Hopp til innhold

Svært dårlig politisk handverk i EU og i Norge.

Til Strømleverandører, eiere av strømproduksjon, netteiere og deres styrer. Statkraft og Statnett.
Ordfører i kommunene, Fylkesordførere, Energiminister og Statsminister, Stortingets representanter.
VIKTIG MELDING.
Vedrørende redusert innbetaling fra private og næringslivet av fakturert strøm inntil videre.
VI NEKTER Å BETALE.
Vi nekter og ser oss ikke i stand til å betale fakturert antatt sum for strøm levert til vår adresse/målernummer, fordi prisen pr. kwt. er/blir satt til et nivå som betegnes som ren utplyndring. Vi har en helt annen historie med landets fortrinn og fordel og forbruksmønsteret på elkraft i Norge som er helt annerledes innen EU/UK. Hvorfor kaste vrak på landets fordeler når det ikke er nødvendig.
SVÆRT DÅRLIG POLITISK HANDVERK I EU OG I NORGE.
Vi nekter å ta konsekvensen av svært dårlig politisk handverk både innen EU og Norge, hvor mange av våre folkevalgte både i nåværende og tidligere Regjeringer/Storting ikke har forstått eller vil forstå konsekvensene av avtalegrunnlaget med EU/EØS/ACER/UK på Fri Flyt og den som byr mest i et felles marked med EU får strømmen. De spiller nå hasard med folk og næringslivets egne tiltrengte midler og selv beriker staten, fylkene og kommunene med tidenes største inntekter på hele kraftmarkedet, hvor de i stor grad har tatt seg til rette uten folkets aksept som er egentlige eiere av krafta og distribusjonen. Det er rett og slett skammelig at våre folkevalgte å glatt overse alle de forslag, innspill, klager og henvendelser som fremkommer i sakens anledning. Den handlingslammelsen som vår regjering viser, er ikke akseptabel og kan raskt få store konsekvenser i form av konkurser, nedleggelser og tap av arbeidsplasser.
STRØMPRISEN MÅ VÆRE LIK GJENNOMSNITT AV 2010-2020
Vi forlanger nå at strømprisene inntil videre til alle med norsk adresse, også næringslivet og bedrifter settes til et normalt nivå som var før 2019 og når fakturaene kommer for siste kvartal 2020 og første kvartal 23 er det svært fristende å si at det kun blir innbetalt som et pristak opp til en sum av 35 øre for strøm pr. kwt. og et beløp tilsvarende 20 øre pr. kwt. for nettleie. Inklusive alle avgifter. Vi påberoper oss da force majeure fordi situasjonen har kommet helt ut av kontroll. Jeg presiserer ikke en oppfordring til å nekte å betale hele strømregningen, men sier at det er fristende å tenke seg det når situasjonen fremover er/blir helt ute av kontroll. Regjeringen er generalforsamling i både Statkraft, Statnett og har styreflertall i svært mange produksjon og nettselskaper, slik at å instruere disse til et nytt regime inntil videre, er nå på plass omgående.
VI SKAL BETALE EN FAIR PRIS DIREKTE IKKE HA REFUSJONER.
Vi skal ikke ha «idiotordninger» med refusjoner fra Staten, men få en fair pris fra produsent/leverandør/netteier som er basert på gjennomsnittet av siste 10 års (2010 til 2020) fakturert pris for strømmen til alle med norsk adresse. Vi forlanger at det umiddelbart settes en grense som Forsyningssikkerhet for nedtapping av flerårsmagasinene, slik at når vannstand i NO2 går under Medianverdien så stoppes eksport, eller det skal være like mengder import som eksport.
DET NORSKE FOLKET EIER KRAFTA OG SKAL HA ET PRISTAK.
Forholdet er spesielt ille i et land som Norge, hvor folket selv eier krafta og som er pr, dato selvforsynt med kraft til alle og kan med det sette prisen ut ifra produksjonskostnad på strøm til ca. 12 øre kwt og definere en selvkost på under 20 pr. kwt. Når de fleste nå vet at mengden strøm vi utveksler/eksporterer via kabler på eksport betyr tilnærmet ingenting for EUs kraftbehov på strøm, er der kun fordi EUs politikere har intervenert i markedet og med dumskap ensidig tatt vekk og fortsatt tar vekk enormt store mengder med Regulerbar kraft minst 15 til 20 år for tidlig, uten å dekke inn manglende kraftbehov, annet enn vindmøller som står stille store deler av vinteren. Det gir som umiddelbar effekt en stygg harmonisering av prisnivået med EU. Krigen i Ukraina og Putins Skammelige spill ved å stoppe avtalt gass til Europa er medvirkende årsaker, med hovedårsaken er at markedet kun ser etter tilbud og etterspørsel og setter prisen deretter.
FRIKOBLING AV DET NORSKE MARKEDET OG OPPRETTER EN EGEN NO6 TIL MARKEDSPRIS ER LØSNINGEN INNTIL VIDERE.
Det sterkt beklagelig at Regjering og Storting ikke nå frikobler fra markedet strømleveranser for et innenlands bruk til nevnte pristak nivå, oppretter eventuelt en egen utveksling NO6 Utland til markedspris og i stedet øker leveransene maksimalt på gass og olje som virkelig monner og betyr en forskjell overfor mottager innen EU/UK. På lengre sikt vil det være oppbygging av ny Kjernekraft i både EU og Norge som vil løse utfordringene med nok kraft. Norge trenger mye mer kraft fremover, både ved å fornye dagens vannkraft og etablere Kjernekraft oppbygd, men også legge nye kabler og linjenett i hele landet. Start i dag.
NSF logo transparent
www.norsk-sentrumsfordel.no
Lars Iver.

