Hopp til innhold

Reduserte avgifter til staten gir da ikke inflasjon.

Reduserte avgifter til staten gir da ikke inflasjon.

Er styringsmulighetene til stede?

Nå er jeg lei av handlingslammelsen og de vikarierende argumenter fra Regjeringen. Vårt Storting og derav vår Regjering har blitt valgt av det norske folk/det norske Storting på bestemte betingelser og med lovnader om en retning og valg av bestemte styringsstrukturer. Det mange nå sier er at «skuta Norge» ser ut til drive omkring i svært ruskete vær og økende vind uten styring og med et ulikt og uenig mannskap på broen som bare delvis er der for å lose skuta gjennom uværet. Er det kunnskap nok til å lede i en storm eller har de for mange stridigheter internt om kurs og fart, slik at det meste stopper opp av fremdrift? Hvor lenge skal det være mulig å legge skylda på tidligere regjeringer for misæren vi nå står midt oppe i? Bør det nå skrives ut et Nyvalg, som det da dessverre ikke er muligheter til med dagens parlamentariske ordning? Er det grunnlag for å fremme mistillit? Eller er det slik at norske folk har blitt kravstore og bortskjemte i verdens rikeste land?

Prisene øker drastisk og ingen ansvarlige reagerer med tiltak som monner.

Det er helt riktig at vesentlige renteøkning vil slå svært uheldig ut for mange med lån som de har tatt opp for å bygge eller kjøpe seg bolig, som de har betalt dyrt for i en priskarusell nå i mange år. Og det svir fryktelig når drivstoffet til bil er tredoblet i pris, matprisene øker drastisk og ikke minst en femdobling på vinteren med levering av strøm til husstander, næring og bedrifter. Hvor hovedårsak er at markedet er voldtatt med en villet fjerning av vesentlig regulerbar El. produksjon i EU og Tyskland og at vi her i landet harmoniserer prisnivået med EU nivået. Det går jo så det griner i bedriftene for tiden sies det, men det er jo i bestemte næringer i stor grad relatert til større børsnoterte foretak.

Å sette ned avgifter ser ut til å være et språk som ikke finnes i vokabularet.

Men argumentene om inflasjon ut ifra at prisene settes ned ved å ta vekk avgifter, er i beste fall en misforståelse og i verste fall «å kjøre Norge i grøfta» Ved å ta vekk eller redusere på mange av avgiftene henvist til de områdene jeg nevner, vil jo det ha som effekt å dempe inflasjonen. Hele poenget er da at vår nåværende regjering ser ikke ut til å vite hva det betyr å sette ned avgifter til et normalnivå og det begrepet finnes tydeligvis ikke i de kretser.  Vi snakker da om å få prisnivåene ned til et akseptabelt nivå og det gjøres enklest ved å ta vekk eller redusere avgiftene fra staten til oss som bor her og driver næringsvirksomheter her. Start med å pålegge Statkraft/Statnett å sette et pristak på Nordpool opptil 50 øre kwt inklusive alt på strøm levert i Norge, inntil nok ny regulerbar produksjon er klar og kan fases inn, til alle med norsk adresse, også til de som driver næringsvirksomhet og lag en egen prissone for utveksling utland på Nordpool og Nasdaq med markedspris.  Samtidig som eksporten stanses når vannmagasinene samlet går under Medianverdien. Og ta vekk mva, avgiften på bensin og diesel, inntil videre.

Store overskudd med store avgifter på eksport kunne gitt et prisnivå som var akseptabelt her i Norge.

Jeg snakker da ikke om de meget store inntektene til staten og avgiftene på eksport av olje, gass og strøm og overskuddet som fornuftig tilføres oljefondet og er svimlende summer i milliarder hver måned og som vi for inneværende år har tatt ut 2,9% av overskuddet og tilført statsbudsjettet. Nei det jeg snakker om er å selge de råvarene ut av landet til markedspris, men samtidig gi landets innbyggere og næringsliv fordeler av å bo her i Norge i form av et prisnivå som er akseptabelt. Brutto prisene til forbruker i Norge er nå ekstremt høye og vil bli enda høyere fremover, fordi det er plusset på avgifter med fra 50 til 70%. Jeg ser at det er varesortiment som matvarer og importerte varer i butikkene som influeres av bl a, verdenshandelen, kronekursen, krigen i Ukraina, trendene på valuta og børs og stor usikkerhet blant annet i USA samt at vi har ettervirkninger fra Koronatiden.

