Hopp til innhold

Strøm med forvaltning i NSF Kraftfond kan gi deg et meget godt resultat på fakturaen.

Strøm med forvaltning i NSF Kraftfond kan gi deg et meget godt resultat på fakturaen med fratrekk hver måned for oppnådd pris som kommer til fratrekk på din faktura etter følgende oppsett :
Resultater for 2022 oppnådd med forvaltning.
Måned fratrekk i din spotpris
Hentet fra Fjordkrafts egen liste over forvaltnings fortjeneste hvor av 80 % går rett til kunden og 20% går til Fjordkraft til forvaltningen
Januar          -48,59 øre/kWh
Februar        -45,88 øre/kWh
Mars             -25,33 øre/kWh
April              -20,27 øre/kWh
Mai               -74,23 øre/kWh
Juni              -82,62 øre/kWh
Juli               -35,23 øre/kWh
August         -83,24 øre/kWh
September   -55,29 øre/kWh
Oktober       -10,63 øre/kWh
Klikk her og meld deg inn i eget skjema for bedrift og privat.
Strømprisene er jo helt hinsides all fornuft og ser ut til å bli enda høyere utover vinteren. Det er rett og slett skammelig av våre myndigheter å kjøre dette løpet hvor de nekter å se at strøm med vannkraft, produsert her i Norge koster et sted mellom 12 til 15 øre, og med avgifter på toppen kommer vi godt under 50 øre totalt. I særlig grad gjelder jo det de som driver næring av SMB bedrifter og ikke har fått noen refusjon på strømmen i det hele tatt. Og ikke kom med at det er laget en slags refusjon til næringslivet, fordi den ordningen er det nesten ingen som kommer inn under. Ta tilbake kontroll over vår felles vannkraft i Norge og sett en pris som er fair. Vi skal ikke ta blemmen for at EU ukritisk tar vekk store mengder med regulerbar kraft og på den måten forhøyer prisene dramatisk.
Da får vi sikre oss de beste avtalene som er mulig å få til og jeg kan igjen anbefale en tilknytning til NSF Kraftfond, med god forvaltning av proffe aktører som stort sett hver måned gir deg et fratrekk på fakturaen som monner. Over her ligger fratrekket for de 10 første månedene i år og det er ingen garanti for at det fortsetter slik, men statistikken for mange år nå er meget god til din fordel.
Lars Iver.
NSF logo transparent

Svært dårlig politisk handverk i EU og i Norge.

Til Strømleverandører, eiere av strømproduksjon, netteiere og deres styrer. Statkraft og Statnett.
Ordfører i kommunene, Fylkesordførere, Energiminister og Statsminister, Stortingets representanter.
VIKTIG MELDING.
Vedrørende redusert innbetaling fra private og næringslivet av fakturert strøm inntil videre.
VI NEKTER Å BETALE.
Vi nekter og ser oss ikke i stand til å betale fakturert antatt sum for strøm levert til vår adresse/målernummer, fordi prisen pr. kwt. er/blir satt til et nivå som betegnes som ren utplyndring. Vi har en helt annen historie med landets fortrinn og fordel og forbruksmønsteret på elkraft i Norge som er helt annerledes innen EU/UK. Hvorfor kaste vrak på landets fordeler når det ikke er nødvendig.
SVÆRT DÅRLIG POLITISK HANDVERK I EU OG I NORGE.
Vi nekter å ta konsekvensen av svært dårlig politisk handverk både innen EU og Norge, hvor mange av våre folkevalgte både i nåværende og tidligere Regjeringer/Storting ikke har forstått eller vil forstå konsekvensene av avtalegrunnlaget med EU/EØS/ACER/UK på Fri Flyt og den som byr mest i et felles marked med EU får strømmen. De spiller nå hasard med folk og næringslivets egne tiltrengte midler og selv beriker staten, fylkene og kommunene med tidenes største inntekter på hele kraftmarkedet, hvor de i stor grad har tatt seg til rette uten folkets aksept som er egentlige eiere av krafta og distribusjonen. Det er rett og slett skammelig at våre folkevalgte å glatt overse alle de forslag, innspill, klager og henvendelser som fremkommer i sakens anledning. Den handlingslammelsen som vår regjering viser, er ikke akseptabel og kan raskt få store konsekvenser i form av konkurser, nedleggelser og tap av arbeidsplasser.
STRØMPRISEN MÅ VÆRE LIK GJENNOMSNITT AV 2010-2020
Vi forlanger nå at strømprisene inntil videre til alle med norsk adresse, også næringslivet og bedrifter settes til et normalt nivå som var før 2019 og når fakturaene kommer for siste kvartal 2020 og første kvartal 23 er det svært fristende å si at det kun blir innbetalt som et pristak opp til en sum av 35 øre for strøm pr. kwt. og et beløp tilsvarende 20 øre pr. kwt. for nettleie. Inklusive alle avgifter. Vi påberoper oss da force majeure fordi situasjonen har kommet helt ut av kontroll. Jeg presiserer ikke en oppfordring til å nekte å betale hele strømregningen, men sier at det er fristende å tenke seg det når situasjonen fremover er/blir helt ute av kontroll. Regjeringen er generalforsamling i både Statkraft, Statnett og har styreflertall i svært mange produksjon og nettselskaper, slik at å instruere disse til et nytt regime inntil videre, er nå på plass omgående.
VI SKAL BETALE EN FAIR PRIS DIREKTE IKKE HA REFUSJONER.
Vi skal ikke ha «idiotordninger» med refusjoner fra Staten, men få en fair pris fra produsent/leverandør/netteier som er basert på gjennomsnittet av siste 10 års (2010 til 2020) fakturert pris for strømmen til alle med norsk adresse. Vi forlanger at det umiddelbart settes en grense som Forsyningssikkerhet for nedtapping av flerårsmagasinene, slik at når vannstand i NO2 går under Medianverdien så stoppes eksport, eller det skal være like mengder import som eksport.
DET NORSKE FOLKET EIER KRAFTA OG SKAL HA ET PRISTAK.
Forholdet er spesielt ille i et land som Norge, hvor folket selv eier krafta og som er pr, dato selvforsynt med kraft til alle og kan med det sette prisen ut ifra produksjonskostnad på strøm til ca. 12 øre kwt og definere en selvkost på under 20 pr. kwt. Når de fleste nå vet at mengden strøm vi utveksler/eksporterer via kabler på eksport betyr tilnærmet ingenting for EUs kraftbehov på strøm, er der kun fordi EUs politikere har intervenert i markedet og med dumskap ensidig tatt vekk og fortsatt tar vekk enormt store mengder med Regulerbar kraft minst 15 til 20 år for tidlig, uten å dekke inn manglende kraftbehov, annet enn vindmøller som står stille store deler av vinteren. Det gir som umiddelbar effekt en stygg harmonisering av prisnivået med EU. Krigen i Ukraina og Putins Skammelige spill ved å stoppe avtalt gass til Europa er medvirkende årsaker, med hovedårsaken er at markedet kun ser etter tilbud og etterspørsel og setter prisen deretter.
FRIKOBLING AV DET NORSKE MARKEDET OG OPPRETTER EN EGEN NO6 TIL MARKEDSPRIS ER LØSNINGEN INNTIL VIDERE.
Det sterkt beklagelig at Regjering og Storting ikke nå frikobler fra markedet strømleveranser for et innenlands bruk til nevnte pristak nivå, oppretter eventuelt en egen utveksling NO6 Utland til markedspris og i stedet øker leveransene maksimalt på gass og olje som virkelig monner og betyr en forskjell overfor mottager innen EU/UK. På lengre sikt vil det være oppbygging av ny Kjernekraft i både EU og Norge som vil løse utfordringene med nok kraft. Norge trenger mye mer kraft fremover, både ved å fornye dagens vannkraft og etablere Kjernekraft oppbygd, men også legge nye kabler og linjenett i hele landet. Start i dag.
NSF logo transparent
www.norsk-sentrumsfordel.no
Lars Iver.

