Hopp til innhold

Vi jobber med ny like god strømavtale videre for året 2023.

NSF logo transparent

Fjordkraft som vi har hatt en avtale om levering av strøm med forvaltning nå i over 20 år, sier i et brev at de sier opp avtalen med tre måneders oppsigelse. Det er jo helt greit det og da får vi se om de ønsker å tegne på en ny like god avtale til aktørene i alle Norske sentrum via NSF Kraftfond, eller om vi flytter avtalen fra april 23 over til andre solide strømleverandører som sier de gjerne ønsker å ha en slik avtale. Vi er ikke avhengig av Fjordkraft, selv om de har levert det som har vært avtalen i mange år. Spotpris eller bedre.

Når alle som har hatt denne forvaltningsavtalen i hele Norge har fått levert strøm til spotpris med fratrekk dette året på spotprisen på i snitt over 50 øre kwt, pr. mnd, så er det jo dumt å ikke videreføre en slik avtale med store fordeler. Vi får ta med oss de fordelene som er mulig og jobbe videre med å få våre myndigheter til å forstå at de har greid å «rote bort arvesølvet» med produksjon til 12 øre kwt her i Norge og inngå avtaler med EU/EØS/ACER som er forferdelig dårlige.

Prisen for strøm produsert her i Norge med vannkraft for det norske markedet må fristilles på børsen med et pristak på maks 50 øre kwt, inklusive alt av avgifter og legge inn en egen NO6 som er utveksling utland til den prisen som hele EU markedet byr på den. Forutsetningen er da å stenge for eksport når de regulerbare magasinene i NO2 går under Medianverdien, som en forsyningssikkerhet. Det kan godt tenkes at vi inntil videre skulle levere strøm til EU også til samme prisen på 50 øre kwt, i solidaritet overfor svært vanskelige tider for mange.

Det presenteres jo såkalte fastprisavtaler for 3-5-7 år som regjeringen er så stolte over å ha fått til. Jeg skal ikke komme opp med noen anbefaling om hva slags avtale den enkelte skal gå for, men jeg ser jo at fastprisen er satt høyt fordi de må sikre seg å ikke tape penger i perioder og for min del ville jeg ikke gått for en slik fastprisavtale.

Vi jobber med saken og kommer tilbake så snart det er klart hvem som viderefører en meget god strømavtale til alle aktørene i alle Norske sentrum.

www.norsk-sentrumsfordel.no

Lars Iver.

Porsgrunn 11.12.22


 

Svært dårlig politisk handverk i EU og i Norge.