Strømpriser tilbake til normalen, vannmagasiner som fylles opp og grep tas for forsyningssikkerhet.

 

 

NSF logo transparent

Strømpriser tilbake til tilnærmet normalen, vannmagasinene fylles opp mye, inflasjon som faller sterkt, lånerente som går litt til opp og deretter faller igjen, olje og gassprisene som faller og handelsoverskuddet med utland faller tilbake til normalen. Bare i Juli hadde Norge et Handelsoverskudd netto på over 150 milliarder kroner.

En økonomisk situasjon som endrer seg med normalisering?

Jeg risikerer å «drite meg helt ut» med slike påstander, men den økonomiske situasjonen i landet om få måneder kan være helt annerledes enn den er nå. Det er signaler i markedet som tilsier at økonomien normaliseres etter hvert og en av de viktigste indikatorene på det er 10 årsrenten i USA som faller markert, etter at de har satt opp rentene mye i år.

Det er ikke reelle priser på strøm nå, men fordi produsentene har fått pålegg om/ ikke ønsker kjøpere for å spare på vannet blir prisen 5 kroner pr kwt.

De som tror at dagens strømpriser i Syd Norge er et reelt prisnivå fremover må få input om at en salgspris netto på 4 til 5 kroner kwt på Nordpool, er kunstig høyt satt fordi da sikres det at det er veldig får kjøpere også innen EU systemet. Våre produsenter skal jo spare på vannet fremover og da må det gjøres slik, med det resultat at prisene går mye opp.

Spørsmålet er når kommer høstregnet og hvor mye vil det fylle opp i vannmagasinene? Det må innføres ordninger inntil videre med pristak.

Jeg håper på en nivå i pris på et akseptabelt nivå fremover om noen få måneder og at vann magasinene fylles opp i stor grad med høstregnet som nå kommer. Men det må settes et krav om Medianverdi på magasinene i NO2 som en fast ordning før det skjer eksport og det bør inntil videre settes et pristak til alle med norsk adresse også næring og bedrifter på 50 øre inkl. alt av avgifter, for strømmen innenriks på Nordpool. Det fylles fort opp når det først starter å regne mye og sammenhengende i flere måneder og det er ikke uvanlig at det skjer på høsten/forvinteren.

Lånerente, Inflasjon, olje og gasspriser kan gå mye ned når ting normaliseres.

Lånerente henger sammen med Inflasjonen som er for høy nå i forhold til hva Norges bank styrer etter, men selv de faktorene tror jeg vil avta etter hvert som folk finner ut at de må spare på kronene. Økonomien må kjøles noe ned også av offentlige utgifter og investeringer og planer må legges bort inntil videre. Olje og gassprisene henger mye sammen med krisestemningen innen EU på manko i lagrene før vinteren kommer og krigen i Ukraina er en av faktorene som veier tyngst.

Tør jeg å spå en avslutning av krigen i Ukraina og med det ta vekk depresjonene?

Hvis jeg tør så kan jeg jo spå en slutt på krigen snart, hvor Ukraina får hivd ut invasjonsstyrkene fra Russland og med det forsvinner depresjonene. Mine antagelser her er ikke basert på annet enn gjetninger og ingen må arrestere meg hvis det ikke slår til.

www.norsk-sentrumsfordel.no

Lars Iver.

 

 

 

 

Pristak på strøm på 50 øre kwt, er kravet fremover til alle med norsk adresse.

 

 

 

 

NSF logo transparent

 

Norsk Sentrumsfordel as.

NSF Kraftfond.

Porsgrunn 18.07.2022

 

Et spesialtilbud på strøm med forvaltning ligger her under. Et pristak på 50 øre er nå kravet fra hele Norge.

Her får du et tilbud om levering av strøm til alle norske sentrumsbyer og alle aktørene der både gårdeiere og næringsdrivende, samt alle de som jobber i sentrum med sine private hus og hytter. Et tilbud om strøm levert med proff Forvaltning av Statkraft Energi har vist seg å være en fordel gjennom mange år, så les mer på sidene vedlagt nederst her om nærmere info om målsettingen: Spotpris eller bedre.

Generelt i Norge er Et pristak på 50 øre for både strømdelen og nettdelen inkl. alle avgifter, helt avgjørende blir innført omgående og det lar seg gjøre når det gås noen nye runder med EU/EØS/ACER og forklarer de Forsyningssikkerhet og vannmagasiner håndtert med bærekraft. Vi kan jo også minne de på at de får enorme mengder med Gass og Olje fra oss.

Kontroll over markedet med å ta noen grep som monner inntil markedet igjen fungerer.

Det som er viktigste målsetting nå som betyr noe for prisene er å få kontroll over markedet, hvor EU/Tyskland/UK har intervenert på tilbudssiden og fjernet enorme mengder med kraft ved å ta vekk kull og kjernekraft produksjon, spesielt siste 3 år. I tillegg har de greid å gjøre avtaler med et svært upålitelig Russland på leveranser av gass, noe som nå Russland bruker for å presse EU og Tyskland i Ukraina krigen. Det betyr at den normale markedsmekanismen med likevekt mellom tilbud og etterspørsel er voldtatt og prisene eksploderer. Det smerter for de som mener at markedet tar aldri feil å komme opp med alternative forslag til styring av markedet, men nå vises det at markedet har gått helt av hengslene og inntil det er kommet likevekt mellom etterspørsel og tilbud må det gjøres noen grep monner. Vi skal her i Norge ikke ta blemmen for dårlige vedtak i Tyskland/EU.

