Hopp til innhold

Sentrum gjennomgår nå et Epokeskifte til kvalitet og sunnere verdier. Men mye Turbulens blir det.

Sentrum gjennomgår nå et Epokeskifte til kvalitet og sunnere verdier. Det blir ikke «tilbake til fremtiden» eller «frem til fortiden» men hva mener du sentrum har for muligheter neste 5 og 10 år for ta tilbake det naturlige stedet for alt til alle? Eller er det for sent uansett?
Jeg fikk noen kommentarer på at siste artikkel jeg la inn på facebook 3 nov, var entydig negativt, fordi jeg sier at sentrum nå gjennomgår store strukturendringer og opplever det jeg kalte en massakre i attraktivitet, omdømme, bruk og arena for å være en god plass for kunder og gjester. Det kunne da oppleves at jeg da med det jeg skrev, la ned hele sentrum og at livet i byen ikke var til å redde. Det er dessverre slik at noen mener vi ikke skal mene eller si at ting går feil vei og at foretak som legger ned eller sentrumsgatene som er stort sett tomme, ikke skal kommenteres i det hele tatt.
Bare det som kan oppfattes som gode nyheter og Glansbilder skal tydeligvis fremmes. Da lurer vi oss selv og folk er ikke dumme og forstår mye mer enn vi tror og aner. Vi må diskutere og kunne stille de riktige spørsmålene for å komme videre.
Tvert imot mener jeg at sentrum har fremtiden foran seg, men må gjennom noen kraftige stormer før det dannes et nytt livskraftig sentrum, som fungerer i forhold til den samfunnsutviklingen vi nå ser konturene av.
Mange sier at det nye sentrum vil ha en enda større appell i forhold til kunder og gjester enn noen gang, fordi sentrum som arena for alle til det meste i hele Norge vil står tilnærmet alene igjen etter at større eksterne kjøpesentra og varehus med «kjedelige billige kjeder» ute på jordene godt rundt byene er borte og lagt ned i løpet av neste 10 år og Netthandel har allerede nådd toppen og vil begrense seg til noen få varesortiment. Henvisningen går da til USA og enkelte andre land som ligger foran oss i utvikling. Netthandelen ødelegger for seg selv ved at de ikke kan love sikker handel og etter hvert vil ikke mange tørre å legge igjen kortdetaljer til utenlandske salgskanaler på nettet som har virus, hacking og KI registrering inklusive så det holder.
Sentrum vil da kanskje etter hvert fungere enda mer som en sosial opplevelses arena både dag og kveldstid, men samtidig ta opp i seg nye viktige livsstilstrender for mange som Gjenbruk, Bærekraft, Miljøgevinster, Sikkerhet og orden, Kollektivbruk, Sykkel og gange. Det er kort sagt trender representert ved Fornuft og det som kalles Sunne verdier. Det å fortsatt handle og skipe store mengder billige varer til Norge og Norden, som du ikke trenger fra China og Østen, blir etter hvert sterkt nedprioritert hos mange og det vil da bli et krav om kvalitet, opprinnelse og dokumentasjoner på innhold som ikke forurenser eller inneholder giftige stoffer. Selve transporten med store skip betyr klima forurensning så det holder, helt uten grunn. Kortreiste varer og tjenester vil bli prioritert og Kvalitets Matvarer som produseres her i Norge har en stor fremtid. Ikke ulikt det som var trendene på 1960 tallet når dette bildet ble tatt av juleutstilling i gatene i Porsgrunn og fulle gater og butikker til Julehandelen.
Hva mener du er sentrums muligheter i Norske byer fremover til å ta tilbake hegemoniet som den beste arenaen for alle til alt ?
www.norsk-sentrumsfordel.no
fb Norsk Sentrumsfordel
Lars Iver.

En utrolig hyggelig reise innen næringslivet gjennom 50 år og jeg gir meg ikke på mange år.

Hva tenker du på spør Facebook og det skal jeg si deg. Jeg tenker på at jeg har hatt en utrolig hyggelig reise innen næringslivet i Porsgrunn sentrum på mange ulike områder og har fått lov til gjennom mer enn 50 år sammenhengende fra tidlig 1970 tallet å holde på med både Drift, Næringsutvikling og Byutvikling både i Porsgrunn og ut over landet i flere bysentrum og har i den forbindelse fått mange gode kollegaer og venner i byene, som har hjulpet meg mye for å forsøke å finne den beste måten å være mest mulig attraktiv som by og sentrum overfor kunder, gjester, tilreisende og turister.