Betyr det mer for regjeringen å gi kommunene økte midler «til å rote bort»?

De vikarierende argumenter er at staten vil ha så høy pris som mulig for å kunne få delt ut mest mulig utbytte via Statkraft og Statnett til kommunene som de kan «rote bort på morsomme prosjekter» som bare noen få nyter godt av og er helt utenom lovpålagte oppgaver. Det er heller ikke en oppgave å få opp tullete investeringene til vindmøller og solkraft som trenger et vesentlig høyere prisnivå enn dagens regime på kraft, eid av og produsert her i Norge og en generell holdning til å tyne mest mulig skatt. Slutt med å gi tidligere regjeringer skylda for dagens misære, noe de delvis også har, men det er faktisk dagens regjering og storting som må finne løsningene og komme opp med langt bedre forslag enn til nå. I en privat bedrift ville hele ledelsen ikke tatt 3 mnd, ferie nå og overlatt foretaket til å drive for vær og vind. Innkall til en ekstra sesjon på tinget gjennom sommeren, dropp ferien og løs oppgavene som står i kø for landet.

Norge er snart eneste land som spør EU om å få lov til å sette ned avgiftene.

Vi ser alle at land etter land setter ned avgiftene uten å spørre hverken EU eller ACER, men her i Norge skal det tydeligvis kjøres til «strikken revner» og folk og næringsliv ikke greier å betale sine regninger. Forbruket må ned sier regjeringen, men hvis de tror at det store flertall setter på ekstra strøm i huset eller på arbeidsplassen for moro skyld, så tar du feil. Og spør de som driver i transportbransjen om de tror de kan få til et overskudd med dagens priser, så får du til svar at det er kritisk for næringen fremover, de driver med store minusresultater og må redusere på ansatte og antall enheter eller innstille og legge ned.

Det kommer et kommunevalg om 15 mnd, det blir protester så det holder.

Det kommer et kommunevalg om 15 måneder og du trenger ikke lure på hva folk flest vil gjøre da, ut ifra dagens situasjon og manglende handling. Det blir sannsynligvis et stort protestvalg lokalt overfor dagens regjeringspartnere, som du allerede kan lese ut av meningsmålingene som tikker inn fortløpende. Det blir spennende å se hvem som tar signalene nå og gjør noe med de, før folket tar affære og gjør opprør.

www.norsk-sentrumsfordel.no

Lars Iver.

 

Bruk byen din, men hvem planlegger for overordnet By og næringsutvikling?

Bruk byen din, er oppfordringen som har gått ut nå i mange år og noen sentrum har lykkes og andre har ikke det. Spørsmålet er da hva har de gjort som ser ut til å lykkes og får tilslaget fra folk i alle aldre som bruker byen til det meste. Noe av hemmeligheten kan være at de har greid å definere hva og til hvem sentrum primært skal være til for og får tilslaget fra fornøyde kunder og gjester som bare må til byen, for det er der det skjer, de får ekstra service, finner det de etterspør og samtidig har et sosialt fellesskap med mange andre på kafeer og i parkene. Sentrum som har greid å bygge opp mange nye leiligheter i selve byen eller gangavstand med byen, har også et fortrinn med mange folk som er der og fyller opp i gatene.
 
De som eier bygårder har da forstått at skal de kunne hente inn leie, må de sammen med kommunen investere i renoveringer, nybygging og vitaliseringer. Gater, veier, plasser og parker som nydannes er helt avgjørende og å legge til rette for fremtiden med buss, sykkel og gange viser at de har forstått samfunnstrendene.
 
Det å ta tilbake selve livet i sentrum er selvfølgelig basert på at byen oppleves å være attraktiv både dag, kveld og natt innen både bransjer, kultur, arrangementer og opplevelse. Jeg innser fort at situasjonen er helt annerledes i dag enn i 1960 som bildet er tatt. Da var det ikke så mye annet tilbud enn sentrum som lokket og eksterne sentra, varehus og netthandelen var ikke oppfunnet.
 
Nå skal jeg være litt stygg og si at det for mange sentrum blir slik at det som fremmes eller revideres med jevne mellomrom er en ny sentrumsplan som liksom skal løse det meste og det er byens egne krefter som finner mange av de samme elementene som i forrige plan. Heia, heia når blir det så bra og og nå må jo folk strømme til sentrum.
 