Vi harmoniserer prisbildet med EU/Tyskland med vårt felles marked på strøm og det gir 5 til 10 ganger av normalpris her i Norge. Uhørt.

Her i Norge har vi lenket oss sammen med EU/ACER på avtaler om felles strøm marked og har sendt ut av landet strøm på kabler i det som er definert som Fri flyt av kraft og Den som byr mest for strømmen, får den. Vi harmoniserer med det prisnivået med EU/Tyskland og det gjenspeiles jo på felles Nordpool og Nasdaq med et prisnivå som er minst 5 til 10 ganger høyere pris enn normalt her i Norge. Det er ikke akseptabelt i det hele tatt, private sitter og fryser på vinteren, selv om de og foretak i Frivillighetsregisteret har fått en refusjonsordning på 90% av det over 70 øre kwt, som selv det er dobbelt av vanlig snittpris siste 10 år. Overfor private næringsdrivende skjer det ingenting og ingen refusjoner og det betyr kroken på døra for mange private foretak og slutt for mange arbeidsplasser.

Vår forsyningssikkerhet og nivå på magasinene blir med det nedprioritert og det er tilnærmet «Jungelens lov som gjelder»

Her må det gås noen nye runder med EU/EØS/ACER for å få de til å forstå av vi kan ikke kjøpe vann til våre magasiner, som de kjøper gass.

Beste forslag hittil er å få regjeringen og storting til å ta noen nye runder med EU/ EØS/  ACER / UK på de avtalene som gjelder og forklare at vi kan ikke kjøpe oss vann til magasinene på samme måte som en kjøper gass, men at forsyningssikkerhet tilsier at Medianverdien er grensen nedad for eksport fra Norge, med bærekraft. Vi kan jo minne om at vi også eksporterer vesentlige mengder med gass og olje til EU, slik at de bør høre på oss.

Pristak med 30 øre kwt inkl. alle avgifter for strømmen og 20 øre for nettdelen inkl. alle avgifter er kravet som støttes av veldig mange.

Her i Norge hvor produsentene har en selvkost på 7 til 15 øre pr, produsert kwt og det meste eies av staten via Statkraft og også nettdelen eies av Statnett. Det forlanges da av svært mange i Norge at denne strømmen leveres til alle med norsk adresse også næringsdrivende og bedrifter til 30 øre kwt. inkl. alle avgifter og at nettdelen skal leveres til 20 øre kwt. inkl, alle avgifter. Legg inn en pristak på Nordpool for alle sonene NO1 til NO5  i landet tilsvarende og sett en egen prissone NO6 for eksport til markedspris og gjerne så høy som mulig. Vi har da hensyntatt Forsyningssikkerhet og det er fri flyt på eksport innenfor et regime som er bærekraftig. Hvis Nordpool sier at det ikke lar seg gjøre så selg strøm til alle og fakturer tilsvarende fra Statnett som har alle adressene og avlesning inne via sine nettselskaper de er eiere av.

Den regjering og parti som ikke oppfatter dette, vil bli borte og folket vil sørge for å stemme på andre som vektlegger norske interesser på en helt annen måte enn det som nå gjøres. Stortinget og Regjeringen eier jo det meste og kan instruere både Statkraft/Statnett/NVE.

Vil det lønne seg med fastpris på strøm på langtidskontrakt?

Det spørres av mange om det vil lønne seg å bestille fastpris av strømselskapene på lengre avtaler fremover og jeg skal ikke mene noe om det. Men Regjeringen har jo antydet at de vil komme opp med et nytt fremforhandlet forslag på langsiktige kontrakter med en lavere pris enn det markedet i dag tilbyr på Spotpris. Slik da ville jeg ventet til Regjeringens forslag komme på bordet og dessuten har de fleste strømselskaper i dag ikke fastpris inne som mulig alternativ lengre.

Etter å ha holdt på med forvaltning i 25 år i et eget strømfond til alle norske sentrum og aktørene der, er dette noe av det bedre som tilbys.

Invitasjon til alle gårdeiere, næringsdrivende og alle ansatte med sine private enheter i alle norske sentrum om å melde seg inn til å bli med i NSF Kraftfond som har proff forvaltning av Statkraft sine dyktige forvaltere og det er Fjordkraft som leverer strøm til deg fra samme pool som de selv kjøper inn til eget videresalg. Fondet har nå fungert i 25 år og har i disse årene levert fordeler til de som har deltatt. Du er kunde i Fjordkraft og alle forhold om fakturaer og betaling gjøre direkte dit, men du ser på fakturaen hva som er trukket fra i gevinster til deg. Gå inn på vedlagte link og legg inn personalia, målernummer og adresser på skjemaet for bedrift og/eller privat. Trykk send og Fjordkraft ordner resten.

https://norsk-sentrumsfordel.no/fjordkraft-spar-pa-strom/

Lundeteigen sier her noe fornuftig, men får han gjennomslag for det i sin regjering?