Strømpriser tilbake til normalen, vannmagasiner som fylles opp og grep tas for forsyningssikkerhet.

 

 

NSF logo transparent

Strømpriser tilbake til tilnærmet normalen, vannmagasinene fylles opp mye, inflasjon som faller sterkt, lånerente som går litt til opp og deretter faller igjen, olje og gassprisene som faller og handelsoverskuddet med utland faller tilbake til normalen. Bare i Juli hadde Norge et Handelsoverskudd netto på over 150 milliarder kroner.

En økonomisk situasjon som endrer seg med normalisering?

Jeg risikerer å «drite meg helt ut» med slike påstander, men den økonomiske situasjonen i landet om få måneder kan være helt annerledes enn den er nå. Det er signaler i markedet som tilsier at økonomien normaliseres etter hvert og en av de viktigste indikatorene på det er 10 årsrenten i USA som faller markert, etter at de har satt opp rentene mye i år.

Det er ikke reelle priser på strøm nå, men fordi produsentene har fått pålegg om/ ikke ønsker kjøpere for å spare på vannet blir prisen 5 kroner pr kwt.

De som tror at dagens strømpriser i Syd Norge er et reelt prisnivå fremover må få input om at en salgspris netto på 4 til 5 kroner kwt på Nordpool, er kunstig høyt satt fordi da sikres det at det er veldig får kjøpere også innen EU systemet. Våre produsenter skal jo spare på vannet fremover og da må det gjøres slik, med det resultat at prisene går mye opp.

Spørsmålet er når kommer høstregnet og hvor mye vil det fylle opp i vannmagasinene? Det må innføres ordninger inntil videre med pristak.

Jeg håper på en nivå i pris på et akseptabelt nivå fremover om noen få måneder og at vann magasinene fylles opp i stor grad med høstregnet som nå kommer. Men det må settes et krav om Medianverdi på magasinene i NO2 som en fast ordning før det skjer eksport og det bør inntil videre settes et pristak til alle med norsk adresse også næring og bedrifter på 50 øre inkl. alt av avgifter, for strømmen innenriks på Nordpool. Det fylles fort opp når det først starter å regne mye og sammenhengende i flere måneder og det er ikke uvanlig at det skjer på høsten/forvinteren.

Lånerente, Inflasjon, olje og gasspriser kan gå mye ned når ting normaliseres.