Men hva med å få tak i noen eksterne folk som ikke eier eller driver noe i sentrum, med kompetanse på samfunnsutvikling, byutvikling, næringsutvikling og bærekraft, som kan se hele sentrum med nye øyne, på betingelsene til de som skal bruke den, komme opp med forslag både kortsiktige og langsiktige, gå noen runder med de som eier gård og grunn i sentrum og med kommunen til å lage en realistisk områdeplan for sentrum.
 
Jeg spør også om det er særlig lurt inntil videre å ha avgiftsparkering i sentrum, så lenge kunder og gjester har flere alternative steder å benytte på eksterne områder med gratis og god parkering minst 4 timer. Bildet viser Skien sentrum, men det jeg snakker om er generelt sentrum i Norge. Norske sentrum har et meget stort potensiale til virkelig å være selve stedet hvor folk i alle aldre vil samles og trives, særlig hvis du ser ett nytt Grønt skifte som vil endre på det meste fremover.
www.norsk-sentrumsfordel.no
Lars Iver.

Har jeg stått på feil barrikader? Neppe.

 

NSF logo transparent

 

Kritisk til deler av Byutviklingen gjennom mange år. Men sentrum kommer nå tilbake for fullt.

Byutvikling, næringsutvikling og samfunnsutvikling er noe jeg har kommentert i svært mange år og jeg har blant mye annet til dels vært svært kritisk til mye av det som lanseres av tiltak for å begrense tilgjengelighet og tilgangen til sentrum med egen bil og derav mulighetene for å parkere. Også de politiske vedtakene for å etablere fritt alle slags kjøpesentra og varehus utenfor sentrum på detaljhandel har blitt kritisert. Kritikken har da vært fordi sentrum har konkurranse fra eksterne sentra og varehus som har en stor fordel av gratis og god parkering og bruker det som et konkurransefortrinn for alt det er verdt.

Kjøre løpet med alle midler for å trekke til seg kunder og gjester.

Som tidligere Bysjef og næringslivets mann i sentrum, har jeg nok hatt som motto å kjøre løpet med alle midler for å oppnå størst mulig fordel for kunne trekke til oss kunder og gjester og gjøre sentrum mest mulig attraktiv til det meste for de fleste. Irritasjonen har jo vært fordi både administrasjon og politisk nivå i kommunene ikke forstår hvordan kjøpeadferd og konkurranse fungerer og vil ha nye store eksterne etableringer for enhver pris. Det kommer så mange nye jobber med nye etableringer eksternt sies det, men resultatet er at det forsvinner flere jobber i sentrum enn det som tilføres på nye eksterne etableringer. Og de fleste kundene og ansatte må kjøre dobbelt strekning med egen bil for å komme dit. Dobbeltmoral kalles det.

Kjøpesenterstopp, men nå kommer også de store kjedene tilbake til sentrum med visningslokaler.

Det var riktignok noen perioder med kjøpesenterstopp fra 1998 til 2008 hvor en forsøkte å gi byene og sentrum livet tilbake, men når disse ble opphevet har det blitt slik våre lokale folkevalgte ønsker med full frihet og tillatelser til det meste overalt. Det sies da av våre folkevalgte at de ikke skal eller kan regulere konkurransen og det er greit, men å nedgradere og ofre sentrum er helt i orden.  Jeg må da ile til å si at mitt ideal for sentrum er som Kjøpstaden og det den ble i sin tid laget for. Det blir knallfint med gode renoveringer, vitaliseringer og nybygginger i sentrum, men sentrum som handelsområde er midlertidig flyttet ut på jordene rundt byen. Inntil videre, fordi nå kommer etter hvert også de større kjedene i stor grad tilbake til sentrum med såkalte mindre visningslokaler, leverer hjem med transport fra lager dagen etterpå og sier opp sine store og dyre lokaler i eksterne sentra.

Bypakker, Bærekraft, Grønt skifte, forbruksendringer og Netthandel.

Så kom det Bypakker og andre pakker, sammen med folk som bruker ord som Bærekraft og Grønt Skifte og sier at det blir nye tider nå hvor bilen ikke skal prioriteres og det er sykkel, gange og buss som er svaret. Det er garantert riktig at vi nå er inne i et epokeskifte hvor det kommer en ny fornuftig samfunnsstruktur med Bærekraft, gjenbruk, kvalitetskrav, miljøkrav, forbruksendringer, Netthandel, et enklere liv, sunne vaner på flere områder, sykkel, buss og gange. Det er der vi skal hente både god ny næringsdrift og arbeidsplasser fremover, men store omstilling blir det i stor grad fremover.

