Valget er ditt eller kanskje ikke det engang. Det kan bli Hip som H-Ap hvem som taper valget.

Valget er ditt eller kanskje ikke det engang. Det kan bli Hip som H-Ap hvem som taper valget.
Kommune og fylkesvalget er forestående og er som alltid spennende hva partiene har lagt inn i sine partiprogram for sin kommune og hvordan de greier å argumentere med fornuft det de går til valg på. Kommune og Fylkesvalg er i stor grad et valg på personer som har tillit og mange slik valg er avgjort på tvers av vanlig politisk tilhørighet og partier får flere representanter valgt inn fordi de har personer som greier å være synlige og troverdige. De fleste har nå sett og forstått at valgflesk blir straks glemt når valget er over og vil nå ha reelle svar og klar tale. Hvis ikke blir de valgt bort.

Da er spørsmål om det finnes særlig med lokale politiske saker som fenger og greier å skape engasjement, eller om dagens kritiske situasjon i landet på saker som i hovedsak er på Stortinget og Regjeringens bord vil dominere helt diskusjonene, også lokalt. Jeg tror det blir slik, fordi folk føler de nå er holdt for narr i flere forhold over lengre tid, ingen ansvarlige i posisjon tar styring og får på plass nye avtaler med EU, EØS og ACER og folk vil nå ha svar de kan leve med og av videre. Spørsmålet som de må stille seg selv, er om strøm som er eid av folket egentlig som en helt nødvendig infrastruktur har noe å gjøre på en kommersiell børs i det hele tatt.

Det som ligger bak er for at investeringer skal komme i såkalt fornybar og grønn produksjon av kraft med vindmøller overalt, så må prisnivået pr. kw/t opp vesentlig fra det nivået vi har hatt tidligere her i Norge. Da blir det mer av uregulert kraft som ikke fungerer og til 10 dobbel pris. Helt unødvendig og det er ingen partier som har fått et mandat til det.

Det folk er opptatt av er strømpriser, matpriser, lånerenter, inflasjon og blant annet de fatale strømprisene som dagens regjering og et flertall på Stortinget kjører videre med stadig nye utredninger for å få det utsatt så lenge som mulig. Som setter Folket, Industrien, Næringslivet og med det også arbeidsplassene i en svært vanskelig situasjon med å ha skuslet bort det vi kaller det norske Arvesølvet eller arven etter Gunnar Knudsen og en norsk ideell kraftproduksjon på fornybar vannkraft som i 100 år har vært og skulle være industriens, næringslivets og folkets fordel her i landet, med strøm til selvkost. Og så greier både H. AP. FRP. V og MDG å lage «noen idiot avtaler» med EU/EØS for systemet for flere år siden som gir fra oss råderetten og legger strømmen inn på en råvarebørs innen EU landene som selvfølgelig følger kun markedet og sa samtidig at prisene vil svinge kun med 2 til 3 øre i verste fall.

Disse avtalene med EØS er fulgt opp senere år med 1-2-3 Energipakker og nå på trappene 4 pakke, hvor vi nå sementerer helt at andre myndigheter utenfor landet styrer Energi området vårt 100%. Europa trenger kun norsk regulerbar strøm som balansekraft ut ifra forhold til leveranser på nettet sitt og representerer under 1% av EUs forbruk av strøm. Altså ingen ting.

Markedet er flere av oss vant til å leve med og har akseptert den faktor som bestemmer prisen ut ifra ordinært Tilbud og Etterspørsel. Men Markedet over minst siste 10 år er voldtatt og manipulert politisk innen EU, hvor det er ensidig fjernet og fjernes fremover tilbudet med å legge ned svært mange regulerbare kraftverk av både kjernekraft og kullkraft kun av ideelle årsaker minst 20 år for tidlig. Som samlet gir at markedet da reagerer straks med å høyne prisene vesentlig fordi det finnes bare delvis erstatning i form av uregulerbar vindkraft som kun fungerer når det er vind. Og det er det ikke store deler av vinteren. Så da må vi ha mer av det som ikke fungerer? i stedet for å få på plass ny teknologi med Minikraftverk med Kjernekraft. Forstå det den som kan. Bildet viser et slikt nytt moderne minikraftverk basert på kjernekraft og gir 10 twh kraft ut. Norsk produksjon med fornybar vannkraft produserer ca. 150 twh/ år og har et stort potensiale for å fornye og renovere med nye turbiner, legge nye kabler nord/syd i landet og oppgradere linjenettet generelt.

Og ja det er eksterne faktorer siste året som gjør at prisene ytterligere går i taket og krigen i Ukraina og med det bortfall av russisk gasstilførsel til Europa er medvirkende faktorer. Markedsmekanismen er slik at det er dyreste produksjonsform som bestemmer prisen og når da gassprisene blir marginalproduksjon, så er det tilbudet av den som styrer prisene. Fornuften tilsier da at det må settes skille mellom gassprisene og strømprisene og flere land har jo allerede satt fornuftige pristak på sine leveranser til forbruk til alle og EU selv jobber med slike planer. Norge er jo i en unik situasjon fordi vi jo også eier og produserer store mengder med gass og olje som i stor grad går til EU landene, noe som er bra.

Men da til en svært høy ublu pris som markedet har bestemt og spørsmålet er om Den norske stat da utnytter situasjonen og henter inn stor utilbørlig profitt innen hele energimarkedet, eller om vi kunne sette et pristak inntil videre både innenriks og til eksport på produktene til snittet siste ti år før årgang 2017, hvor vi også tjente penger på det nivået. Samtidig sikret et nivå i vannmagasin NO2 til Medianverdi som Forsyningssikkerhet. Da ville nemlig strømmen her i Norge til forbruk for alle koste under ca. 35 øre kw/t netto. Og inklusive avgifter under ca. 50 øre kwt. Da har det direkte straks innvirkning på alt annet av priser og både matpriser, lånerenter og inflasjon. Hvis vi også solgte energi produktene innen EU til samme rimelige pris inntil videre, så viste vi oss genuint solidariske med våre allierte og naboer.
www.norsk-sentrumsfordel.no
Lars Iver.
Porsgrunn 15.01.2023