Lånerente henger sammen med Inflasjonen som er for høy nå i forhold til hva Norges bank styrer etter, men selv de faktorene tror jeg vil avta etter hvert som folk finner ut at de må spare på kronene. Økonomien må kjøles noe ned også av offentlige utgifter og investeringer og planer må legges bort inntil videre. Olje og gassprisene henger mye sammen med krisestemningen innen EU på manko i lagrene før vinteren kommer og krigen i Ukraina er en av faktorene som veier tyngst.

Tør jeg å spå en avslutning av krigen i Ukraina og med det ta vekk depresjonene?

Hvis jeg tør så kan jeg jo spå en slutt på krigen snart, hvor Ukraina får hivd ut invasjonsstyrkene fra Russland og med det forsvinner depresjonene. Mine antagelser her er ikke basert på annet enn gjetninger og ingen må arrestere meg hvis det ikke slår til.

www.norsk-sentrumsfordel.no

Lars Iver.

 

 

 

 

Pristak på strøm på 50 øre kwt, er kravet fremover til alle med norsk adresse.

 

 

 

 

NSF logo transparent

 

Norsk Sentrumsfordel as.

NSF Kraftfond.

Porsgrunn 18.07.2022

 

Et spesialtilbud på strøm med forvaltning ligger her under. Et pristak på 50 øre er nå kravet fra hele Norge.

Her får du et tilbud om levering av strøm til alle norske sentrumsbyer og alle aktørene der både gårdeiere og næringsdrivende, samt alle de som jobber i sentrum med sine private hus og hytter. Et tilbud om strøm levert med proff Forvaltning av Statkraft Energi har vist seg å være en fordel gjennom mange år, så les mer på sidene vedlagt nederst her om nærmere info om målsettingen: Spotpris eller bedre.

Generelt i Norge er Et pristak på 50 øre for både strømdelen og nettdelen inkl. alle avgifter, helt avgjørende blir innført omgående og det lar seg gjøre når det gås noen nye runder med EU/EØS/ACER og forklarer de Forsyningssikkerhet og vannmagasiner håndtert med bærekraft. Vi kan jo også minne de på at de får enorme mengder med Gass og Olje fra oss.

Kontroll over markedet med å ta noen grep som monner inntil markedet igjen fungerer.

Det som er viktigste målsetting nå som betyr noe for prisene er å få kontroll over markedet, hvor EU/Tyskland/UK har intervenert på tilbudssiden og fjernet enorme mengder med kraft ved å ta vekk kull og kjernekraft produksjon, spesielt siste 3 år. I tillegg har de greid å gjøre avtaler med et svært upålitelig Russland på leveranser av gass, noe som nå Russland bruker for å presse EU og Tyskland i Ukraina krigen. Det betyr at den normale markedsmekanismen med likevekt mellom tilbud og etterspørsel er voldtatt og prisene eksploderer. Det smerter for de som mener at markedet tar aldri feil å komme opp med alternative forslag til styring av markedet, men nå vises det at markedet har gått helt av hengslene og inntil det er kommet likevekt mellom etterspørsel og tilbud må det gjøres noen grep monner. Vi skal her i Norge ikke ta blemmen for dårlige vedtak i Tyskland/EU.

Vi harmoniserer prisbildet med EU/Tyskland med vårt felles marked på strøm og det gir 5 til 10 ganger av normalpris her i Norge. Uhørt.

Her i Norge har vi lenket oss sammen med EU/ACER på avtaler om felles strøm marked og har sendt ut av landet strøm på kabler i det som er definert som Fri flyt av kraft og Den som byr mest for strømmen, får den. Vi harmoniserer med det prisnivået med EU/Tyskland og det gjenspeiles jo på felles Nordpool og Nasdaq med et prisnivå som er minst 5 til 10 ganger høyere pris enn normalt her i Norge. Det er ikke akseptabelt i det hele tatt, private sitter og fryser på vinteren, selv om de og foretak i Frivillighetsregisteret har fått en refusjonsordning på 90% av det over 70 øre kwt, som selv det er dobbelt av vanlig snittpris siste 10 år. Overfor private næringsdrivende skjer det ingenting og ingen refusjoner og det betyr kroken på døra for mange private foretak og slutt for mange arbeidsplasser.

Vår forsyningssikkerhet og nivå på magasinene blir med det nedprioritert og det er tilnærmet «Jungelens lov som gjelder»

Her må det gås noen nye runder med EU/EØS/ACER for å få de til å forstå av vi kan ikke kjøpe vann til våre magasiner, som de kjøper gass.

Beste forslag hittil er å få regjeringen og storting til å ta noen nye runder med EU/ EØS/  ACER / UK på de avtalene som gjelder og forklare at vi kan ikke kjøpe oss vann til magasinene på samme måte som en kjøper gass, men at forsyningssikkerhet tilsier at Medianverdien er grensen nedad for eksport fra Norge, med bærekraft. Vi kan jo minne om at vi også eksporterer vesentlige mengder med gass og olje til EU, slik at de bør høre på oss.

Pristak med 30 øre kwt inkl. alle avgifter for strømmen og 20 øre for nettdelen inkl. alle avgifter er kravet som støttes av veldig mange.