Det tar minst 15 år å endre samfunnet og med det hvordan vi tenker og handler. Hva med næring i mellomtiden.

Da har jeg presisert mange ganger at det vil ta minst 15 til 20 år å endre samfunnet, kanskje vi må få på plass en helt ny generasjon av forbrukere før endringene aksepteres, inntrer og praktiseres. Og i mellomtiden må næringslivet, handel, tjenester, servering, service og reiselivet i sentrum kunne ha betingelser for å kunne leve videre. Endringene må ikke gå fortere enn hva som kunder og gjester responderer fornuftig på. Dessverre så kjører både offentlig administrasjon og våre folkevalgte løpet slik at det gjelder å få innført de fleste endringene i dag, eller kanskje til nød dette året. Pengene på budsjettet til Bypakkene må brukes opp i løpet av bestemt periode. Mange forstår at da Krasjer det for sentrums handel og næring og jobber blir borte. Men det blir fint i byen og folk kan rusle rundt og kose seg som bare det.

En sammenligning på hvordan vi har gjort det på kraftmarkedet og blitt straffet med skyhøy pris i vinter.

Vi har en sammenlignbar idiot situasjon på kraftmarkedet hvor EU og særlig Tyskland skulle være beste gutten i klassen og tok vekk halvparten av sin kraftproduksjon minst 15 år for tidlig, med å legge ned omgående Kjernekraft og Kullkraft i løpet av 2020 til 2022 og sier at nå skal det produseres kraft med Vindmøller som erstatning. Resultatet har dere sett i vinter, hvor det er høytrykk, ingen vind og prisene på strøm går helt av skaftet, fordi etterspørselen er den samme eller økende, men tilbudet er sterkt redusert.  Også fordi da er det gass som er prisledende med sin marginalproduksjon og prisene generelt på alle kraftprodukter deles og harmoniseres over til Norge og Norden, fordi vi deler samme kraft regimet i EU systemet med mange kabler. Vi bare må få på plass et strøm pristak på 50 øre kwt, inklusive alt fra og med september og hele vinteren.

Ja, takk gjerne gode endringer, med de må tilpasses i innføring og tempo, ellers så går det fryktelig dårlig.

Så mitt svar er ja, vi ønsker endringer på Bærekraft velkommen, men det må skje med omtanke og hensyn til tidsperioden som det tar å endre samfunnet, kunder og gjester.

www.norsk-sentrumsfordel.no

Lars Iver.

 

 

Godt Nyttår. Fremtiden for sentrum blir stadig bedre.

Godt Nyttår til alle som jobber med og i alle norske sentrum. Fremtiden for sentrum skaper vi sammen og den blir stadig bedre.
Godt Nyttår med nye målsettinger og ny giv for å gi alle norske sentrum nytt liv. Mulighetene er mange for ny attraksjon og en ny renessanse vil komme for å trekke til oss mye folk i alle aldre på den felles arenaen som kalles Sentrum.
Neida, utviklingen går ikke bakover, slik du her ser på et bilde fra Skien sentrum på 60 tallet med nostalgi og at byen ble brukt av mange hver dag hele året. Jeg har vært med på reisen fra den gangen i byen og det må ha vært noen «veikryss» underveis i samfunnsutvikling og byutvikling hvor vi har tatt helt feil retning og havnet på steder hvor vi mistet oss selv, mistet lokal identitet med tilhørighet og felles opplevelser.
Ja, jeg ser den digitale revolusjon, bygging av eksterne sentra, netthandel, bilbruken er blitt alle manns eie, bosetting utenfor sentrum var drømmen i mange år, jobbene flyttes og sentraliseres utenfor sentrum og til andre større sentrale byer, virussmitte, hjemmekontor og flere andre faktorer. Men dagens trend på samfunnsutvikling, byutvikling og næringsutvikling er etter mange år med nedgang nå helt klar på at det blir Tilbake til sentrum som gjelder.
Så her er det spørsmål om å legge planer og lage dristige vedtak for å kunne bo, leve og bruke sentrum fremover. I et miljøperspektiv og med nye trender på et grønt skifte vil sentrum i alle norske byer ta tilbake hegemoniet som det foretrukne stedet for nybygginger, renoveringer, etableringer, bosetting, kultur og opplevelse, handel, service, servering og tjenester. Garantert.
@sentrumsfordel
Lars Iver.