Lundeteigen sier her noe svært fornuftig om Forsyningssikkerhet som flere av oss har sagt nå i snart to år. Men det ser ikke ut til at han får gjennomslag i sin egen regjering? 
Forsyningssikkerheten og en midlertidig styring av markedet totalt sett må prioriteres mye høyere i vårt system med fornybar vannkraft.
Forsyningssikkerhet i våre vannmagasin og da særlig i sør Norge tilsier at eksporten stopper som en permanent ordning inntil videre, når det går under Medianverdiene i vannmagasinene og vi må straks ha nye runder med EU på å definere vår vannkraft i forhold til et innenriks nivå på pris og derav eksport og import. Men SP sitter jo i regjering og kunne tatt det opp og gjort noe med det for lenge siden, slik at da må det være dagens regjering som har blitt svært så markedsliberale senere år og forstår ikke at når markedet «kødder med oss på denne måten» , så må vi som land sette inn mottiltak straks for å sikre oss inntil det er kommet likevekt i tilbudet i forhold til etterspørselen. Handlingslammelse kalles det.
Sitat fra Lundeteigen:
Sitat: Denne systemendringen må være robust og gjøres helhetlig. Arbeidet er stort og omfattende og innebærer at den norske regjering må ivareta norske interesser i møte med EU-kommisjonen og den britiske regjeringen.
Som et strakstiltak for å sikre forsyningssikkerhet for strøm til vinteren uten å måtte ty til vanvittig ødeleggende strømpriser, må følgende eksportregulering realiseres:
For å bidra til at vi ikke ytterligere svekker vår forsyningssikkerhet kan vi over en periode ikke sende mer strøm ut av landet via kablene enn vi får i retur. Dette prinsippet skal bestå inntil magasinfyllinga i NO2-området har nådd mediannivå.
Denne eksportreguleringen bør settes i verk straks som et nasjonalt sikkerhetstiltak.
Dagens strømpolitikk innebærer at Norge i lojalitet til et europeisk strømmarked i krise velger høyere strømpriser og kanskje strømrasjonering for å unngå regulering av eksporten. Sitat slutt.
Markedet er normalt den beste faktoren til å sette prisene ut i fra tilbud og etterspørsel, men nå er markedet voldtatt og fungerer ikke. 
Jeg er stor tilhenger av at markedet skal bestemme prisene, fordi de normalt regulerer tilbud og etterspørsel, men når hele markedet er ødelagt og voldtatt av EU/Tyske myndigheter/UK ved å fjerne store deler av produksjonen med kull og kjernekraft minst 15 år for tidlig kun på ideelt grunnlag , uten å erstatte kraften med regulerbar kraft tilsvarende som kan fungere med produksjon også på vinteren, så kræsjer hele ordningen og prisene går i taket. Det kan ikke Norge bare sitte å se på at det er vi som skal ta blemmen for idiotiske grep av EU/Tyskland/UK i kraftmarkedet. Ja jeg ser at krigen i Ukraina og derav manglende levering av blant annet gass til EU landene, forsterker den negative situasjonen. Men bortfallet av kraft i EU var tilstede allerede for to år siden uten at Norge tok noen fornuftige handlinger i forhold til det. Vi leverer jo betydelig kraft også med gass og olje til EU, slik at nye runder med justeringer på avtalene bør være fullt mulig.
Lars Iver.

Regjeringen må nå forstå at det private næringsliv også må få refusjoner på strømmen

Regjeringen må nå våkne å få på plass refusjonsordninger for næringslivet og sette et pristak på 50 øre på Nordpool.
Det er helsvart og de ekstreme prisene på strøm bare fortsetter ser det ut til. Nå er det en viss refundering til private husstander med 80% av strømpris over 70 øre kwt, ekskl, avgifter og nettleie, regnet i forhold til en gjennomsnitt pris for områdene i Norge som gjelder frem til mars 2023, slik at når private ser på fakturaen så trekker netteier et beløp i fra på denne.
Også frivillige organisasjoner har fått en refusjonsordning som hjelper på driften videre. Det hjelper noe, men er ikke optimalt i forhold til å sette et pristak på Nordpool på 30 øre for strømmen og 20 øre for nettleien, inklusive alle avgifter. For alle med Norsk adresse uansett.
Og samtidig sette et krav om at all eksport skal stoppes når nivåene i samlede magasiner går under Medianverdien notert hver uke av NVE. Vi er under det nivået nå. Men det er skreket opp høyt mange ganger over at næringsdrivende tydeligvis ikke skal ha noen refusjon og skal betale hele fakturaen fullt ut. Det betyr at regjeringen ikke ser sammenhengen mellom arbeidsplasser og private inntekter og strikken er nå strekt så langt at hvis dagens prisnivå fortsetter så kan foretak, bedrifter, firmaer, butikker bli lagt ned fortløpende.
Samtidig ser vi at vannmagasinene går mot sitt dårligste nivå på mange år og hvis våren blir kald og uten særlig med nedbør, så kan vi gå inn i sommeren med et prisnivå som er skremmende høyt.
Sjekk Strømfondet til www.norsk-sentrumsfordel.no
Eller klikk deg inn på linken under som er et spesialtilbud på forvaltning av strøm til alle Norske sentrums aktører, Både gårdeiere, foretak, bedrifter, butikker og også alle ansatte som jobber der med sine private boenheter kan melde seg inn ved å legge inn noen få opplysninger og Fjordkraft ordner resten. Fondet blir handlet time for time av Statkraft Energi og henter ut mulige fordeler på pris hele tiden. Vår målsetting er Spotpris eller bedre.
https://norsk-sentrumsfordel.no/fjordkraft-spar-pa-strom/
Norsk Sentrumsfordel as.
Lars Iver.NSF logo transparent

Forstår ikke Konkurransetilsynet at Strømmarkedet er voldtatt og plyndret?

