. Mulighetene er mange for ny attraksjon og en ny renessanse vil komme for å trekke til oss mye folk i alle aldre på den felles arenaen som kalles Sentrum.
Neida, utviklingen går ikke bakover, slik du her ser på et bilde fra Skien sentrum på 60 tallet med nostalgi og at byen ble brukt av mange hver dag hele året. Jeg har vært med på reisen fra den gangen i byen og det må ha vært noen «veikryss» underveis i samfunnsutvikling og byutvikling hvor vi har tatt helt feil retning og havnet på steder hvor vi mistet oss selv, mistet lokal identitet med tilhørighet og felles opplevelser.
Ja, jeg ser den digitale revolusjon, bygging av eksterne sentra, netthandel, bilbruken er blitt alle manns eie, bosetting utenfor sentrum var drømmen i mange år, jobbene flyttes og sentraliseres utenfor sentrum og til andre større sentrale byer, virussmitte, hjemmekontor og flere andre faktorer. Men dagens trend på samfunnsutvikling, byutvikling og næringsutvikling er etter mange år med nedgang nå helt klar på at det blir Tilbake til sentrum som gjelder.
Så her er det spørsmål om å legge planer og lage dristige vedtak for å kunne bo, leve og bruke sentrum fremover. I et miljøperspektiv og med nye trender på et grønt skifte vil sentrum i alle norske byer ta tilbake hegemoniet som det foretrukne stedet for nybygginger, renoveringer, etableringer, bosetting, kultur og opplevelse, handel, service, servering og tjenester. Garantert.
@sentrumsfordel
Lars Iver.