Godt Nyttår 2022 og trå til nå med ny dynamisk byutvikling for ditt sentrum.

GODT NYTTÅR: DET ER TID FOR OPPSUMMERING OG SE FREMOVER PÅ DE GODE MULIGHETENE FOR ALLE NORSKE SENTRUM.
Det gjøres opp status for året og se fremover for videre ekstra gode tider for alle norske sentrum. Sentrums liv og gode fremtid med god ekstra god og vital byutvikling, næringsutvikling, nybygging og renoveringer handler først og fremst om mennesker i alle aldre, trivsel, sosiale relasjoner, lek i parkene, masse folk som nå vil bo i sentrum eller gangavstand med sentrum, handel, service, servering og tjenester.
Samtidig må det være konkurransedyktig i forhold til eksterne sentra og slik samfunnsutviklingen nå sier så vil stadig flere og de som kan vil gjerne velge en miljøvennlig og bærekraftig adferd og gjerne bo i byen og prioritere å gå, sykle og kollektivtransport. Vi er ikke der enda på mange år, slik at det må forefinnes gode overgangsordninger med god tilgjengelighet og parkering inntil videre.
Samfunnet, næringslivet og menneskene har opplevd 2 år med Korona og det har laget store vanskeligheter for alle. Det er de som nå sier at Koronasituasjonen vil dempes vesentlig av i løpet av få måneder og kan bli redusert til en vanlig influensa, slik at samfunnet igjen kan fungere tilnærmet normalt. Vi får håpe på at det er riktig antagelse.
Da må det allerede nå settes sammen noen optimistiske planleggere fra kommunen, næring, gårdeiere, byutviklere, entreprenører, samfunnsutviklere og by/sentrumsorganisasjoner som på sentrums vegne kan videreføre de gode trendene som byen var og er inne i og få realisert det store potensiale som ligger i å videreutvikle sentrum til en felles plass for alle til alt. Den videoen som ligger her var bare noen klipp som jeg tok opp for et par år siden og peker på noen av mulighetene som ligger foran oss. Sentrum har fremtiden foran seg. La oss sammen se etter mulighetene og være optimister i alle norske sentrum. Godt Nyttår.

Handle lokalt i ditt sentrum og bruk byen din til det meste er oppropet nå fremover.

Norsk Sntrumsfordel

HANDLE LOKALT I DITT SENTRUM. En melding som du bes å spre videre til hele Norge.

Sentrums Opprop for en stor og gledelig førjulstid i din by. Det handler om selve livet, så del gjerne videre til hele Norge.

Handle lokalt betyr å Bruke byen din så mye du kan bestandig, men spesielt nå i førjulstiden. Handel, tjenester, servering og service gjør du ubetinget best i sentrum og samtidig gir du flere i din familie, venner og kjentfolk som jobber i byen muligheten til å kunne ha en sikker jobb å gå til på nyåret. Det er tilslaget av kunder og gjester som forstår at sentrum blomstrer videre når de vil bruke den og gir med det flere foretak og flere arbeidsplasser i sentrum. Det gir en bærekraftig fremtid for mennesker og trivsel i sentrum.

Sentrums store fordel er at de har det ubetinget beste utvalget av stort varesortiment med fagfolk som vet hva du ønsker og vet hva de selger, de langt fleste gode kafeene, serveringsstedene og pubene er i byen, nesten alt av dyktige tjenester foregår i sentrum, utelivet er mangesidig , gode aktiviteter og kulturarrangement både dag og kveld skjer hele tiden, men det viktigste er allikevel at sentrum tilbyr en trygg sosial plass for å være menneske sammen med andre på trivsel og opplevelse. Det er det kun et ekte sentrum som gir deg.

Det må da oppleves utrolig kjedelig å sitte med nettbrettet alene hjemme og bare skaffe seg varer, fordi det å bruke litt tid sammen med andre i gatene, på kafeene, i kulturhuset, på kinoen, på biblioteket, på skøytebanen i parken, på serveringstedene, gir den effekten at både deg og sentrum tar livet tilbake og gir mening i hverdagen. Stadig flere sier at det å bruke et par timer i sentrum sammen med venner og/eller familien, gir en ny mening i tilværelsen og masse folk som vi bosette seg i selve byen i nye leiligheter, er jo nå den store trenden.