Jeg fant visittkortet mitt til Tomren her om dagen og det var første inngangen til sentrum for min del og senere logoer jeg har lagt inn her til foretak jeg har vært sjef for, hatt som verv som styreformann eller styremedlem eller driver og eier i dag og faktisk også er aksjonær fortsatt i Porsgrunn Min By.

Jeg har ikke tenkt å gi meg enda på mange år, fordi gleden av å drive en virksomhet, treffe på mange svært hyggelige mennesker og holde meg ajour med dagens og morgendagens bilde på byutvikling og næringsutvikling og konkurransesituasjon for sentrum er fremdeles stor og jeg får innspill fra Hovedorganisasjonen Virke som jeg er medlem av og som kan det meste av ting som skjer i hele landet. Kunnskap og erfaring lønner seg alltid.

www.norsk-sentrumsfordel.no

Lars Iver.

Motkonjunktur tiltak i landet må settes inn omgående for å hindre kollaps i økonomien.

Det er og vil bli utover dette året og neste år unntakstilstand for mange personer, familier og SMB næringsliv, fordi økonomien i landet går helt av skaftet og alt øker dramatisk. Det kan se ut til at vår regjering og flere av partiene på tinget som har påvirkningsmuligheter for å redusere de negative effektene har akseptert at det meste skal gå «sin skjeve gang» videre. Det betyr at mange sliter enormt for å «holde hodet over vannet» og flere greier det ikke. Motkonjunktur tiltak som monner er veien å gå straks.
Joda det er flere som riktig sier at vi må få ned forbruket og på den måten få inflasjonen ned til et akseptabelt nivå, men det er bare en liten del av en fasit på hvordan landets økonomi fungerer i forhold til privatøkonomi og bunnlinja til SMB bedriftene, som begge får kastet konsekvensene «midt i trynet». Det er økonomiske tiltak fra våre myndigheter for å straks redusere utgiftene på vesentlige punkter som virkelig teller og monner. Når vår regjering og noen av våre partier refererer til at deler av industrien og større foretak går bra i Norge og at staten tjener grovt med penger til statskassa, så er det fordi de opererer innen bransjer som energi, olje, gass, strøm, fisk, eksportbedrifter eller er leverandører til disse bransjene.
I en slik Unntakstilstand for de private og SMB bedriftene må det unntak til for de nærmeste årene og å lage Motkonjunktur tiltak er bare et must omgående. Slik Markedet nå styrer må den få effektive korrigeringer fra staten, slik at vi kommer igjennom denne stormen uten for mange «forlis». De av våre folkevalgte som forstår og handler straks får ny tillit og de som bare nå sitter stille og håper på det beste, vil velges bort.
1. Sett prisen for strøm til alle med norsk adresse til det snitt nivået det var siste 10 år før 2020. Ca 50 øre kw/t inklusive nettleie og avgifter, som et pristak er med på å få ned inflasjonen i stor grad. Ta tilbake kontrollen helt på energiområdet og vi eier jo sammen nesten all produksjon av kraft i landet og vil ha dette levert til selvkost, slik det har vært siste 100 år som en stor fordel for alle.
2. Pålegg alle kommuner å oppheve eiendomsskatten straks. Staten får heller kompensere noe av bortfallet for kommunene.
3. Juster målsettingen inntil videre for prisstigningen på årsbasis til 3 %, som Norges bank nå styrer renta etter et nivå på 2%. Når alle ser at prisstigningen og inflasjonen dessverre nå vil bli vesentlig høyere enn dette så må det strakstiltak til for å hindre øket rente og en krone som har mistet mye av sin verdi i forhold til andre valutaer.
4. Gi bankene beskjed om å justere på nivåene for tilbakebetaling av gjeld med økte 10 til 20 år og gi de mandat i langt større grad til på forespørsel å gi avdragutsettelse inntil videre på lån.
www.norsk-sentrumsfordel.no
Porsgrunn 15.05.2023
Lars Iver.NSF logo transparent

De som ikke forstår Grønn omstilling fremover, er borte i løpet av få år.