Her i Norge hvor produsentene har en selvkost på 7 til 15 øre pr, produsert kwt og det meste eies av staten via Statkraft og også nettdelen eies av Statnett. Det forlanges da av svært mange i Norge at denne strømmen leveres til alle med norsk adresse også næringsdrivende og bedrifter til 30 øre kwt. inkl. alle avgifter og at nettdelen skal leveres til 20 øre kwt. inkl, alle avgifter. Legg inn en pristak på Nordpool for alle sonene NO1 til NO5  i landet tilsvarende og sett en egen prissone NO6 for eksport til markedspris og gjerne så høy som mulig. Vi har da hensyntatt Forsyningssikkerhet og det er fri flyt på eksport innenfor et regime som er bærekraftig. Hvis Nordpool sier at det ikke lar seg gjøre så selg strøm til alle og fakturer tilsvarende fra Statnett som har alle adressene og avlesning inne via sine nettselskaper de er eiere av.

Den regjering og parti som ikke oppfatter dette, vil bli borte og folket vil sørge for å stemme på andre som vektlegger norske interesser på en helt annen måte enn det som nå gjøres. Stortinget og Regjeringen eier jo det meste og kan instruere både Statkraft/Statnett/NVE.

Vil det lønne seg med fastpris på strøm på langtidskontrakt?

Det spørres av mange om det vil lønne seg å bestille fastpris av strømselskapene på lengre avtaler fremover og jeg skal ikke mene noe om det. Men Regjeringen har jo antydet at de vil komme opp med et nytt fremforhandlet forslag på langsiktige kontrakter med en lavere pris enn det markedet i dag tilbyr på Spotpris. Slik da ville jeg ventet til Regjeringens forslag komme på bordet og dessuten har de fleste strømselskaper i dag ikke fastpris inne som mulig alternativ lengre.

Etter å ha holdt på med forvaltning i 25 år i et eget strømfond til alle norske sentrum og aktørene der, er dette noe av det bedre som tilbys.

Invitasjon til alle gårdeiere, næringsdrivende og alle ansatte med sine private enheter i alle norske sentrum om å melde seg inn til å bli med i NSF Kraftfond som har proff forvaltning av Statkraft sine dyktige forvaltere og det er Fjordkraft som leverer strøm til deg fra samme pool som de selv kjøper inn til eget videresalg. Fondet har nå fungert i 25 år og har i disse årene levert fordeler til de som har deltatt. Du er kunde i Fjordkraft og alle forhold om fakturaer og betaling gjøre direkte dit, men du ser på fakturaen hva som er trukket fra i gevinster til deg. Gå inn på vedlagte link og legg inn personalia, målernummer og adresser på skjemaet for bedrift og/eller privat. Trykk send og Fjordkraft ordner resten.

https://norsk-sentrumsfordel.no/fjordkraft-spar-pa-strom/

Lundeteigen sier her noe fornuftig, men får han gjennomslag for det i sin regjering?

Lundeteigen sier her noe svært fornuftig om Forsyningssikkerhet som flere av oss har sagt nå i snart to år. Men det ser ikke ut til at han får gjennomslag i sin egen regjering? 
Forsyningssikkerheten og en midlertidig styring av markedet totalt sett må prioriteres mye høyere i vårt system med fornybar vannkraft.
Forsyningssikkerhet i våre vannmagasin og da særlig i sør Norge tilsier at eksporten stopper som en permanent ordning inntil videre, når det går under Medianverdiene i vannmagasinene og vi må straks ha nye runder med EU på å definere vår vannkraft i forhold til et innenriks nivå på pris og derav eksport og import. Men SP sitter jo i regjering og kunne tatt det opp og gjort noe med det for lenge siden, slik at da må det være dagens regjering som har blitt svært så markedsliberale senere år og forstår ikke at når markedet «kødder med oss på denne måten» , så må vi som land sette inn mottiltak straks for å sikre oss inntil det er kommet likevekt i tilbudet i forhold til etterspørselen. Handlingslammelse kalles det.
Sitat fra Lundeteigen:
Sitat: Denne systemendringen må være robust og gjøres helhetlig. Arbeidet er stort og omfattende og innebærer at den norske regjering må ivareta norske interesser i møte med EU-kommisjonen og den britiske regjeringen.
Som et strakstiltak for å sikre forsyningssikkerhet for strøm til vinteren uten å måtte ty til vanvittig ødeleggende strømpriser, må følgende eksportregulering realiseres:
For å bidra til at vi ikke ytterligere svekker vår forsyningssikkerhet kan vi over en periode ikke sende mer strøm ut av landet via kablene enn vi får i retur. Dette prinsippet skal bestå inntil magasinfyllinga i NO2-området har nådd mediannivå.
Denne eksportreguleringen bør settes i verk straks som et nasjonalt sikkerhetstiltak.
Dagens strømpolitikk innebærer at Norge i lojalitet til et europeisk strømmarked i krise velger høyere strømpriser og kanskje strømrasjonering for å unngå regulering av eksporten. Sitat slutt.
Markedet er normalt den beste faktoren til å sette prisene ut i fra tilbud og etterspørsel, men nå er markedet voldtatt og fungerer ikke. 
Jeg er stor tilhenger av at markedet skal bestemme prisene, fordi de normalt regulerer tilbud og etterspørsel, men når hele markedet er ødelagt og voldtatt av EU/Tyske myndigheter/UK ved å fjerne store deler av produksjonen med kull og kjernekraft minst 15 år for tidlig kun på ideelt grunnlag , uten å erstatte kraften med regulerbar kraft tilsvarende som kan fungere med produksjon også på vinteren, så kræsjer hele ordningen og prisene går i taket. Det kan ikke Norge bare sitte å se på at det er vi som skal ta blemmen for idiotiske grep av EU/Tyskland/UK i kraftmarkedet. Ja jeg ser at krigen i Ukraina og derav manglende levering av blant annet gass til EU landene, forsterker den negative situasjonen. Men bortfallet av kraft i EU var tilstede allerede for to år siden uten at Norge tok noen fornuftige handlinger i forhold til det. Vi leverer jo betydelig kraft også med gass og olje til EU, slik at nye runder med justeringer på avtalene bør være fullt mulig.
Lars Iver.

