Vi jobber med ny like god strømavtale videre for året 2023.

NSF logo transparent

Fjordkraft som vi har hatt en avtale om levering av strøm med forvaltning nå i over 20 år, sier i et brev at de sier opp avtalen med tre måneders oppsigelse. Det er jo helt greit det og da får vi se om de ønsker å tegne på en ny like god avtale til aktørene i alle Norske sentrum via NSF Kraftfond, eller om vi flytter avtalen fra april 23 over til andre solide strømleverandører som sier de gjerne ønsker å ha en slik avtale. Vi er ikke avhengig av Fjordkraft, selv om de har levert det som har vært avtalen i mange år. Spotpris eller bedre.

Når alle som har hatt denne forvaltningsavtalen i hele Norge har fått levert strøm til spotpris med fratrekk dette året på spotprisen på i snitt over 50 øre kwt, pr. mnd, så er det jo dumt å ikke videreføre en slik avtale med store fordeler. Vi får ta med oss de fordelene som er mulig og jobbe videre med å få våre myndigheter til å forstå at de har greid å «rote bort arvesølvet» med produksjon til 12 øre kwt her i Norge og inngå avtaler med EU/EØS/ACER som er forferdelig dårlige.

Prisen for strøm produsert her i Norge med vannkraft for det norske markedet må fristilles på børsen med et pristak på maks 50 øre kwt, inklusive alt av avgifter og legge inn en egen NO6 som er utveksling utland til den prisen som hele EU markedet byr på den. Forutsetningen er da å stenge for eksport når de regulerbare magasinene i NO2 går under Medianverdien, som en forsyningssikkerhet. Det kan godt tenkes at vi inntil videre skulle levere strøm til EU også til samme prisen på 50 øre kwt, i solidaritet overfor svært vanskelige tider for mange.

Det presenteres jo såkalte fastprisavtaler for 3-5-7 år som regjeringen er så stolte over å ha fått til. Jeg skal ikke komme opp med noen anbefaling om hva slags avtale den enkelte skal gå for, men jeg ser jo at fastprisen er satt høyt fordi de må sikre seg å ikke tape penger i perioder og for min del ville jeg ikke gått for en slik fastprisavtale.

Vi jobber med saken og kommer tilbake så snart det er klart hvem som viderefører en meget god strømavtale til alle aktørene i alle Norske sentrum.

www.norsk-sentrumsfordel.no

Lars Iver.

Porsgrunn 11.12.22