Det er riktig som her sies at markedet ikke/aldri tar feil og reagerer som normalt på tilbud og etterspørsel også for å sette prisene på strøm. Men det må da være mulig å løfte øynene og forstå at strømmarkedet er voldtatt og plyndret, slik at tilbudet i EU/Tyskland er skarpt nedjustert med å ta vekk alle kjernekraftverkene og mange av kullkraftverkene og det bare fortsetter.
Dette er en villet politisk misære innført minst 15 år for tidlig og en skandale av dimensjoner. Det rammer Norge som er del av et felles strøm marked og gir norske forbrukere 5 ganger opp på en normal markeds strømpris. Hele poenget er at det er da ikke bygget opp og sørget for å tilføre nok ny kraft som erstatning for det som er ensidig tatt vekk og tas vekk. Legg på en sterk økning av gassprisene og CO2 som går i taket, som også er politiske manipulasjoner, så har du svaret som Inger Sommerfelt Ervik skulle oppfattet var årsakene. Det hjelper liksom ikke med vindmøller når det er kaldt og ikke vind store deler av vinteren.
Folkevalgte som snakker om det Grønne skiftet med slike idiot handlinger ødelegger alle muligheter for å kunne nærme oss det. Dernest er en ordning med å sette en max pris pr kwt på strøm levert til alle norske forbrukere straks er eneste mulighet for å overstyre markedet tilbake til normalen og må være der inntil det finnes nok av tilbud på levering av kraft. En toprisordning på Nordpool hvor NO1 til NO5 opereres som vanlig, men det settes et tak på pris på 50 øre kwt. inkl. nettleie og alle avgifter og en ny NO6 som defineres i forhold til eksport, hvor markedet også der bestemmer prisene uten tak og gjerne så høyt som mulig. Forsyningssikkerhet må da defineres i forhold til å stoppe eksport når samlede vannmagasiner går under Medianverdiene målt av NVE hver uke.
Lars Iver. www.norsk-sentrumsfordel.no
AFTENPOSTEN.NO
Vi fraråder en makspris på strøm
Å overstyre markedsmekanismene kan gi stor skade.

Regjering og Storting må straks på banen.

Landets Regjering og Storting.
INNLEDNING
Nå er det nok for lenge siden. Vi forlanger handling nå med strømprisene. Markedskreftene har spilt falitt fordi det er ikke reelt tilbud og etterspørsel som gjelder.
STRØMPRISENE UTE AV KONTROLL
Hele Norge opplever nå strømpriser som er helt ute av kontroll, det eksporteres kraft ut av landet så mye det går an, kraft prisene harmoniseres med prisene i Europa, El produsentene i Norge som har fornybar kraft, sier de ønsker å hente inn de prisene som markedet tilsier og det norske folk og næringslivet får strømregninger som er firedobbelt av det som kunne vært normalpris i Norge på strøm levert fra norske produsenter.
HARMONISERING AV PRISER MED EUROPA.
Bak dette ligger det «avtaler» med EU og Acer som er basert på ideelle klima målsettinger om å redusere co2 med blant annet bortfall av kullkraftverk. Når da Europa stenger ned disse kraftverkene minst 15 år for tidlig, oppstår det et sug etter fornybar kraft som ikke er oppjustert på etterspørselen og en harmonisering av pris bildet for levert fornybar kraft fra Norge både til Europa og til og i Norge. Det betyr at prisene i Norge på Elkraft blir som i Europa generelt, til tross for at Norge er et kaldt land på vinteren og har en helt annet forbruksmønster hvor Europa i stor grad benytter gass til oppvarming.
TOTAL HANDLINGSLAMMELSE
Samtidig ser vi at våre folkevalgte i Regjering og Storting er helt handlingslammet og fraværende i å handle til fordel for landets innbyggere og næringsliv. Utenom en lovnad om ca. 100 kroners reduksjon av Elavgiften i vinter pr.mnd , har våre folkevalgte forsvunnet helt og tror tydeligvis at systemet vi har vil reguleres av markedet, noe vi nå ser ikke skjer. Det betyr at et stort antall husholdninger og næringsdrivende får strømregninger de ikke greier å betale.
SETT ET PRISTAK PÅ 50 ØRE PR.KWT
Her i Norge kan elkraft fra produsentene faktureres med fortjeneste til 30 øre kwt. inkl. avgifter og netteiere kan fakturere til 20 øre pr kwt, inkl. avgifter. Men da må det vedtas at det er et eget prisområde her i Norge til norske forbrukere. Vi aksepterer ikke lengre å bli holdt for narr og forlanger at våre folkevalgte reagerer straks. Er dere der for befolkningen i Norge, eller har dere overtatt hele Europas utfordringer?
FØLGENDE TILTAK INNFØRES OMGÅENDE
Det må handles omgående og Regjeringen og Stortinget må enes om følgende tiltak nå denne uken:
1. All eksport av kraft skal opphøre når vannmagasinene går under medianverdien.
2. Det er allerede tjent inn beløpet på strøm som er budsjettert i mva. og elavgifter, slik at begge disse skal nulles ut nå på strømlevering i sin helhet for vinterperiodene frem til april mnd.
3. Det innføres et eget prisområde for hele Norge, hvor det settes et tak på 50 øre pr, kwt for levering av strøm til private og næring. Markedet bestemmer da prisene under dette taket. Dette nivået praktiseres i dag i flere kommuner som selger såkalt konsesjonskraft til sine innbyggere.
Lars Iver Larsen.
Porsgrunn 29.11.2021
Trykk gjerne liker på innlegget og del gjerne videre, så sendes det over til Regjeringen og Stortinget om få dager. Kopi til landets rikspresse.