Reduserte avgifter til staten gir da ikke inflasjon.

Reduserte avgifter til staten gir da ikke inflasjon.

Er styringsmulighetene til stede?

Nå er jeg lei av handlingslammelsen og de vikarierende argumenter fra Regjeringen. Vårt Storting og derav vår Regjering har blitt valgt av det norske folk/det norske Storting på bestemte betingelser og med lovnader om en retning og valg av bestemte styringsstrukturer. Det mange nå sier er at «skuta Norge» ser ut til drive omkring i svært ruskete vær og økende vind uten styring og med et ulikt og uenig mannskap på broen som bare delvis er der for å lose skuta gjennom uværet. Er det kunnskap nok til å lede i en storm eller har de for mange stridigheter internt om kurs og fart, slik at det meste stopper opp av fremdrift? Hvor lenge skal det være mulig å legge skylda på tidligere regjeringer for misæren vi nå står midt oppe i? Bør det nå skrives ut et Nyvalg, som det da dessverre ikke er muligheter til med dagens parlamentariske ordning? Er det grunnlag for å fremme mistillit? Eller er det slik at norske folk har blitt kravstore og bortskjemte i verdens rikeste land?

Prisene øker drastisk og ingen ansvarlige reagerer med tiltak som monner.

Det er helt riktig at vesentlige renteøkning vil slå svært uheldig ut for mange med lån som de har tatt opp for å bygge eller kjøpe seg bolig, som de har betalt dyrt for i en priskarusell nå i mange år. Og det svir fryktelig når drivstoffet til bil er tredoblet i pris, matprisene øker drastisk og ikke minst en femdobling på vinteren med levering av strøm til husstander, næring og bedrifter. Hvor hovedårsak er at markedet er voldtatt med en villet fjerning av vesentlig regulerbar El. produksjon i EU og Tyskland og at vi her i landet harmoniserer prisnivået med EU nivået. Det går jo så det griner i bedriftene for tiden sies det, men det er jo i bestemte næringer i stor grad relatert til større børsnoterte foretak.

Å sette ned avgifter ser ut til å være et språk som ikke finnes i vokabularet.

Men argumentene om inflasjon ut ifra at prisene settes ned ved å ta vekk avgifter, er i beste fall en misforståelse og i verste fall «å kjøre Norge i grøfta» Ved å ta vekk eller redusere på mange av avgiftene henvist til de områdene jeg nevner, vil jo det ha som effekt å dempe inflasjonen. Hele poenget er da at vår nåværende regjering ser ikke ut til å vite hva det betyr å sette ned avgifter til et normalnivå og det begrepet finnes tydeligvis ikke i de kretser.  Vi snakker da om å få prisnivåene ned til et akseptabelt nivå og det gjøres enklest ved å ta vekk eller redusere avgiftene fra staten til oss som bor her og driver næringsvirksomheter her. Start med å pålegge Statkraft/Statnett å sette et pristak på Nordpool opptil 50 øre kwt inklusive alt på strøm levert i Norge, inntil nok ny regulerbar produksjon er klar og kan fases inn, til alle med norsk adresse, også til de som driver næringsvirksomhet og lag en egen prissone for utveksling utland på Nordpool og Nasdaq med markedspris.  Samtidig som eksporten stanses når vannmagasinene samlet går under Medianverdien. Og ta vekk mva, avgiften på bensin og diesel, inntil videre.

Store overskudd med store avgifter på eksport kunne gitt et prisnivå som var akseptabelt her i Norge.

Jeg snakker da ikke om de meget store inntektene til staten og avgiftene på eksport av olje, gass og strøm og overskuddet som fornuftig tilføres oljefondet og er svimlende summer i milliarder hver måned og som vi for inneværende år har tatt ut 2,9% av overskuddet og tilført statsbudsjettet. Nei det jeg snakker om er å selge de råvarene ut av landet til markedspris, men samtidig gi landets innbyggere og næringsliv fordeler av å bo her i Norge i form av et prisnivå som er akseptabelt. Brutto prisene til forbruker i Norge er nå ekstremt høye og vil bli enda høyere fremover, fordi det er plusset på avgifter med fra 50 til 70%. Jeg ser at det er varesortiment som matvarer og importerte varer i butikkene som influeres av bl a, verdenshandelen, kronekursen, krigen i Ukraina, trendene på valuta og børs og stor usikkerhet blant annet i USA samt at vi har ettervirkninger fra Koronatiden.

Betyr det mer for regjeringen å gi kommunene økte midler «til å rote bort»?