Så alle som forstår poenget med å handle lokalt i ditt sentrum, bes å trykke liker og gjerne dele og påvirke dine venner til å treffes i sentrum gjennom hele førjulstiden. Velkommen til byen. Det er vår felles gode arene for alle generasjoner til alt. Bruk den, det er den som er originalen.

www.norsk-sentrumsfordel.no

@sentrumsfordel

Lars Iver.

Likt parkerings regime uansett på både offentlig og privat eiendom. Konfiskering?

Parkeringsregime felles og likt for både offentlig og private eiendommer er hva ny regjering sannsynligvis vil komme opp med forslag til ny lov, som egentlig konfiskerer privat eiendomsdrift. Hva med å innføre en felles ordning på samme betingelser som Kjøpesentra har i dag med 3 timer fritt og deretter avgift på dagtid? 

I flere av de politiske miljøene både på stortinget og i kommunene har det i flere år vært diskutert å fremme et lovforslag om at kommunene selv kan vedta og regulere parkerings vedtektene for hele distrikt eller hele kommunen, slik at de blir samordnet regelverk og likt regime både på offentlige og private plasser. Det kan vel sies at dagens regjering siste 8 år har konsekvent avskrevet en slik ordning, med begrunnelse i at Privat eiendom som står sterkt i Norge og at Staten som sådan ikke skal intervenere i å konfiskere fordelelene for å drifte private eiendom.

Forslaget ble sist fremsatt av Espen Barth Eide på siste AP landsmøtet og hadde der flere som mente det var en god løsning med ett felles regime innen hele distriktet. Begrunnelsen var å få redusert biltrafikken med mulig miljø gevinst og fjerne ulikheten av forskjellig parkeringsregime på kjøpesentra i forhold til sentrum og å hente inn parkeringsavgifter generelt. Det er nå engang slik at private sentra og varehus fysisk eier sitt eget område og kan selv fritt skaffe seg konkurranse fordeler med god gratis parkering overfor kunder og gjester, noe de også gjør i stor grad.

Lovforslaget vil sannsynligvis også omfatte regulering på privat parkering på privat grunn, også på ansattes parkering med dertil avgifter til kommunen.

Sånn sett kan et nytt forslag med ett felles regime uansett hvor i distriktet, oppleves umiddelbart å være til fordel for sentrums kunder og gjester og med det næringslivet i sentrum, som i mange år har hatt folkevalgte som setter parkeringsregimet i sentrum med avgifter og begrensninger på tid, som utgjør en konkurranse bakdel i forhold til Kjøpesentra.  Begrunnelsen for å ha strengere regime i sentrum sies å være for å få sirkulasjon på plassene, begrense bruken av bil i og til byen og for å kunne har gode inntekter til kommune kassa.

Det forslaget som nå sannsynligvis vil fremmes som en ny lov, med felles regime i distriktet kan da oppleves å være for å fremskaffe «Like dårlige betingelser for alle parter»

Spørsmålet som da må stilles er om det i stedet burde være vedtatt en ny ordning som fremskaffer »Like gode Betingelser for alle, hvor dagens ordninger på Kjøpesentra også innføres i sentrum. Det vil i stor grad si at det innføres ordninger med en viss tid på dagtid fritt uten avgift, f, eks 3 timer og deretter lik avgift videre.  Da hadde de fleste kunder og gjester hatt den tiden de trenger for å få gjort det de skal og sentrum kan få nye gode betingelser som gjør at de konkurrerer på lik linje med Kjøpesentra.  Egen parkering og ansattes parkering på egen privat plass ser de fleste blir ordninger som må defineres som svært utilbørlig inngripen med eventuell ny lov fra det offentlige overfor privat eiendom.

Da gjenstår det å se om den nye regjeringen vil komme opp med nye forslag til ny lov på området og på den måten begrense eiendomsretten i Norge. Det bør bli mange som sier sterkt i fra og egentlig trodde jeg at Senterpartiet hegnet om privat eiendom og retten til å disponere den slik de ønsker.?

www.norsk-sentrumsfordel.no

Lars Iver.

Porsgrunn 05.10.2021

 

 

Trendene for byutvikling og næringsutvikling gir store endringer fremover som kan være nye muligheter.