Endringsvillighet styrer utviklingene og er hovedpoenget for Bærekraft.

Det kan gjerne diskuteres både dagens CO2 nivå og klimagasser i forhold til solens betydning for klima og temperatur på jorda sett gjennom de siste 10000 år, med tidligere både istid over stort sett hele Norden og jordbruk på Grønland, samt om tiltakene som settes inn har noen virkning i det hele tatt med de modellene som kan iverksettes med reduksjon av temperatur og klimagasser på kloden. Men det er ikke det som er hovedpoenget, det vil være de store endringene opp i hodene på mange som styrer utviklingen økonomisk og faktisk og alle som er endringsvillige vil vinne på det. Så følger det med disse endringene de klima og miljø fordelene som eventuelt kan oppnås.

Store endringer og omstillinger på gang.

Vesentlige samfunnsmessige Omstillinger, Store endringer, Grønt skifte, Bærekraft, nye epoker med nye trender på Produksjon, næringsliv og derav privat økonomi. Har Norge evnen til omstilling, eller sitter vi fast i en tenkemåte oppe i hodet som har gitt oss og gir oss dagens Velstand og er stort sett fornøyd med det? Det har vært et krav og et ønske om å gjerne øke maksimalt BNP «Brutto Nasjonal Produkt» men kan det tenkes at vi må tenke mer på «Netto Nasjonal Produkt» med større fortjeneste pr. enhet, fordi det er det som kan fordeles som fornuftig velstand i landet. Da må det inn vesentlig mer positivt rom for privat sektor for å skape de nye verdiene og det må være vesentlig plass for å tenke privat fortjeneste og investeringer.

Er det sunne interesser og grønne verdier som nå kommer?

Vi ser vel at de modellene vi har laget oss her i et lite land som Norge gir noen utslag som oppleves å være kompliserte med tanke på å opprettholde levestandard. Noen mener vi til og med skal vesentlig ned i levestandard fremover, fordi forbruket ikke er bærekraftig sies det. Mindre av Bruk og kast, mer Gjenbruk, kvalitet på det som kjøpes, lokal handel, krav om dokumentasjon på etisk produksjon, bruk av kollektivtrafikk, sykkel og gange, i det hele tatt kan den vestlige verden bevege seg raskt i retning «sunne interesser og grønne verdier» Ikke først og fremst fordi de må, eller fordi noen sier det ellers blir jordens undergang, men fordi det blir trendy i den vestlige del av verden å være med på en ny «deal» og ungdommene vil gå i front og kreve endringene og samtidig pensjonere «gamlingene» som ikke har greid å få til gode endringer.

Skal vi holde på med å være Råvare eksportør videre?

Nå sier ikke jeg at gårdagens og dagens status er bare feil, hvis du setter opp noen krav til hvilke muligheter Norge har utnyttet i mange år og har enda flere år på å være råvareprodusent og hente opp svært mye fossil kraft med olje og gass, som etterspørres i verden inntil videre. Men som vil sannsynligvis falle som kraftkilder vesentlig fremover. Fordi vi også har hatt rimelig strøm til selvkost fra «egne fossefall» til å kunne smelte og produsere flere typer av etterspurte metaller og samtidig har en meget god fiskebestand langsmed kysten for oppdrett og eksport av stort sett ubehandlet fisk, har vi hatt noen store fordeler vi har utnyttet til stor fordel for alle.  Spørsmålet er bare om det er slik vi skal holde på med om 20 år, vil det gi god inntekt og overskudd til bedrifter og til landet, eller må vi begynne straks å tenke nytt? Jeg tror vi straks må tenke nytt, fordi en epoke er i ferd med å renne ut.

De bedrifter og foretak som ikke forstår Grønn omstilling fremover, er borte i løpet av få år. Kundene sørger for det.