De vikarierende argumenter er at staten vil ha så høy pris som mulig for å kunne få delt ut mest mulig utbytte via Statkraft og Statnett til kommunene som de kan «rote bort på morsomme prosjekter» som bare noen få nyter godt av og er helt utenom lovpålagte oppgaver. Det er heller ikke en oppgave å få opp tullete investeringene til vindmøller og solkraft som trenger et vesentlig høyere prisnivå enn dagens regime på kraft, eid av og produsert her i Norge og en generell holdning til å tyne mest mulig skatt. Slutt med å gi tidligere regjeringer skylda for dagens misære, noe de delvis også har, men det er faktisk dagens regjering og storting som må finne løsningene og komme opp med langt bedre forslag enn til nå. I en privat bedrift ville hele ledelsen ikke tatt 3 mnd, ferie nå og overlatt foretaket til å drive for vær og vind. Innkall til en ekstra sesjon på tinget gjennom sommeren, dropp ferien og løs oppgavene som står i kø for landet.

Norge er snart eneste land som spør EU om å få lov til å sette ned avgiftene.

Vi ser alle at land etter land setter ned avgiftene uten å spørre hverken EU eller ACER, men her i Norge skal det tydeligvis kjøres til «strikken revner» og folk og næringsliv ikke greier å betale sine regninger. Forbruket må ned sier regjeringen, men hvis de tror at det store flertall setter på ekstra strøm i huset eller på arbeidsplassen for moro skyld, så tar du feil. Og spør de som driver i transportbransjen om de tror de kan få til et overskudd med dagens priser, så får du til svar at det er kritisk for næringen fremover, de driver med store minusresultater og må redusere på ansatte og antall enheter eller innstille og legge ned.

Det kommer et kommunevalg om 15 mnd, det blir protester så det holder.

Det kommer et kommunevalg om 15 måneder og du trenger ikke lure på hva folk flest vil gjøre da, ut ifra dagens situasjon og manglende handling. Det blir sannsynligvis et stort protestvalg lokalt overfor dagens regjeringspartnere, som du allerede kan lese ut av meningsmålingene som tikker inn fortløpende. Det blir spennende å se hvem som tar signalene nå og gjør noe med de, før folket tar affære og gjør opprør.

www.norsk-sentrumsfordel.no

Lars Iver.

 

Bruk byen din, men hvem planlegger for overordnet By og næringsutvikling?

Bruk byen din, er oppfordringen som har gått ut nå i mange år og noen sentrum har lykkes og andre har ikke det. Spørsmålet er da hva har de gjort som ser ut til å lykkes og får tilslaget fra folk i alle aldre som bruker byen til det meste. Noe av hemmeligheten kan være at de har greid å definere hva og til hvem sentrum primært skal være til for og får tilslaget fra fornøyde kunder og gjester som bare må til byen, for det er der det skjer, de får ekstra service, finner det de etterspør og samtidig har et sosialt fellesskap med mange andre på kafeer og i parkene. Sentrum som har greid å bygge opp mange nye leiligheter i selve byen eller gangavstand med byen, har også et fortrinn med mange folk som er der og fyller opp i gatene.
 
De som eier bygårder har da forstått at skal de kunne hente inn leie, må de sammen med kommunen investere i renoveringer, nybygging og vitaliseringer. Gater, veier, plasser og parker som nydannes er helt avgjørende og å legge til rette for fremtiden med buss, sykkel og gange viser at de har forstått samfunnstrendene.
 
Det å ta tilbake selve livet i sentrum er selvfølgelig basert på at byen oppleves å være attraktiv både dag, kveld og natt innen både bransjer, kultur, arrangementer og opplevelse. Jeg innser fort at situasjonen er helt annerledes i dag enn i 1960 som bildet er tatt. Da var det ikke så mye annet tilbud enn sentrum som lokket og eksterne sentra, varehus og netthandelen var ikke oppfunnet.
 
Nå skal jeg være litt stygg og si at det for mange sentrum blir slik at det som fremmes eller revideres med jevne mellomrom er en ny sentrumsplan som liksom skal løse det meste og det er byens egne krefter som finner mange av de samme elementene som i forrige plan. Heia, heia når blir det så bra og og nå må jo folk strømme til sentrum.
 
Men hva med å få tak i noen eksterne folk som ikke eier eller driver noe i sentrum, med kompetanse på samfunnsutvikling, byutvikling, næringsutvikling og bærekraft, som kan se hele sentrum med nye øyne, på betingelsene til de som skal bruke den, komme opp med forslag både kortsiktige og langsiktige, gå noen runder med de som eier gård og grunn i sentrum og med kommunen til å lage en realistisk områdeplan for sentrum.
 
Jeg spør også om det er særlig lurt inntil videre å ha avgiftsparkering i sentrum, så lenge kunder og gjester har flere alternative steder å benytte på eksterne områder med gratis og god parkering minst 4 timer. Bildet viser Skien sentrum, men det jeg snakker om er generelt sentrum i Norge. Norske sentrum har et meget stort potensiale til virkelig å være selve stedet hvor folk i alle aldre vil samles og trives, særlig hvis du ser ett nytt Grønt skifte som vil endre på det meste fremover.
www.norsk-sentrumsfordel.no
Lars Iver.

Har jeg stått på feil barrikader? Neppe.

