Optimisme med forbehold er tilbake i økonomien for Norge.

De fleste økonomiske indikatorer har jo gått til bunns i løpet av kort tid og siden begynelsen av mars har jo både Hovedindeksen på børsen, oljeprisen, norske kroner i forhold til andre lands valuta, systemprisen og kvatalsprisene på kjøp av strøm, gasspris, Co2 pris og alt innen råvarer utenom gullprisen har falt radikalt. Det snakkes om krise og depresjon av økonomiske såkalte eksperter og statene  har jo også gått inn med økonomiske pakker for å avhjelpe forholdene på kort sikt, både for bedrifter og folk generelt.

Det å lete opp problemene og si at «nå går alt rett i dass» er selvfølgelig ikke unaturlig å tenke, fordi de fleste er berørt av både selve Koronakrisen med de restrektive tiltak som er iverksatt, men også de økonomiske forhold rammer sterkt på både familier, enkeltpersoner og bedrifter. Spørsmålet er om det finnes muligheter til å se at det er «lys i tunnelen» og at ting vil rette seg i løpet av litt tid, eller om «rullegardina har gått helt ned for godt».

De av oss som har levd endel år og har vært ute «en vinterdag før», vet at ting går over og at det i mange tilfeller retter seg fortere ennn vi tror. Slike tilstander som helt riktig defineres som reelle kriser, har en tendens til å vare en viss tid og deretter brenner problemene ut og nye tiltak for å få fart på samfunnet igjen etableres.  Alt går og hvis det ikke går, så går det over. Fatt mot folkens vi er inne i oppkjøringen til både våren og en ny hverdag uten for store restriksjoner. Reproduksjons tallene på smitte sier at de er på 0,7 prosent og de var for kort tid siden 2,4% Det er jo fantastisk bra utvikling, men hele smitterisikoen må helt bort.

Vi ser allerede at den økonomiske situasjonen i landet bedres og også at Korona tiltakene fungerer slik at Helsemyndigheter sier de nå har kontroll og vil utarbeide nye retningslinjer.

Bare for å gi noen indikasjoner på bedret økonomi er nå Hovedindeksen på Oslo børs er notert til 748 i dag  Den var nede 18 mars i 630 og vil vokse oppover til tidligere noteringer, fordi flere større aktører nå kjøper masse aksjer som defineres som billige med dagens nivå. Oljeprisen er på vei oppover og Brent spot er notert til 34 dollar/barrel i dag. Nå er det en utenforliggende årsak til kollapsen av oljeprisen, hvor OPEC må ta hovedelen av skylden for nedgangen i pris på verdensmarkedet og ikke Koronakrisen som sådan. Det retter seg når de virkelig store oljeprodusentene finner ut at det ikke lønner seg å gi bort oljen og/eller når det ikke er lagringsmuligheter igjen for å produsere mere enn markedet avtar. Norge er jo en liten oljeprodusent, men i landets økonomi betyr oljeindustrien og prisnivået på olje svært mye for velstand og inntekter.

Vekslingsforholdet på Kronekursen er på vei nedover igjen og noteres i dag i forhold til euro på 11.09 og i forhold til dollar på 10,20. Trenden er klar og vi ser at de tiltakene som er gjort og gjøres av Norges Bank og vår regjering fungerer og gir trygghet for at virkemidlene vil tas i bruk og vi har virkemidler så det holder her i Norge på oppspart kapital.

Strømprisene har vel aldri vært så lave noengang i moderne tid og Systemprisen noteres i dag til 5 øre. eks.mva, nettleie og avgifter. På det finansielle marked får du nå kjøpt Q3 for 10 øre tilsvarende. Men det vi ser er at prisene øker i snitt fra 5 til 7 % og at olje, gass, kull og Co2 også øker i pris. Har du knyttet deg opp i mot NSF Kraftfond på forvaltet strøm? Se menyen på nettsiden for info.

Tulipanene som ligger i jorda hele vinteren ser jo ikke akkurat ut til å kunne overleve, men tro meg når varmen og sola kommer så er de på plass. De har noen naturlige evner til å overleve og blomstrer opp når tiden for det er der. Tiden for å glede seg fremover er nå folkens. God Påske.

www.norsk-sentrumsfordel.no

Lars Iver.

 

logo