Spørsmålet er da hvor lenge kan vi holde på slik med produksjons modeller som går ut på dato og vil etter hvert en omstilling i etterspørselen på verdensbasis etter varer og tjenester, som er produsert innen det som defineres som det Grønne skiftet, overta mer og mer av verdensmarkedet?  Norske bedrifter og næringsdrivende har allerede tatt signalene og du ser mer og mer av en rettet omstilling til både bærekraft og videreforedling, hvor erkjennelsen av at det er der inntjening og fortjeneste ligger fremover. De bedrifter og foretak som ikke forstår grønn omstilling fremover, er borte i løpet av få år. Selv mindre SMB bedrifter vil i stor grad foreta såkalte Enøk tiltak og sørge for innkjøp med etiske verdier og med bedre kvalitet som lar seg reparere og gjenbruke.

En samhandling innen Norden kan være en god Deal for å finne svarene videre.

Norge som et lite land med enn liten egen valuta er helt avhengig av å kunne eksportere varer og tjenester for å kunne betale for arbeidsplasser og velstand, men å vri produksjonen til å være vesentlig mer rettet mot videreforedling og å tenke alternative kraftkilder med flere mini Kjernekraftverk i tillegg til en stor renovering og nytt linjenett av dagens fornybare Vannkraft er fremtiden for Norge. Solkraft er et annet viktig og nyttig område, men vindmøller vil gripe for mye inn i naturen, som vi i Norge forlanger uberørt. EU vil om en del år kunne greie seg med vesentlig mindre både olje og gass, fordi de legger om til alternative kraftkilder og da kan vi gjerne diskutere både kabler og strømpriser, men Norge bør ta ansvaret selv og lage ordninger for Norden sammen med våre Nordiske naboer og finne felles løsninger som er rettet mot hva Norden kan greie sammen for å finne svarene fremover. Og som blokk være sterkere utad sammen. EU/EØS/ACER har dessverre vist oss at de kjører et løp for overnasjonalt tilnærmet diktatur på flere områder, som passer dårlig for et stort flertall av norges innbyggere, som vil tenke og handle selv.

Bildet viser enorme mengder med solpaneler på hele det store taket til Kjøpesenteret Down Town i Porsgrunn og henter inn mye ekstra kraft til å drifte senteret med større innsparing av ordinær strøm.

www.norsk-sentrumsfordel.no

Lars Iver.

Byvekstmidler er fornuftig men mer massiv Vegutbygging og Motorvei har gått ut på dato.

Byvekstmidler er fornuftig og mer massiv Vegutbygging med Motorveier har gått ut på dato. Du løser ikke lokalbyens utfordringer ved å bygge nye massive veier gjennom byen eller rett ved byen. 

 

Store endringer i samfunnsutvikling, byutvikling og næringsutvikling.

Norge, Norden og Vesten er i en rivende omskiftning og vil om få år fremstå helt annerledes enn de er i dag. Da er det store spørsmålet om vi greier å ta inn over oss de endringene som kommer og villighet til ikke bare å akseptere de, men jobbe aktivt for å oppnå beste måloppnåelse i en ny samfunnsutvikling og ny næringsutvikling som kommer enten vi liker det eller ikke.

Parisavtalen, FNs bærekrafts mål, EUs avtale om klimagassreduksjon er bakteppe for endringene.

La meg forklare hva jeg mener og vi ser jo allerede grepene og tendensene som skjer i og med internasjonale avtaler innen EU, FN og derav også EØS. Bakteppe er Paris Avtalen, EUs avtale om klimagassreduksjon og FNs Bærekrafts mål og med det er Norge forpliktet til å etterleve og være pådriver for lovens bokstav og lovens ånd. Det er nok noen som hevder at dette er skremsler og vedtak fattet på feil grunnlag, men enigheten er så stor og massive, samt at tiltakene er allerede tatt imot og blir iverksatt fortløpende. Da kan det være like greit å forholde seg til virkelighetens verden.

Fossilt brensel og maskiner som bruker slikt vil ikke bli tillatt solgt.

Det er ikke vanskelig å si at fossilt brensel delvis vil opphøre og med det blir maskiner som benytter slikt brensel ikke tillatt solgt. EU har allerede innført en lov som sier at i 2030 skal det ikke selges nye biler som benytter fossilt brensel. Dagens Elbilpark vil også få sterke restriksjoner for bruken, fordi de heller ikke er særlig miljøvennlige i å produsere og bruke.

Industrien folk og næringslivets folk har i stor grad allerede tatt signalene og omstiller seg.

