Lite snø i fjellet i år gir vesentlig høyere priser på strøm fremover. Bli med i NSF Strømfond for sentrum.

Norsk Sntrumsfordel

Hvem blir med på å hente fordeler med en avtale om Forvaltning av strømprisene fremover og eventuelt også sikre inn strøm for 1 kvartal 2022 til en pris som bør være vesentlig bedre enn i 2021 samme kvartal.? Som før er det alle som driver næring, er gårdeiere eller jobber i alle norske sentrum som er de som nyter godt av tilbudet her. Formålet er som alltid Spotpris eller bedre.

Spar på strøm

Neida, jeg skal ikke være en gledesdreper og kos deg med sommeren og varmen så godt du kan. Det jeg peker på er at kulda og vinteren må planlegges nå i forhold til innsikring av strøm til foretak og privathus. Når kulda er der, så er det for sent.

Vesentlig forskjell på prisene fra samme perioder i fjor til i år.

Det er en vesentlig forskjell på strømprisene fra i fjor på samme tidspunkt og skyldes at i fjor var det svært mye snø i fjellet og derved mye smeltevann som fylte opp i vannmagasinene utover hele sommeren. I tillegg kom det mer regn enn normalt. Da måtte produsentene kjøre for fullt, særlig når det også falt mye regn utover høsten og prisene faller sterkt nedover. Det er ikke slik i år og snøsmeltingen gir vesentlig mindre vann til magasinene og produsentene har kontrollen og kan kjøre planlagt og kontrollert. Det gir en et prisnivå nå i år som er 6 ganger høyere enn i fjor. Skru av alt du ikke trenger av strøm, slik at regningen kan bli så liten som mulig. Magasin nivåene er i dag på linje med Medianverdien i Norge og er 47.3 % av fullt.

Ekstremt mye snø i fjellet i fjor ga priser utover sommeren og høsten som var «nesten gratis» Det er ikke situasjonen i år.

Prisnivåene i fjor fremover sommer og ut til november var jo ekstremt lave og en kunne kjøpe inn kvartal og perioder videre for jan, febr, mars 2021, til meget gode priser. Men opptil flere tenkte at vinteren også blir det hyggelige prisnivå og ble liggende på spotpris videre. Men så kom kulda og vinteren for fullt på nyåret og plutselig var prisen over 1 krone pr, kw/t. Da er gode råd dyre, fordi da nytter det ikke å spørre om spesialpris på strømmen, men bare betale det produsentene forlanger.

Det å forutsi prisnivåene på strøm fremover er umulig, men det er høsten med mye nedbør eller ikke som avgjør prisnivåene.

Det som skjer fremover med prisene på strøm er ikke mulig å forutse, annet enn at hvis godværet uten regn fortsetter så vil prisene for denne sommeren bli høyere enn du liker. Men forbruket er jo vesentlig mindre enn på vinteren, slik at det da dreier seg om et mindre beløp. Det som er spennende er hva skjer med vinterprisene og får vi en høst med mye regn som setter press på magasinfyllingene, eller går vi inn i vinteren med svakere magasinfylling og med det vesentlig høyere pris.

Spar på strøm

NSF Strømfond inviterer alle næringsdrivende, gårdeiere og de som jobber i alle norske sentrum til å delta til en meget god forvaltningsavtale.

NSF Strømfond har jo hatt løpende avtale med Fjordkraft gjennom 23 år om såkalt forvaltning og det er Statkraft Energi som er de beste forvaltere i Norge som står for kjøp og salg på strømbørsen. Medlemmer av fondet avregnes da i forhold til sportpris minus avregnet oppnådde fordeler på børsen. El. avgifter, nettleie og mva, tilkommer som ordinært i tillegg til selve strømprisen. Vi har da som målsetting Spotpris eller bedre og har bevist at det greier vi å få til. I tillegg vurderer vi å sikre inn til en fastpris for første kvartal 2022 fordi det kan komme opp priser som det ansees fornuftig å slå til på for vinteren.

Men da må vi vite hvem som blir med og kan estimere forbruket for å sikre inn fremover. Din innmelding gjør du på vedlagte linker til bedrift og privat.

Men da må vi i tilfelle vite hvor mange og mye som må sikres inn og det forutsetter at innmelding til fondet skjer nå og utover sommeren. Fjordkraft har oversikt over forbruket ditt i et slik vinterkvartal, men vi kan ikke bare tippe hvor mye som må sikres inn, slik at en innmelding fra deg nå er helt avgjørende for å kunne gjennomføre dette. Forutsetningen er da at prisbildet på eventuell innsikring 1 kvartal 2022 oppleves å være gunstig prismessig, hvis ikke blir fondet liggende på Spotpris eller bedre med forvaltning som ordinært. Klikk liker på @Sentrumsfordel og følg med på videre grep for strømprisene fremover og jobben for å oppnå beste pris til deg.

Norsk Sntrumsfordel

Porsgrunn 03.06.2021

www.norsk-sentrumsfordel.no

Lars Iver.