Til Strømleverandører, eiere av strømproduksjon, netteiere og deres styrer. Statkraft og Statnett.
Ordfører i kommunene, Fylkesordførere, Energiminister og Statsminister, Stortingets representanter.
VIKTIG MELDING.
Vedrørende redusert innbetaling fra private og næringslivet av fakturert strøm inntil videre.
VI NEKTER Å BETALE.
Vi nekter og ser oss ikke i stand til å betale fakturert antatt sum for strøm levert til vår adresse/målernummer, fordi prisen pr. kwt. er/blir satt til et nivå som betegnes som ren utplyndring. Vi har en helt annen historie med landets fortrinn og fordel og forbruksmønsteret på elkraft i Norge som er helt annerledes innen EU/UK. Hvorfor kaste vrak på landets fordeler når det ikke er nødvendig.
SVÆRT DÅRLIG POLITISK HANDVERK I EU OG I NORGE.
Vi nekter å ta konsekvensen av svært dårlig politisk handverk både innen EU og Norge, hvor mange av våre folkevalgte både i nåværende og tidligere Regjeringer/Storting ikke har forstått eller vil forstå konsekvensene av avtalegrunnlaget med EU/EØS/ACER/UK på Fri Flyt og den som byr mest i et felles marked med EU får strømmen. De spiller nå hasard med folk og næringslivets egne tiltrengte midler og selv beriker staten, fylkene og kommunene med tidenes største inntekter på hele kraftmarkedet, hvor de i stor grad har tatt seg til rette uten folkets aksept som er egentlige eiere av krafta og distribusjonen. Det er rett og slett skammelig at våre folkevalgte å glatt overse alle de forslag, innspill, klager og henvendelser som fremkommer i sakens anledning. Den handlingslammelsen som vår regjering viser, er ikke akseptabel og kan raskt få store konsekvenser i form av konkurser, nedleggelser og tap av arbeidsplasser.
STRØMPRISEN MÅ VÆRE LIK GJENNOMSNITT AV 2010-2020
Vi forlanger nå at strømprisene inntil videre til alle med norsk adresse, også næringslivet og bedrifter settes til et normalt nivå som var før 2019 og når fakturaene kommer for siste kvartal 2020 og første kvartal 23 er det svært fristende å si at det kun blir innbetalt som et pristak opp til en sum av 35 øre for strøm pr. kwt. og et beløp tilsvarende 20 øre pr. kwt. for nettleie. Inklusive alle avgifter. Vi påberoper oss da force majeure fordi situasjonen har kommet helt ut av kontroll. Jeg presiserer ikke en oppfordring til å nekte å betale hele strømregningen, men sier at det er fristende å tenke seg det når situasjonen fremover er/blir helt ute av kontroll. Regjeringen er generalforsamling i både Statkraft, Statnett og har styreflertall i svært mange produksjon og nettselskaper, slik at å instruere disse til et nytt regime inntil videre, er nå på plass omgående.
VI SKAL BETALE EN FAIR PRIS DIREKTE IKKE HA REFUSJONER.
Vi skal ikke ha «idiotordninger» med refusjoner fra Staten, men få en fair pris fra produsent/leverandør/netteier som er basert på gjennomsnittet av siste 10 års (2010 til 2020) fakturert pris for strømmen til alle med norsk adresse. Vi forlanger at det umiddelbart settes en grense som Forsyningssikkerhet for nedtapping av flerårsmagasinene, slik at når vannstand i NO2 går under Medianverdien så stoppes eksport, eller det skal være like mengder import som eksport.
DET NORSKE FOLKET EIER KRAFTA OG SKAL HA ET PRISTAK.
Forholdet er spesielt ille i et land som Norge, hvor folket selv eier krafta og som er pr, dato selvforsynt med kraft til alle og kan med det sette prisen ut ifra produksjonskostnad på strøm til ca. 12 øre kwt og definere en selvkost på under 20 pr. kwt. Når de fleste nå vet at mengden strøm vi utveksler/eksporterer via kabler på eksport betyr tilnærmet ingenting for EUs kraftbehov på strøm, er der kun fordi EUs politikere har intervenert i markedet og med dumskap ensidig tatt vekk og fortsatt tar vekk enormt store mengder med Regulerbar kraft minst 15 til 20 år for tidlig, uten å dekke inn manglende kraftbehov, annet enn vindmøller som står stille store deler av vinteren. Det gir som umiddelbar effekt en stygg harmonisering av prisnivået med EU. Krigen i Ukraina og Putins Skammelige spill ved å stoppe avtalt gass til Europa er medvirkende årsaker, med hovedårsaken er at markedet kun ser etter tilbud og etterspørsel og setter prisen deretter.
FRIKOBLING AV DET NORSKE MARKEDET OG OPPRETTER EN EGEN NO6 TIL MARKEDSPRIS ER LØSNINGEN INNTIL VIDERE.
Det sterkt beklagelig at Regjering og Storting ikke nå frikobler fra markedet strømleveranser for et innenlands bruk til nevnte pristak nivå, oppretter eventuelt en egen utveksling NO6 Utland til markedspris og i stedet øker leveransene maksimalt på gass og olje som virkelig monner og betyr en forskjell overfor mottager innen EU/UK. På lengre sikt vil det være oppbygging av ny Kjernekraft i både EU og Norge som vil løse utfordringene med nok kraft. Norge trenger mye mer kraft fremover, både ved å fornye dagens vannkraft og etablere Kjernekraft oppbygd, men også legge nye kabler og linjenett i hele landet. Start i dag.
NSF logo transparent
www.norsk-sentrumsfordel.no
Lars Iver.

Lite snø i fjellet i år gir vesentlig høyere priser på strøm fremover. Bli med i NSF Strømfond for sentrum.