Det er flere andre tiltak som kommer i det nye Grønne skiftet og vi ser allerede at de som ser fremover av Industriforetak og næringsliv som skjønner tegninga og trendene, posisjonerer seg for endret produksjon og endret adferd på mange områder. Det grønne skiftet vil være Vekstpotensialet for samfunnet i meget stor grad fremover. Spør fremoverlente industrifolk, så får du svar at de har allerede gjennomført analyser, endringer og tiltak og forbereder et Epokeskifte og har stor tro på at det gir gevinst. Hvis da Industrien, næringslivet og private kan få noen på Tinget til å forstå at da trenger de flere mini Kjernekraft for å gjennomføre endringene, så var det bra. Det som flere sier som et ankepunkt at tiltakene fremmes politisk med tidsfrister som ikke er reelle og at et samfunn endrer seg ikke på 10 år, men trenger vesentlig mer tid for omstillingen. Når grønne politikere i EU som kun har klima som sak, får lov til å sette målsettingene blir det helt feil på omstillingene. Det ser vi også på flere land innen EUs krav om å fjerne kull og kjernekraft umiddelbart i Elproduksjonen.

Det Grønne skiftet vil tvinge seg gjennom på alle områder og ønskes velkommen.

VI ser det også allerede i en meget positiv samfunnsutvikling for folk flest på Gjenbruk, Redusert forbruk av bruk og kast, Dyrking av egen mat, Sirkulærøkonomi, Redusere klimagassutslipp, vern om Miljøet på kloden med natur flora og fauna for å nevne noe, som vil få en stor renessanse i løpet av få år. EU har vedtatt å kutte klimagassutslipp med 55% innen 2030 sammenlignet med tall fra 1990.  Det gir noen føringer som er massive og dristige. Noen sier umulige.

Et nytt samfunn og endret adferd med nye trender fordrer nye måter å tenke på.

Da blir spørsmålet om hvor lenge skal de som sitter fast i gårsdagen og dagen i dag, få lov til å sette dagsorden videre og på hvilket tidspunkt vil særlig de unge få vridd investeringer og tiltak rettet mot et nytt samfunn og endret adferd.

Trendene som nå kommer for fullt, er mer Kollektiv med buss, tog og båt og mer sykkel og gange i lokalsamfunnene. Tog til både Gods med Containere og personer som Intercity forbindelser, Båt med tiltak for renset drivstoff til transport av gods til hele verden, slik Yara gjør i dag og Buss til transport både lokalt og på lengre avstander. Sykkel og Gange blir den store trenden lokalt i byene, spesielt blant ungdommene og etter hvert vil stadig flere ikke engang kjøre opp til Sertifikat, fordi bil det har de ikke bruk for sier de allerede.

Mer Motorveier og asfalt overalt har gått ut på dato i byene og lokalmiljøene.

Så er vi kommet til en av konklusjonene mine, som ikke har vært lett å få hodet mitt til å tenke og akseptere, fordi jeg har i alle år gjentatt til det kjedsommelige at vi må bygge mer Infrastruktur og da gjerne Motorveier og mer asfalt overalt. Jeg har nå siste to år tatt de sterke signalene som er og kommer og endret meg radikalt og sier nå at vi må legge til rette for at folk kan bo i byene og gjerne uten bruk av bil til det meste. Hva skal vi da med ny RV 36 gjennom byområder, når den har gått ut på dato før den er ferdig bygget? Skal vi gjøre noe med infrastrukturen i kommunene er det dagens veier, sykkeltraseer, fortau, busstopp, Intercity med høyhastighets dobbelt spor/bygging av Knutepunkt og generell opprustning og vedlikehold som gjelder. Skal vi gjøre noe med god Byutvikling, trivsel, opplevelse, kultur og et næringsliv som fungerer bra i en felles arena til det meste er det sentrum som må prioriteres med midler og utvikling. Så Byvekstmidler skal avgjort ikke linkes sammen med bygging av store riksveier, men kan fremtre alene som en fornuftig investering for fremtiden.

www.norsk-sentrumsfordel.no

Lars Iver.

Valget er ditt eller kanskje ikke det engang. Det kan bli Hip som H-Ap hvem som taper valget.