Reduksjon på 100 kroner på strømregninga i mnd, er feil innrettet og langt unna forventet.

 

 

Norsk Sntrumsfordel

www.norsk-sentrumsfordel.no

 

Reduksjon på ca. 100 kroner i mnd. på strømregninga, slik det nå ser ut til å bli til alle i Norge, kunne regjeringen spart seg. Etter å ha jobbet hele livet i næringslivet har jeg hevdet at Markedet med tilbud og etterspørsel som prissetter har alltid rett. I denne saken om salg her i Norge av en vare som strøm produsert på fornybar vannkraft, til forbruk her i Norge, er jeg i sterk tvil om berettigelsen av om markedskreftene skal trumfe alt annet slik vi nå opplever med harmonisering av strømprisbildet med Europa. Grunnene er flere, fordi deler av leverandørene her i Norge er Monopolister, det er blant annet vikarierende grunner med midler til norske kommuner med store utbytter som eiere og ikke minst at regimet vi har her i kalde Norge er svært ulikt hva som ligger til grunn for produksjon, oppvarming og forbruk i Europa generelt.

FEIL INNRETNING OG FEIL RESULTAT FRA STØRE OG VEDUM.

En slik ordning med reduksjon på ca. 100 kroner i mnd. på strømregninga likt fordelt på alle strømbrukere er helt feil innrettet og holder folk for narr. Forventningene var nå at den nye regjeringen skulle få på plass en ordning hvor strømprisene for private og næring ble justert kraftig nedover og så blir det en bløff på nesten ingenting.

SUBSIDIER SMURT UTOVER TIL ALLE GIR INGENTING TIL HVER.

Her har det kortsluttet i konsekvensanalyse, fordi når det smøres likt utover alle i landet, blir det «ingenting» til hver enkelt. Det er et nytt regime og ny modell som må på plass for å regne ut hva strøm skal koste i et land som har egen fornybar vannkraft uten co2 i store mengder tilgjengelig og som kan fornye og øke den produksjonen med minst 30 % med nye turbiner og nye kabler i Norge til norske forbrukere..

ER VÅRE FORNYBARE VANNRESURSER ET FELLES GODE VI ALLE SKAL NYTE GODT AV?

Spørsmålet er bare skal denne strømmen være et gode for landets innbyggere og næringsliv til en akseptabel og rimelig pris, eller skal vi for enhver pris benytte markedskreftene og harmonisere prisbildet i Europa alltid. Europa for øvrig har en helt annen modell for å produsere kraft og benytter i stor grad gass til oppvarming. Det betyr at vi ikke kan sammenligne «epler og plommer»

FORSLAGET ER Å GÅ TILBAKE TIL AT PRODUSENTENE SELGER OG FAKTURERER

Forslaget er å ta opp noe som har vært foreslått mange ganger før og det er å gå tilbake til at produsentene selv selger og fakturerer strøm direkte til kundene. I dagens digitale verden er det svært enkelt. Nettselskaper som for øvrig også er monopolister og Strømleverandører er i stor grad eid av produsentene i Norge, men bare delt opp i mange ulike selskaper men med samme eiere, slik at det å rydde opp i antallet som selger og fakturerer strøm og ta tilbake ansvaret er fornuftig.

PRODUSENTENE KAN SELGE ELKRAFT FOR 30 ØRE KWT MED OVERSKUDD.

Produsentene kan utmerket selge sin vannkraftproduserte strøm i Norge med gevinst for under 30 øre kwt inkl. avgifter og med distribusjon på kabler ut til hele landet også på 20 øre kwt. inkl. avgifter. Det betyr 50 øre inkl. alt som et pristak og nedsiden kan da være når det blir for mye vann i magasinene. Det som må prioriteres er å få skiftet produksjonsutstyr med nye turbiner og nye kabler, slik at det kan produseres og leveres vesentlig mer strøm fra samme anlegg som er der i dag. Det må også legges inn som et krav at når vannmagasinene er under medianverdiene, så skal det ikke selges strøm på eksport ut av landet. Elektrifisering av oljeplattformer gir svært liten miljøgevinst, men øker regningen til private husstander betydelig. Det blir nå et stort krav i folket om å få vår felles vannkraft i Norge til å tjene innbyggernes og næringslivets interesser og få satt en pris på levering av kraft i Norge som er rimelig og akseptabel.

Porsgrunn 11.11.2021

Lars Iver.

Kronekursen i forhold til Euro som prisfaktor på strøm er visst den eneste som nå gir oss lavere pris?

 

 

Norsk Sntrumsfordel

 

Kronekursen som styrkes gir deg fordel på strømprisen.

Kronekursen styrker seg i forhold til andre valutaer og henger vel sammen med at Norges Bank satt opp rentenivået i forrige uke. I og med at strøm handles i Euro, gir det den effekten at prisene når de omregnes til N.kr gir en fordel for oss for kjøp inn til Norge, men dessverre også den bakdelen for vår industri som skal selge varer ut av landet. Eller hvor er Slagsvold Vedum som var «høy og mørk» i valgkampen og signaliserte sterke grep for å få ned strømprisene straks? Tokke Kommune selger Konsesjonskraft til sine innbyggere til spotpris pluss påslag på 3,5 øre og har satt et pristak på levering av strøm på 50 øre pr. kw/t inklusive mva. Og tjener godt med penger på den ordningen. 

En stygg affære på strømprisene ble sagt allerede i sommer.