Norsk Sntrumsfordel

Hvem blir med på å hente fordeler med en avtale om Forvaltning av strømprisene fremover og eventuelt også sikre inn strøm for 1 kvartal 2022 til en pris som bør være vesentlig bedre enn i 2021 samme kvartal.? Som før er det alle som driver næring, er gårdeiere eller jobber i alle norske sentrum som er de som nyter godt av tilbudet her. Formålet er som alltid Spotpris eller bedre.

Spar på strøm

Neida, jeg skal ikke være en gledesdreper og kos deg med sommeren og varmen så godt du kan. Det jeg peker på er at kulda og vinteren må planlegges nå i forhold til innsikring av strøm til foretak og privathus. Når kulda er der, så er det for sent.

Vesentlig forskjell på prisene fra samme perioder i fjor til i år.

Det er en vesentlig forskjell på strømprisene fra i fjor på samme tidspunkt og skyldes at i fjor var det svært mye snø i fjellet og derved mye smeltevann som fylte opp i vannmagasinene utover hele sommeren. I tillegg kom det mer regn enn normalt. Da måtte produsentene kjøre for fullt, særlig når det også falt mye regn utover høsten og prisene faller sterkt nedover. Det er ikke slik i år og snøsmeltingen gir vesentlig mindre vann til magasinene og produsentene har kontrollen og kan kjøre planlagt og kontrollert. Det gir en et prisnivå nå i år som er 6 ganger høyere enn i fjor. Skru av alt du ikke trenger av strøm, slik at regningen kan bli så liten som mulig. Magasin nivåene er i dag på linje med Medianverdien i Norge og er 47.3 % av fullt.

Ekstremt mye snø i fjellet i fjor ga priser utover sommeren og høsten som var «nesten gratis» Det er ikke situasjonen i år.

Prisnivåene i fjor fremover sommer og ut til november var jo ekstremt lave og en kunne kjøpe inn kvartal og perioder videre for jan, febr, mars 2021, til meget gode priser. Men opptil flere tenkte at vinteren også blir det hyggelige prisnivå og ble liggende på spotpris videre. Men så kom kulda og vinteren for fullt på nyåret og plutselig var prisen over 1 krone pr, kw/t. Da er gode råd dyre, fordi da nytter det ikke å spørre om spesialpris på strømmen, men bare betale det produsentene forlanger.

Det å forutsi prisnivåene på strøm fremover er umulig, men det er høsten med mye nedbør eller ikke som avgjør prisnivåene.

Det som skjer fremover med prisene på strøm er ikke mulig å forutse, annet enn at hvis godværet uten regn fortsetter så vil prisene for denne sommeren bli høyere enn du liker. Men forbruket er jo vesentlig mindre enn på vinteren, slik at det da dreier seg om et mindre beløp. Det som er spennende er hva skjer med vinterprisene og får vi en høst med mye regn som setter press på magasinfyllingene, eller går vi inn i vinteren med svakere magasinfylling og med det vesentlig høyere pris.

Spar på strøm

NSF Strømfond inviterer alle næringsdrivende, gårdeiere og de som jobber i alle norske sentrum til å delta til en meget god forvaltningsavtale.

NSF Strømfond har jo hatt løpende avtale med Fjordkraft gjennom 23 år om såkalt forvaltning og det er Statkraft Energi som er de beste forvaltere i Norge som står for kjøp og salg på strømbørsen. Medlemmer av fondet avregnes da i forhold til sportpris minus avregnet oppnådde fordeler på børsen. El. avgifter, nettleie og mva, tilkommer som ordinært i tillegg til selve strømprisen. Vi har da som målsetting Spotpris eller bedre og har bevist at det greier vi å få til. I tillegg vurderer vi å sikre inn til en fastpris for første kvartal 2022 fordi det kan komme opp priser som det ansees fornuftig å slå til på for vinteren.

Men da må vi vite hvem som blir med og kan estimere forbruket for å sikre inn fremover. Din innmelding gjør du på vedlagte linker til bedrift og privat.