Valget er ditt eller kanskje ikke det engang. Det kan bli Hip som H-Ap hvem som taper valget.
Kommune og fylkesvalget er forestående og er som alltid spennende hva partiene har lagt inn i sine partiprogram for sin kommune og hvordan de greier å argumentere med fornuft det de går til valg på. Kommune og Fylkesvalg er i stor grad et valg på personer som har tillit og mange slik valg er avgjort på tvers av vanlig politisk tilhørighet og partier får flere representanter valgt inn fordi de har personer som greier å være synlige og troverdige. De fleste har nå sett og forstått at valgflesk blir straks glemt når valget er over og vil nå ha reelle svar og klar tale. Hvis ikke blir de valgt bort.

Continue reading

Prognoser for været fremover for vinteren, sier nå at det ser ut til å kunne bli en mildere vinter.

Neida, det blir ikke akkurat sommeren enda, som her i Kragerø, men i løpet av få dager så snur solen og det går mot lysere tider. Dagens gledelige nyhet er at de proffe Fagfolkene i Norden på prognoser for været fremover for vinteren, sier nå at det ser ut til å kunne bli en mildere vinter enn normalt og at prognosene sier at det også kommer nedbør som normalt.

Når de også sier som prognoser at det vil blåse litt mer enn normalt i Europa, vil det kunne bety at de kan dekke inn mer av sitt behov for strøm selv og ikke trenger så mye vannkraft fra Norge. Kvartalskontraktene noteres i dag nedover og også årskontraktene er fallende. De sier at de antar det vil fortsette nedover.

The Weather is Bearish sies det og både øket levering av vann til våre magasiner og bedret hydrologisk balanse vil kunne bedre situasjonen for lavere priser fremover. Nå vil vel Regjeringen melde at de «tar æren for mildere vær» og mulig bedret vannstand i magasinene, men du som driver næring bør overveie et neitakk til det forslaget Regjeringen og strømleverandørene har lansert som er Fastpriser på strøm for 3-5-7 år , som ser ut til å være alt for høyt prissatt.

Vi forlanger derimot av Regjeringen et pristak i Norge på 50 øre kwt inklusive alt og en stopp på eksport når magasinene i NO 2 går under Medianverdien. Ha en riktig God Jul med forventning om et mer levelig nivå på strømkostnadene i det nye året.

www.norsk-sentrumsfordel.no

Vi jobber med ny like god strømavtale videre for året 2023.

NSF logo transparent

Fjordkraft som vi har hatt en avtale om levering av strøm med forvaltning nå i over 20 år, sier i et brev at de sier opp avtalen med tre måneders oppsigelse. Det er jo helt greit det og da får vi se om de ønsker å tegne på en ny like god avtale til aktørene i alle Norske sentrum via NSF Kraftfond, eller om vi flytter avtalen fra april 23 over til andre solide strømleverandører som sier de gjerne ønsker å ha en slik avtale. Vi er ikke avhengig av Fjordkraft, selv om de har levert det som har vært avtalen i mange år. Spotpris eller bedre.

Når alle som har hatt denne forvaltningsavtalen i hele Norge har fått levert strøm til spotpris med fratrekk dette året på spotprisen på i snitt over 50 øre kwt, pr. mnd, så er det jo dumt å ikke videreføre en slik avtale med store fordeler. Vi får ta med oss de fordelene som er mulig og jobbe videre med å få våre myndigheter til å forstå at de har greid å «rote bort arvesølvet» med produksjon til 12 øre kwt her i Norge og inngå avtaler med EU/EØS/ACER som er forferdelig dårlige.

Prisen for strøm produsert her i Norge med vannkraft for det norske markedet må fristilles på børsen med et pristak på maks 50 øre kwt, inklusive alt av avgifter og legge inn en egen NO6 som er utveksling utland til den prisen som hele EU markedet byr på den. Forutsetningen er da å stenge for eksport når de regulerbare magasinene i NO2 går under Medianverdien, som en forsyningssikkerhet. Det kan godt tenkes at vi inntil videre skulle levere strøm til EU også til samme prisen på 50 øre kwt, i solidaritet overfor svært vanskelige tider for mange.

Det presenteres jo såkalte fastprisavtaler for 3-5-7 år som regjeringen er så stolte over å ha fått til. Jeg skal ikke komme opp med noen anbefaling om hva slags avtale den enkelte skal gå for, men jeg ser jo at fastprisen er satt høyt fordi de må sikre seg å ikke tape penger i perioder og for min del ville jeg ikke gått for en slik fastprisavtale.