Jeg har nå over flere år forsøkt å forstå og forklare trendene for byutvikling og næringsutvikling og da spesielt i forhold til Sentrumsutvikling. Innspill fra Hovedorganisasjonen Virke som jeg er medlem av, på temaet har vært medvirkende til å forstå utfordringene. Samtidig med stor kontakt til mange norske byer på hvordan de oppfatter situasjonen og hvilke løsninger de ser for seg fremover. Og også komme opp med noen forslag til hvordan stille oss i forhold til endringene. For store endringer kommer folkens.
Vi er i starten av et stort epokeskifte på hvordan kunder, gjester, bybrukere, innbyggere, tilreisende, og folk generelt tenker og agerer på flere områder. Det er ingen tvil om at bruk av sykkel, kollektivtrafikk, gange, mindre forbruk, miljøengasjement, gjenbruk, grønne verdier og digitalisering vil ha stor fremgang. Det grønne skiftet vil medføre andre betingelser og nye utfordringer til næringsdrift og når du legger på at bruken av Netthandel vil skyte fart og overta deler av dagens handel, så ser de fleste at her må det til endringer som monner for å kunne drive videre.
Men jeg har også sagt at dagens konsulenter som kommunene benytter og våre folkevalgte som tror at et nytt epokeskifte står klart «neste onsdag kl 15.00» oppfatter ikke at her må det fornuftige overgangsordninger til neste 10 til 15 år «hvis ikke så «helles ungen ut med badevannet». Det som skjer i dag er at kommunene får mye byutviklingsmidler fra staten og betingelsene er klare for å legge til rette for sykkel og gange og bort med bilene.
Men så lenge det finnes store private sentra og varehus på eksterne områder med fri og gratis parkering i minst 4 timer er det den faktoren som er veiledende for mange kunder inntil videre.  Den faktoren betyr at sentrum dessverre kan velges bort av mange kunder og gjester ut i fra lettvinthet og praktiske forhold for travle kunder. Konkurransevridning kalles det og må gjøres noe med. Flere parkeringshus er svaret, slik at byrom kan frigjøres og de mange som i mange år enda bruker sin egen bil til handlereisene får et godt tilbud.
Våre folkevalgte bør ta seg en studietur til noen mindre byer i Danmark og se på hvordan de forholder seg til dagens virkelighet og tilpasser med rekkefølgeplaner og utvikling slik at det ikke går ut over næringslivet og livet i byene.
Danskene er ganske så vennlige og pragmatiske på byutvikling og sier at en utvikling skal måles opp mot nytteverdiene for de som bor og driver der og at det er kundene og gjestene som avgjør videre byutvikling. I tillegg jobber de med å få inn fleste mulig av innbyggere til å bo i selv sentrum eller gangavstand med sentrum som et av de viktigste grepene på byutvikling.
www.norsk-sentrumsfordel.no
Lars Iver.
Porsgrunn 27.05.2021

Det «brenner på dass». Eller hva skal vi leve av hvis det brenner helt ned?

Nå brenner det på dass. Eller hva skal vi leve av hvis det brenner helt ned?

Svært mange næringsdrivende i mange bysentrum har siste året hatt og har svært tøffe tider, med nedstengning, delvis åpning med begrenset tid, skjenke stopp, ansatte som er permittert og blir sagt opp fordi selskapet de jobber i ikke greier å drive videre eller er stengt inntil videre og ikke minst den redselen det gir for eiere og drivere som ser at de ikke greier å betale skatter, avgifter og lønninger og med forfalte krav fra leverandører, inkassoselskap og namsmannen. Jeg var innom flere foretak for et par dager siden i Porsgrunn og i en av de større butikkene hadde de ikke hatt en eneste kunde hele dagen og det var bare få timer til de stengte. Da er det krise så det holder.

Årsaken er jo åpenbar, det er Koronasituasjonen i over ett år som gjør at folk holder seg hjemme og spesielt er det blant annet bransjene Servering, Reiseliv og Overnatting, Kultur, Klær og sko og Treningssentre som har fått noen harde slag midt i trynet og mange har «tatt telling» og vet ikke om de greier å reise seg igjen. Men også andre bransjer er rammet av de som er avhengig av arrangement som brylluper, konfirmasjoner, barnedåp, jubilerer av enhver art, festligheter og kulturarrangement. Når folk ikke trenger noe nytt til festen, gaver skal ikke kjøpes inn eller damene ikke få laget en ny frisyre til anledningen, så forsvinner inntektsmulighetene både overfor kunder og gjester.  Alle slike anledninger jo stort sett avlyst eller utsatt og de som avholdes er kun med aller nærmeste familie tilstede.