Men da må vi i tilfelle vite hvor mange og mye som må sikres inn og det forutsetter at innmelding til fondet skjer nå og utover sommeren. Fjordkraft har oversikt over forbruket ditt i et slik vinterkvartal, men vi kan ikke bare tippe hvor mye som må sikres inn, slik at en innmelding fra deg nå er helt avgjørende for å kunne gjennomføre dette. Forutsetningen er da at prisbildet på eventuell innsikring 1 kvartal 2022 oppleves å være gunstig prismessig, hvis ikke blir fondet liggende på Spotpris eller bedre med forvaltning som ordinært. Klikk liker på @Sentrumsfordel og følg med på videre grep for strømprisene fremover og jobben for å oppnå beste pris til deg.

Norsk Sntrumsfordel

Porsgrunn 03.06.2021

www.norsk-sentrumsfordel.no

Lars Iver.

Norsk Sentrumsfordel lansering er basert helt på egen innsats.

Når jeg nå satser på at veldig mange ønsker å få hjelp i sine sentrum til å se mulighetene fremover for sine sentrum og ikke grave seg ned i problemene, samt at jeg leverer diverse fordeler til hyggelig pris både til bedrift og private, så er det i stor grad basert på egen innsats og tro på at dette skal jeg få til. Som bildet her sier så starter jeg med de verktøyene jeg har for handen her og nå. Og bare så dere forstår poenget, jeg er alene om hele jobben.

Når en starter slik som jeg gjør nå med lansering av eget firma, så skal det skje med svært liten bruk av økonomiske midler og det er jo noe som mange nye etablerere ser umiddelbart når de setter i gang. Det er ikke rom hverken for reklamebyrå eller avanserte analyseselskap som legger flotte og progressive planer og med det legger lista veldig mye høyere enn det som er realistisk i en oppstartsperiode.  Ikke at det noen feil med hverken reklamebyrå eller analyseselskap, men når en jobber etter at Det enkle er ofte det beste,passer det ikke inn nå. Skulle gjerne hatt bedre design og bedre lay out på sidene, men det får komme senere. Hvis alt skulle vært på plass før jeg startet, så hadde det ikke blitt noen start i det hele tatt. Just Do it.

Nå er nok jeg også litt sta og vil gjøre ting på min måte, men det gir også at jeg må være på hugget hele tiden og ha kontroll på alt som skjer. Det opplever jeg som positivt. Jeg har kanskje en fordel av å ha jobbet sammen med veldig mange dyktige og svært hyggelige foretak av alle slag i mange år og har fra tid til annen snappet opp noen tips som fungerer fra disse.

Det betyr at mye av det som legges ut på nettsider og sosiale media er «hjemmesnekra» og jeg skriver slik jeg snakker. Sånn er det og vil bli fremover. da blir det både noen stavefeil og setninger som burde vært sagt på en annen måte, men hovedinnholdet og budskapet er på plass og ønsket om å kunne bety en positiv forskjell for mange Norske sentrum, for næringsdrivende, gårdeiere og kommuner på vei oppover,er avgjort tilstede.

Jeg trenger hjelp til å komme videre på synlighet nå i oppstartfasen og takker hjertelig hvis du vil dele videre på dine sider og gjerne klikke liker på fb sidene Norsk Sentrumsfordel og instagram og det som legges inn der. Hvis du vil komme med noen hyggelige kommentarer eller gi positive innspill og gode råd så er jeg veldig takknemlig for det.

Mvh Lars Iver/Norsk Sentrumsfordel.

Konsulentbistand når du trenger noen utenfra til å se mulighetene.

Jeg har vært så heldig over mange år å fått besøke veldig mange Norske sentrum og samtalt der med både næringslivets folk, sentrumledelse, gårdeiere og politisk ledelse i kommunen. Mange har planer og ser mulighetene for sitt sentrum på en god måte, mens andre har kommet inn i en dårlig sirkel hvor det skjer lite av både fornyelse, vitalisering, nybygging, etablering av nye foretak, boligbygging, aktiviteter og arrangement.

Samtidig er det slik nå at alt endres både for næringsdrift, sentrum som arena og folks adferd og det som var sannheter overfor et marked tidligere blir det ikke lengre. Det meste handler om synlighet på digitale plattformer og enten så er du/dere der, eller så blir du borte. Det som er poenget da er at noen i sentrum kan være dyktige og ser fremtiden for seg og sitt, men det er et felles sentrum på synlighet,innovasjon og vitalisering som avgjør suksess eller ikke. Det gjelder både næringsdrivende, gårdeiere og kommunen som tilrettelegger for sentrums utvikling på mange områder.