Vi jobber med saken og kommer tilbake så snart det er klart hvem som viderefører en meget god strømavtale til alle aktørene i alle Norske sentrum.

www.norsk-sentrumsfordel.no

Lars Iver.

Porsgrunn 11.12.22


 

Strøm med forvaltning i NSF Kraftfond kan gi deg et meget godt resultat på fakturaen.

Strøm med forvaltning i NSF Kraftfond kan gi deg et meget godt resultat på fakturaen med fratrekk hver måned for oppnådd pris som kommer til fratrekk på din faktura etter følgende oppsett :
Resultater for 2022 oppnådd med forvaltning.
Måned fratrekk i din spotpris
Hentet fra Fjordkrafts egen liste over forvaltnings fortjeneste hvor av 80 % går rett til kunden og 20% går til Fjordkraft til forvaltningen
Januar          -48,59 øre/kWh
Februar        -45,88 øre/kWh
Mars             -25,33 øre/kWh
April              -20,27 øre/kWh
Mai               -74,23 øre/kWh
Juni              -82,62 øre/kWh
Juli               -35,23 øre/kWh
August         -83,24 øre/kWh
September   -55,29 øre/kWh
Oktober       -10,63 øre/kWh
Klikk her og meld deg inn i eget skjema for bedrift og privat.
Strømprisene er jo helt hinsides all fornuft og ser ut til å bli enda høyere utover vinteren. Det er rett og slett skammelig av våre myndigheter å kjøre dette løpet hvor de nekter å se at strøm med vannkraft, produsert her i Norge koster et sted mellom 12 til 15 øre, og med avgifter på toppen kommer vi godt under 50 øre totalt. I særlig grad gjelder jo det de som driver næring av SMB bedrifter og ikke har fått noen refusjon på strømmen i det hele tatt. Og ikke kom med at det er laget en slags refusjon til næringslivet, fordi den ordningen er det nesten ingen som kommer inn under. Ta tilbake kontroll over vår felles vannkraft i Norge og sett en pris som er fair. Vi skal ikke ta blemmen for at EU ukritisk tar vekk store mengder med regulerbar kraft og på den måten forhøyer prisene dramatisk.
Da får vi sikre oss de beste avtalene som er mulig å få til og jeg kan igjen anbefale en tilknytning til NSF Kraftfond, med god forvaltning av proffe aktører som stort sett hver måned gir deg et fratrekk på fakturaen som monner. Over her ligger fratrekket for de 10 første månedene i år og det er ingen garanti for at det fortsetter slik, men statistikken for mange år nå er meget god til din fordel.
Lars Iver.
NSF logo transparent

Svært dårlig politisk handverk i EU og i Norge.