Allerede i sommer skrev jeg her på disse sidene at prisnivåene for vinteren kunne bli en stygg affære, fordi det var alt for lite tilsig til vannmagasinene, dekningsgradene for vannmagasinene falt stort for hver uke og prisnivåene på andre kraftkilde økte også oppover. Når da det gis signaler på at Co2 avgiftene skal økes på alle typer av kraftproduksjon uavhengig av om vannkraft er fri for co2, kull, olje og gass øker formidabelt oppover, samt at vi eksporterer kraft ut av landet både på gamle og nye kraftkabler, så får det den effekten at prisene på strøm går helt av hengslene og er pr, dato helt uakseptable både for industri, næring og private hus.

Sluttsummen på fakturaen gir at næring og private må stenge ned.

Når prisnivåene kommer opp i over 2,5 kroner kw/t inkl, strøm, nettleie og avgifter, så viser jo det delvis at markedskreftene tar styringa, noe som er forståelig , men også at våre myndigheter med kommunene og staten som i stor grad eier kraftprodusentene i Norge, hiver seg på og øker avgiftene slik at sluttsummen for strøm blir for mange ikke mulig å takle og må redusere driften, stenge ned deler av områdene eller sitte å fryse i en kald norsk vinter. Næringslivet har basert seg i stor grad på elkraft og kan bare ikke tilby kalde lokaler til sine kunder og gjester.

Økte skatter og avgifter ordner det meste?

Det kan se ut til at det er en villet politisk situasjon, ikke at det kommer for lite nedbør til magasinene, men at avgifter og skatter innen feltet øker og skal enda økes fremover. Det er tydeligvis noen som mener at det meste kan ordnes med økte skatter og avgifter. Det som ligger bak er myndighetenes ønske om å harmonisere prisnivåene på strøm med kontinentet, krav om miljøavgifter for å redusere klimagasser og en generell tafatthet for å sette noen krav til rammer for hva strøm produsert med vannkraft skal koste til forbruk her i Norge.  Kravet nå er å minst halvere nettleie og avgifter omgående, samt gi beskjed til produsentene om at det ikke skal eksporteres kraft når vannmagasinene samlet viser under medianverdier. En annen modell er å sette et pristak pr, kw/t inkl. mva, som fakturaen skal lyde på inklusive strøm, nettleie og avgifter generelt, og la markedet bestemme alt under f. eks. 1 krone pr. kw/t. inkl alt. Når da prisene faller så kommer det kundene til gode direkte og når den øker så stopper den ved pristaket.

Vannmagasinene er nå på det laveste nivå siden 1995.

Dagens dystre situasjon er at vannmagasinene er målt med laveste verdi målt i perioden 1995 til 2020 og det er jo skremmende med tanke på vinterens priser. Det kan bety at vi avslutter året med 60 % dekning i forhold til i fjor med 80% dekning. Det skal komme mye nyttbar nedbør fremover som regn for å rette opp noe av den mankoen. Når det blir kaldere og det legger seg snø, blir den ikke regnet inn i vannmagasinene eventuelt før til våren og med smeltevannet.

Prisnivåene er ulike avhengig av hvor i landet du bor og virker, fordi Sør Norge har en vesentlig dårligere magasinfylling og vesentlig høyere pris enn Nord Norge og forholdet er slik at det er dårlig overføringskapasitet mellom landsdelene og produksjonen må da selges vesentlig billigere fra Trondheim og nordover. Dagens ekstremnotering for Oslo, Kr, sand og Bergen er 146 øre netto pr. kw/t ekskl. nettleie, avgifter og mva. Det kommer inn mer vindkraft på kontinentet nærmeste dagene som vil gi noe fallende pris også i Norge. Men hovedspørsmålet er Hvor er det blitt av Slagsvold Vedum etter valget?

Holder våre folkevalgte på tinget oss for narr, eller vil de ta gode grep for å få ned strømprisene?

Det var noen signaler fra enkelte partier og folkevalgte på tinget i valgkampen på at nå skulle det tas tydelige grep for å få ned prisen på strøm for alle i Norge, men da er det tre muligheter nå, enten så greier de ikke å få det til, det var en bløff for å få stemmer eller de egentlig ønsker at prisnivåene på strøm og skatteleggingen skal fortsette og til og med økes. Vi får gi de noen uker til i en ny Regjering og Storting, men nå brenner det og vil spre seg raskt en stor misnøye som vil ende opp med mistillit fra folket og næringslivet.

Her er et godt tilbud til deg som driver næring, er gårdeier eller jobber i alle norske sentrum.

Norsk-sentrumsfordel har hatt i 23 år et oppegående strømfond NSF Kraftfond, som er basert på Spotpris eller bedre, med Forvaltning av Statkraft Energi. Det er rettet mot næringsdrivende, gårdeiere og private i alle norske sentrum som ønsker å være med her og få fratrekk på fakturaen for gevinsten som eventuelt hentes til fondets medlemmer. Alle strømselskap kjøper strøm til samme pris på Nordpool, slik at hvis du får noen usannsynlig gode tilbud fra enkelte strømselskap, så er det sannsynligvis en pris du får slite med etter en kort introduksjonsperiode, hvor påslaget da skal dekke inn det de har tapt. Sjekk våre nettsider og meld deg inn. Det er ingen medlemsavgifter og du er kunde direkte i Fjordkraft, men avregnes i forhold til forbruk etter den prisen vi oppnår med den beste forvaltningen du kan finne. Her er linken til både bedrifter og private:

Fjordkraft – spar på strøm

www.norsk-sentrumsfordel.no

Porsgrunn 19.10.2021

Lars Iver.