Det oppleves av mange slik at en gleder seg for det som skjer, men mener selv at potensialet er mye større for sitt sentrum og forstår ikke hvorfor ting ikke lar seg realisere raskere og med tilslag fra investorer, utbyggere, næringsutviklere og fra markedet generelt. Se i bunnen av denne artikkelen for muligheten av å skaffe deg innspill for ditt sentrum.

Sentrum og næringslivet totalt sett er inne i store endringer, hvor en bryter opp mønster slik det har vært og det gir seg utslag i endret forbruksvaner, endret samfunnsforhold og endret syn på hvordan livet også i sentrum skal leves og utformes.

Sentrums fremtid trues av mange faktorer og en kan sikkert grave seg ned i problemene, men de som velger å se mulighetene med Grønt skifte og endret samfunn på mange forhold, vil kunne ved å samhandle og finne mulighetene sammen være i front på Sentrums store attraktive utvikling videre.

Sentrum har i mange år overlatt det meste av Byutvikling og næringsutvikling til arkitekter, byplanleggere i offentlig administrasjon, proffe utbyggere og investorer og mange gjør en utmerket jobb innenfor det som er deres fagområde og ideologi, men desverre er det delvis glemt at det er noen som skal være der i sentrum og drive lønnsom virksomhet der med kunder og gjester. Noen må snakke for de som har kunder, gjester og leietagere i byen og min tilnærming til området er sett fra næringslivets side. Det er ubetinget fornuftig også å se på om selve grunnlaget for å drive lønnsom næring i sentrum er og vil være tilstede i de planene som en jobber med og som det i hovedsak er fagekspertisen som legger frem planene og våre folkevalgte som vedtar tilsynelatende fornuftige planer, men desverre i endel tilfeller uten nødvendig kommersielt innhold. Det sies at sentrum nå fremover skal inneholde mest av Opplevelse, kultur, aktiviteter og morsomheter og det skal det selvfølgelig også gjøre, men selve hovegrunnlaget for å kalle seg sentrum og ta del i en progressiv utvikling ligger i sterk videre utvikling av Handel, service, tjenester og servering. Det er det som akkumulerer masse folk til sentrum og gir attraktivtet og fremtid for byen.

Det forsterkes av at staten gir bort endel milliarder kroner i såkalt Byvekstmidler og de pengene vil selvfølgelig ethvert sentrum gjerne ha til seg, men kravene fra staten på hvordan da sentrum skal utformes gir desverre da store føringer på at kunder og gjester velger bort sentrum og reiser til eksterne kjøpesentra for handel med egen bil. I veldig mange mindre og mellomstore byer bor det nesten ikke folk, slik at det å få på plass flest mulig leiligheter i sentrum  er et av grepene som må være på plass for å lykkes.

Etter å ha jobbet sammen med kommune, fylkeskommune, stat, gårdeiere og næringslivet generelt i mange år, har jeg nå sett en utfordring i å kunne tilby assistanse til Norske sentrum på vitalisering og kartlegge utfordringene og forhåpentligvis få partene i sentrum til å selv finne nye løsninger og muligheter.

Hvis det etter første besøk gir mening til å videre avtale konsulentarbeide i ditt sentrum, så tar vi det derifra med eventuelle avtaler om det.

Ta kontakt på email til larsil@online.no eller tlf. 91190620

Se og klikk deg inn på menyen øverst på siden og les flere artikler om sentrum og mulighetene.

 

Lars Iver Larsen. Norsk Sentrumsfordel.

 

Sentrumsgavekortet

Gi en gave som er enkel å gi og som garantert faller i smak. Valgfritt beløp og den heldige kan benytte gavekortet til beløpet er brukt opp. Kortet kommer med både gaveomslag og konvolutt.

Tilbudet er ment også til alle Norske sentrumsorganisasjoner i alle byer og tettsteder som selv ønsker å håndtere et godt tilbud til sine kunder og gjester. Det ligger da returprovisjoner til sentrumsorganisasjonen eller foreningen ved bruk av kortet som en medlemsfordel.

Ler mer om Sentrumsgavekortet her