Til Strømleverandører, eiere av strømproduksjon, netteiere og deres styrer. Statkraft og Statnett.
Ordfører i kommunene, Fylkesordførere, Energiminister og Statsminister, Stortingets representanter.
VIKTIG MELDING.
Vedrørende redusert innbetaling fra private og næringslivet av fakturert strøm inntil videre.
VI NEKTER Å BETALE.
Vi nekter og ser oss ikke i stand til å betale fakturert antatt sum for strøm levert til vår adresse/målernummer, fordi prisen pr. kwt. er/blir satt til et nivå som betegnes som ren utplyndring. Vi har en helt annen historie med landets fortrinn og fordel og forbruksmønsteret på elkraft i Norge som er helt annerledes innen EU/UK. Hvorfor kaste vrak på landets fordeler når det ikke er nødvendig.
SVÆRT DÅRLIG POLITISK HANDVERK I EU OG I NORGE.
Vi nekter å ta konsekvensen av svært dårlig politisk handverk både innen EU og Norge, hvor mange av våre folkevalgte både i nåværende og tidligere Regjeringer/Storting ikke har forstått eller vil forstå konsekvensene av avtalegrunnlaget med EU/EØS/ACER/UK på Fri Flyt og den som byr mest i et felles marked med EU får strømmen. De spiller nå hasard med folk og næringslivets egne tiltrengte midler og selv beriker staten, fylkene og kommunene med tidenes største inntekter på hele kraftmarkedet, hvor de i stor grad har tatt seg til rette uten folkets aksept som er egentlige eiere av krafta og distribusjonen. Det er rett og slett skammelig at våre folkevalgte å glatt overse alle de forslag, innspill, klager og henvendelser som fremkommer i sakens anledning. Den handlingslammelsen som vår regjering viser, er ikke akseptabel og kan raskt få store konsekvenser i form av konkurser, nedleggelser og tap av arbeidsplasser.
STRØMPRISEN MÅ VÆRE LIK GJENNOMSNITT AV 2010-2020
Vi forlanger nå at strømprisene inntil videre til alle med norsk adresse, også næringslivet og bedrifter settes til et normalt nivå som var før 2019 og når fakturaene kommer for siste kvartal 2020 og første kvartal 23 er det svært fristende å si at det kun blir innbetalt som et pristak opp til en sum av 35 øre for strøm pr. kwt. og et beløp tilsvarende 20 øre pr. kwt. for nettleie. Inklusive alle avgifter. Vi påberoper oss da force majeure fordi situasjonen har kommet helt ut av kontroll. Jeg presiserer ikke en oppfordring til å nekte å betale hele strømregningen, men sier at det er fristende å tenke seg det når situasjonen fremover er/blir helt ute av kontroll. Regjeringen er generalforsamling i både Statkraft, Statnett og har styreflertall i svært mange produksjon og nettselskaper, slik at å instruere disse til et nytt regime inntil videre, er nå på plass omgående.
VI SKAL BETALE EN FAIR PRIS DIREKTE IKKE HA REFUSJONER.
Vi skal ikke ha «idiotordninger» med refusjoner fra Staten, men få en fair pris fra produsent/leverandør/netteier som er basert på gjennomsnittet av siste 10 års (2010 til 2020) fakturert pris for strømmen til alle med norsk adresse. Vi forlanger at det umiddelbart settes en grense som Forsyningssikkerhet for nedtapping av flerårsmagasinene, slik at når vannstand i NO2 går under Medianverdien så stoppes eksport, eller det skal være like mengder import som eksport.
DET NORSKE FOLKET EIER KRAFTA OG SKAL HA ET PRISTAK.
Forholdet er spesielt ille i et land som Norge, hvor folket selv eier krafta og som er pr, dato selvforsynt med kraft til alle og kan med det sette prisen ut ifra produksjonskostnad på strøm til ca. 12 øre kwt og definere en selvkost på under 20 pr. kwt. Når de fleste nå vet at mengden strøm vi utveksler/eksporterer via kabler på eksport betyr tilnærmet ingenting for EUs kraftbehov på strøm, er der kun fordi EUs politikere har intervenert i markedet og med dumskap ensidig tatt vekk og fortsatt tar vekk enormt store mengder med Regulerbar kraft minst 15 til 20 år for tidlig, uten å dekke inn manglende kraftbehov, annet enn vindmøller som står stille store deler av vinteren. Det gir som umiddelbar effekt en stygg harmonisering av prisnivået med EU. Krigen i Ukraina og Putins Skammelige spill ved å stoppe avtalt gass til Europa er medvirkende årsaker, med hovedårsaken er at markedet kun ser etter tilbud og etterspørsel og setter prisen deretter.
FRIKOBLING AV DET NORSKE MARKEDET OG OPPRETTER EN EGEN NO6 TIL MARKEDSPRIS ER LØSNINGEN INNTIL VIDERE.
Det sterkt beklagelig at Regjering og Storting ikke nå frikobler fra markedet strømleveranser for et innenlands bruk til nevnte pristak nivå, oppretter eventuelt en egen utveksling NO6 Utland til markedspris og i stedet øker leveransene maksimalt på gass og olje som virkelig monner og betyr en forskjell overfor mottager innen EU/UK. På lengre sikt vil det være oppbygging av ny Kjernekraft i både EU og Norge som vil løse utfordringene med nok kraft. Norge trenger mye mer kraft fremover, både ved å fornye dagens vannkraft og etablere Kjernekraft oppbygd, men også legge nye kabler og linjenett i hele landet. Start i dag.
NSF logo transparent
www.norsk-sentrumsfordel.no
Lars Iver.