 

NSF logo transparent

 

Kritisk til deler av Byutviklingen gjennom mange år. Men sentrum kommer nå tilbake for fullt.

Byutvikling, næringsutvikling og samfunnsutvikling er noe jeg har kommentert i svært mange år og jeg har blant mye annet til dels vært svært kritisk til mye av det som lanseres av tiltak for å begrense tilgjengelighet og tilgangen til sentrum med egen bil og derav mulighetene for å parkere. Også de politiske vedtakene for å etablere fritt alle slags kjøpesentra og varehus utenfor sentrum på detaljhandel har blitt kritisert. Kritikken har da vært fordi sentrum har konkurranse fra eksterne sentra og varehus som har en stor fordel av gratis og god parkering og bruker det som et konkurransefortrinn for alt det er verdt.

Kjøre løpet med alle midler for å trekke til seg kunder og gjester.

Som tidligere Bysjef og næringslivets mann i sentrum, har jeg nok hatt som motto å kjøre løpet med alle midler for å oppnå størst mulig fordel for kunne trekke til oss kunder og gjester og gjøre sentrum mest mulig attraktiv til det meste for de fleste. Irritasjonen har jo vært fordi både administrasjon og politisk nivå i kommunene ikke forstår hvordan kjøpeadferd og konkurranse fungerer og vil ha nye store eksterne etableringer for enhver pris. Det kommer så mange nye jobber med nye etableringer eksternt sies det, men resultatet er at det forsvinner flere jobber i sentrum enn det som tilføres på nye eksterne etableringer. Og de fleste kundene og ansatte må kjøre dobbelt strekning med egen bil for å komme dit. Dobbeltmoral kalles det.

Kjøpesenterstopp, men nå kommer også de store kjedene tilbake til sentrum med visningslokaler.

Det var riktignok noen perioder med kjøpesenterstopp fra 1998 til 2008 hvor en forsøkte å gi byene og sentrum livet tilbake, men når disse ble opphevet har det blitt slik våre lokale folkevalgte ønsker med full frihet og tillatelser til det meste overalt. Det sies da av våre folkevalgte at de ikke skal eller kan regulere konkurransen og det er greit, men å nedgradere og ofre sentrum er helt i orden.  Jeg må da ile til å si at mitt ideal for sentrum er som Kjøpstaden og det den ble i sin tid laget for. Det blir knallfint med gode renoveringer, vitaliseringer og nybygginger i sentrum, men sentrum som handelsområde er midlertidig flyttet ut på jordene rundt byen. Inntil videre, fordi nå kommer etter hvert også de større kjedene i stor grad tilbake til sentrum med såkalte mindre visningslokaler, leverer hjem med transport fra lager dagen etterpå og sier opp sine store og dyre lokaler i eksterne sentra.

Bypakker, Bærekraft, Grønt skifte, forbruksendringer og Netthandel.

Så kom det Bypakker og andre pakker, sammen med folk som bruker ord som Bærekraft og Grønt Skifte og sier at det blir nye tider nå hvor bilen ikke skal prioriteres og det er sykkel, gange og buss som er svaret. Det er garantert riktig at vi nå er inne i et epokeskifte hvor det kommer en ny fornuftig samfunnsstruktur med Bærekraft, gjenbruk, kvalitetskrav, miljøkrav, forbruksendringer, Netthandel, et enklere liv, sunne vaner på flere områder, sykkel, buss og gange. Det er der vi skal hente både god ny næringsdrift og arbeidsplasser fremover, men store omstilling blir det i stor grad fremover.

Det tar minst 15 år å endre samfunnet og med det hvordan vi tenker og handler. Hva med næring i mellomtiden.

Da har jeg presisert mange ganger at det vil ta minst 15 til 20 år å endre samfunnet, kanskje vi må få på plass en helt ny generasjon av forbrukere før endringene aksepteres, inntrer og praktiseres. Og i mellomtiden må næringslivet, handel, tjenester, servering, service og reiselivet i sentrum kunne ha betingelser for å kunne leve videre. Endringene må ikke gå fortere enn hva som kunder og gjester responderer fornuftig på. Dessverre så kjører både offentlig administrasjon og våre folkevalgte løpet slik at det gjelder å få innført de fleste endringene i dag, eller kanskje til nød dette året. Pengene på budsjettet til Bypakkene må brukes opp i løpet av bestemt periode. Mange forstår at da Krasjer det for sentrums handel og næring og jobber blir borte. Men det blir fint i byen og folk kan rusle rundt og kose seg som bare det.

En sammenligning på hvordan vi har gjort det på kraftmarkedet og blitt straffet med skyhøy pris i vinter.

Vi har en sammenlignbar idiot situasjon på kraftmarkedet hvor EU og særlig Tyskland skulle være beste gutten i klassen og tok vekk halvparten av sin kraftproduksjon minst 15 år for tidlig, med å legge ned omgående Kjernekraft og Kullkraft i løpet av 2020 til 2022 og sier at nå skal det produseres kraft med Vindmøller som erstatning. Resultatet har dere sett i vinter, hvor det er høytrykk, ingen vind og prisene på strøm går helt av skaftet, fordi etterspørselen er den samme eller økende, men tilbudet er sterkt redusert.  Også fordi da er det gass som er prisledende med sin marginalproduksjon og prisene generelt på alle kraftprodukter deles og harmoniseres over til Norge og Norden, fordi vi deler samme kraft regimet i EU systemet med mange kabler. Vi bare må få på plass et strøm pristak på 50 øre kwt, inklusive alt fra og med september og hele vinteren.

