Regjering og Storting må straks på banen.

Landets Regjering og Storting.
INNLEDNING
Nå er det nok for lenge siden. Vi forlanger handling nå med strømprisene. Markedskreftene har spilt falitt fordi det er ikke reelt tilbud og etterspørsel som gjelder.
STRØMPRISENE UTE AV KONTROLL
Hele Norge opplever nå strømpriser som er helt ute av kontroll, det eksporteres kraft ut av landet så mye det går an, kraft prisene harmoniseres med prisene i Europa, El produsentene i Norge som har fornybar kraft, sier de ønsker å hente inn de prisene som markedet tilsier og det norske folk og næringslivet får strømregninger som er firedobbelt av det som kunne vært normalpris i Norge på strøm levert fra norske produsenter.
HARMONISERING AV PRISER MED EUROPA.
Bak dette ligger det «avtaler» med EU og Acer som er basert på ideelle klima målsettinger om å redusere co2 med blant annet bortfall av kullkraftverk. Når da Europa stenger ned disse kraftverkene minst 15 år for tidlig, oppstår det et sug etter fornybar kraft som ikke er oppjustert på etterspørselen og en harmonisering av pris bildet for levert fornybar kraft fra Norge både til Europa og til og i Norge. Det betyr at prisene i Norge på Elkraft blir som i Europa generelt, til tross for at Norge er et kaldt land på vinteren og har en helt annet forbruksmønster hvor Europa i stor grad benytter gass til oppvarming.
TOTAL HANDLINGSLAMMELSE
Samtidig ser vi at våre folkevalgte i Regjering og Storting er helt handlingslammet og fraværende i å handle til fordel for landets innbyggere og næringsliv. Utenom en lovnad om ca. 100 kroners reduksjon av Elavgiften i vinter pr.mnd , har våre folkevalgte forsvunnet helt og tror tydeligvis at systemet vi har vil reguleres av markedet, noe vi nå ser ikke skjer. Det betyr at et stort antall husholdninger og næringsdrivende får strømregninger de ikke greier å betale.
SETT ET PRISTAK PÅ 50 ØRE PR.KWT
Her i Norge kan elkraft fra produsentene faktureres med fortjeneste til 30 øre kwt. inkl. avgifter og netteiere kan fakturere til 20 øre pr kwt, inkl. avgifter. Men da må det vedtas at det er et eget prisområde her i Norge til norske forbrukere. Vi aksepterer ikke lengre å bli holdt for narr og forlanger at våre folkevalgte reagerer straks. Er dere der for befolkningen i Norge, eller har dere overtatt hele Europas utfordringer?
FØLGENDE TILTAK INNFØRES OMGÅENDE
Det må handles omgående og Regjeringen og Stortinget må enes om følgende tiltak nå denne uken:
1. All eksport av kraft skal opphøre når vannmagasinene går under medianverdien.
2. Det er allerede tjent inn beløpet på strøm som er budsjettert i mva. og elavgifter, slik at begge disse skal nulles ut nå på strømlevering i sin helhet for vinterperiodene frem til april mnd.
3. Det innføres et eget prisområde for hele Norge, hvor det settes et tak på 50 øre pr, kwt for levering av strøm til private og næring. Markedet bestemmer da prisene under dette taket. Dette nivået praktiseres i dag i flere kommuner som selger såkalt konsesjonskraft til sine innbyggere.
Lars Iver Larsen.
Porsgrunn 29.11.2021
Trykk gjerne liker på innlegget og del gjerne videre, så sendes det over til Regjeringen og Stortinget om få dager. Kopi til landets rikspresse.