Nettleie og Avgifter må settes sterkt ned, Strømpris på 3 kroner til vinteren?

 

 

Norsk Sntrumsfordel

Nå går det over alle grenser og Nettleie og Avgifter må settes sterkt ned. Strømpriser nærmere 3 kroner til vinteren?

 

Markedskreftene har alltid rett?

Markedskreftene kan være en hård herre og slik det nå ser ut med stadig dårligere kraftbalanse, mindre nyttbar nedbør enn normalt og flere nye utelandskabler som går for fullt, så blir det slik at prisen du må betale for strømmen utover høsten og vinteren kan bli ekstra høy. Med en strømpris på kanskje opp mot 1,50 pr. kw/t pluss nettleie og avgifter på toppen av det kan det bli en meget stor utgift både for foretak, gårdeiere og private boliger.  Eneste som kan redde situasjonen er mye nyttbar nedbør fremover høsten og tidlig vinter, før det fryser til is og legger seg snø. Hvis våre folkevalgte vil ta opp saken og gjøre noe med prisnivået på nettleie og avgifter på strøm i kalde Norge, så får de stor goodwill for det og stemmer til valget i stort omfang. Nå er det heldigvis sommer enda og en kan greie seg med et minimalt forbruk på varmetilførsel, men for næringslivet er det ikke bare å tilføre varme til lokalene som gjelder, men mye utstyr og maskiner som trekker mye strøm som må være på hele tiden og gir et stort forbruk hele året.

Priser på nærmere 3 kroner pr.kw/t til vinteren? Nettleie og avgifter må sterkt ned.

Prisene pr, kw/t er allerede nå oppe i 94 øre kw/t i Kristiansand regionen bare for strømmen og så kommer det nettleie og avgifter oppå det. Det varierer noe i landet i prissonene, men stort sett er det marginalt, utenom i Nord Norge. Neida, vi spør ikke om priser som det var i fjor, hvor det ble levert strøm under 10 ørekw/t, men det må være mulig å differensiere prisene for en vare produsert i Norge for det innenlandske marked, selv om det er tilbud og etterspørsel som bestemmer. Nettleia og avgiftene må sterkt ned, minst halveres og det styres av våre folkevalgte på tinget. Så får vi se hvem som bestemmer der etter valget.

Tørt vær, minkende magasinfyllinger, høye spotpriser, økende underskudd på kraftbalansen og økende priser på alle energiråvarer.

Årsaken er tørt vær i hele sommer som gir økende underskudd på kraftbalansen, høye spotpriser på grunn av etterspørselen, stadig økende brenselspriser/energiråvarer på både gass, kull, co2 og olje.  Nå har olja justert noe ned i dag og noen sier det vil fortsette ned fordi OPEC vil produsere mer olje inn i markedet, men olja er den råvaren som betyr lite for fastsettelse av strømpris. Det er nå vi skulle hatt minst tre store Kjernekraftverk i sving i Norge.

Eksport på kabler ut av landet, gir harmonisering av pris til tysk prisnivå.

Det som i tillegg øker prisene er at produsentene selger masse strøm ut av landet på kabler og det harmoniserer prisene med blant annet tyske priser. Det at noen glupinger i EU pålegger å beregne en dyr co2 avgift på produksjon av strøm i Norge helt uten co2, er helt ufattelig og viser en svært dårlig allianse med ACER på vedtak derifra.

Prognosene fremover for høsten gir ikke grunn til optimisme på prisnivåene.

Det er prognoser på normale temperaturer og normal levering av nyttbart vann til magasinene i 10 dagers prognosene nå og gir ikke akkurat noe tegn til produsentene om å sette ned prisene, snarere tvert imot. Det vil være mange produsenter på nyåret som kan gi store utbytter til sine eiere som i stor grad er stat, fylker og kommuner. Hvem av våre folkevalgte på tinget bryr seg om det?

Som nevnt øker alle energiråvarene stort for levering både i dette året og for vinteren og det ser ut til at denne vinteren blir det året du virkelig må se etter alternative brenselskilder, eller rett og slett stenge av deler av bygget eller leiligheten. De som har mulighet til det bør jo sikre seg nok ved til å fyre i ovner og mange hus har jo enda vedovn som hjelper veldig godt på varmen alle må ha. Og invester gjerne i nye store varmepumper som sparer mye strøm forhold til levert varme.

Et godt tilbud på levering av strøm med forvaltning til alle aktørene i alle norske sentrum.

NSF Kraftfond kan ikke gjøre noe med prisene på kraftbørsen og heller ikke stoppe eksporten av kraft til utlandet, men det vi kan og gjør er å tilby strøm med forvaltningsavtale hvor det er Statkraft Energi som forvalter fondet og kjøper og selger kraft med formål på fortjeneste for deg. Vi har bevist gjennom 23 år at mange gårdeiere, foretak av alle slag og alle ansatte i alle norske sentrum har spart kroner på å delta her i NSF Kraftfond.  Formålet er Spotpris eller bedre.

Gå inn på våre nettsider www.norsk-sentrumsfordel.no og klikk deg videre på fanen strøm, eller gå direkte inn på linken vedlagt for å delta og bestille. Det er ingen medlemsavgifter og du er kunde direkte av Fjordkraft som et av landets største selskap innen strøm, men avregnes av de prisene fondet oppnår med proff forvaltning.

Porsgrunn 11.08.2021

Lars Iver.

Norsk Sentrumsfordel.as

Norsk Sntrumsfordel

 

Fjordkraft – spar på strøm