Ja, takk gjerne gode endringer, med de må tilpasses i innføring og tempo, ellers så går det fryktelig dårlig.

Så mitt svar er ja, vi ønsker endringer på Bærekraft velkommen, men det må skje med omtanke og hensyn til tidsperioden som det tar å endre samfunnet, kunder og gjester.

www.norsk-sentrumsfordel.no

Lars Iver.

 

 

Regjeringen må nå forstå at det private næringsliv også må få refusjoner på strømmen

Regjeringen må nå våkne å få på plass refusjonsordninger for næringslivet og sette et pristak på 50 øre på Nordpool.
Det er helsvart og de ekstreme prisene på strøm bare fortsetter ser det ut til. Nå er det en viss refundering til private husstander med 80% av strømpris over 70 øre kwt, ekskl, avgifter og nettleie, regnet i forhold til en gjennomsnitt pris for områdene i Norge som gjelder frem til mars 2023, slik at når private ser på fakturaen så trekker netteier et beløp i fra på denne.
Også frivillige organisasjoner har fått en refusjonsordning som hjelper på driften videre. Det hjelper noe, men er ikke optimalt i forhold til å sette et pristak på Nordpool på 30 øre for strømmen og 20 øre for nettleien, inklusive alle avgifter. For alle med Norsk adresse uansett.
Og samtidig sette et krav om at all eksport skal stoppes når nivåene i samlede magasiner går under Medianverdien notert hver uke av NVE. Vi er under det nivået nå. Men det er skreket opp høyt mange ganger over at næringsdrivende tydeligvis ikke skal ha noen refusjon og skal betale hele fakturaen fullt ut. Det betyr at regjeringen ikke ser sammenhengen mellom arbeidsplasser og private inntekter og strikken er nå strekt så langt at hvis dagens prisnivå fortsetter så kan foretak, bedrifter, firmaer, butikker bli lagt ned fortløpende.
Samtidig ser vi at vannmagasinene går mot sitt dårligste nivå på mange år og hvis våren blir kald og uten særlig med nedbør, så kan vi gå inn i sommeren med et prisnivå som er skremmende høyt.
Sjekk Strømfondet til www.norsk-sentrumsfordel.no
Eller klikk deg inn på linken under som er et spesialtilbud på forvaltning av strøm til alle Norske sentrums aktører, Både gårdeiere, foretak, bedrifter, butikker og også alle ansatte som jobber der med sine private boenheter kan melde seg inn ved å legge inn noen få opplysninger og Fjordkraft ordner resten. Fondet blir handlet time for time av Statkraft Energi og henter ut mulige fordeler på pris hele tiden. Vår målsetting er Spotpris eller bedre.
https://norsk-sentrumsfordel.no/fjordkraft-spar-pa-strom/
Norsk Sentrumsfordel as.
Lars Iver.NSF logo transparent

Forstår ikke Konkurransetilsynet at Strømmarkedet er voldtatt og plyndret?

Det er riktig som her sies at markedet ikke/aldri tar feil og reagerer som normalt på tilbud og etterspørsel også for å sette prisene på strøm. Men det må da være mulig å løfte øynene og forstå at strømmarkedet er voldtatt og plyndret, slik at tilbudet i EU/Tyskland er skarpt nedjustert med å ta vekk alle kjernekraftverkene og mange av kullkraftverkene og det bare fortsetter.
Dette er en villet politisk misære innført minst 15 år for tidlig og en skandale av dimensjoner. Det rammer Norge som er del av et felles strøm marked og gir norske forbrukere 5 ganger opp på en normal markeds strømpris. Hele poenget er at det er da ikke bygget opp og sørget for å tilføre nok ny kraft som erstatning for det som er ensidig tatt vekk og tas vekk. Legg på en sterk økning av gassprisene og CO2 som går i taket, som også er politiske manipulasjoner, så har du svaret som Inger Sommerfelt Ervik skulle oppfattet var årsakene. Det hjelper liksom ikke med vindmøller når det er kaldt og ikke vind store deler av vinteren.
Folkevalgte som snakker om det Grønne skiftet med slike idiot handlinger ødelegger alle muligheter for å kunne nærme oss det. Dernest er en ordning med å sette en max pris pr kwt på strøm levert til alle norske forbrukere straks er eneste mulighet for å overstyre markedet tilbake til normalen og må være der inntil det finnes nok av tilbud på levering av kraft. En toprisordning på Nordpool hvor NO1 til NO5 opereres som vanlig, men det settes et tak på pris på 50 øre kwt. inkl. nettleie og alle avgifter og en ny NO6 som defineres i forhold til eksport, hvor markedet også der bestemmer prisene uten tak og gjerne så høyt som mulig. Forsyningssikkerhet må da defineres i forhold til å stoppe eksport når samlede vannmagasiner går under Medianverdiene målt av NVE hver uke.
Lars Iver. www.norsk-sentrumsfordel.no
AFTENPOSTEN.NO
Vi fraråder en makspris på strøm
Å overstyre markedsmekanismene kan gi stor skade.