Dette er ikke en kritikk av våre Off, myndigheter som stort sett har håndtert Koronasituasjonen på en meget god måte og gitt instrukser for å ivareta liv og helse. Det har vist seg å være riktig og fornuftig, men det vi nå snakker om er at strikken for det private næringslivet er ikke lengre og arbeidsledigheten kan komme opp i et antall vi ikke ønsker.

Det må sies at det er bransjer som går meget bra og har tidenes salg og folk pusser opp hjemme og på hytta, Salget av båter og hytter er stort, Sportsbutikkene gjør det bra fordi folk skal ut på tur og trener i naturen og trenger utstyr til det, Vinmonopolet selger i bøtter og spann, fordi både Harryhandel i Sverige og Taxfri er mer eller mindre borte som mulighet. Vi håper på samme forhold som i fjor sommer med stort reiseliv i Norge av landets innbyggere, men det dekker bare delvis opp for bortfallet av en eventuell innreiseforbud fra turister fra Europa.

Signalene fra våre helsemyndigheter sier at restriksjoner i en eller annen form vil vi måtte leve med fremover i overskuelig fremtid, kanskje flere år. Slik at da må det inn vedtak omgående fra Staten som førstehjelp for å kunne si til de som driver med kunder og gjester og da særlig i mindre og mellomstore foretak kommer hjelpen nå og arbeidsplassene og foretaket kan være reddet. Det har vært og er refusjonsordninger og tilskudd samt forlengelse av avgiftsperioder fra Off. myndigheter som har vært gode for noen og det har betydd at de har skaffet seg noen få pusterom før regningsbunka vokser igjen. Men foretak innen kultursektoren fortviler, fordi ordningene er nå laget slik at de faller utenfor refusjonsordningene da forutsetningen er at det er avholdt arrangement og ikke som i 2020 hvor det var nok å vise til nedstengning, tap av leie og/eller bill. inntekter eller helt avbestilling pga. Korona.

Slik situasjonen er nå og sannsynligvis i lang tid fremover som det «Brenner på Dass» og vil spre seg raskt, er det raske tiltak som helt bortfall av Arbeidsgiveravgift, Permisjonsregler hvor staten tar ansvaret fra dag 1. Refusjonsordninger med å dekke opp minimum 70% av de faste utgiftene til alle av små og mellomstore foretak og en omlegging av merverdiavgiften til å bli en ren omsetningsavgift med svært lav sats som betales hver mnd. Disse tiltak bør da være oppe og går inntil Koronasmitten er nedjustert til tilnærmet null og det er åpnet for normal bruk av foretak rettet mot kunder og gjester.

Hvis også Staten nå sier at det skal være inntil videre et effektivt Koronatiltak hvor alle kunder og gjester bes å ta sine egne privatbiler dit de skal og at alt av parkeringsavgifter og bompenger fjernes og alle muligheter for fri parkering gjøre tilgjengelig i byene, så var det et stort og fornuftig bidrag.

Bildet er fra Karl-Johansgate i Oslo som dere ser og er kanskje en av de byene som er mest rammet av både Korona tiltak og samtidig har fått fjernet 5000 parkeringsplasser i sentrum. Det svir.

www.norsk-sentrumsfordel.no

Lars Iver.

 

Hurradager etter Koronatiden må planlegges nå i alle norske sentrum.

Hurradager etter Koronakrisen. En Restart etter Koronakrisen. 

Eller den store Sentrumsfesten som må planlegges nå, for tiden da Korona smitten er borte og folk igjen kan bevege seg fritt og uten den største smitte restriksjonen i sentrum i Norge. Det må jo feires stort over hele landet. Hvorvidt det tar 2-3-4 mnd, før det kan åpnes fritt for alle å bevege seg ute i sentrum og inn i foretakene i byen uten stor smitterisiko er ikke godt å si, men det må allerede nå lages noen planer for denne store gledelige festen det vil bli. Det kan være nærmere enn vi tror og håpet er at det nå gradvis kan lettes på restriksjonene og så snart som mulig kan det meste slippes ut i frihet. Kanskje med noen fortsatte restriksjoner på inn og utreise av landet, men det kan vi leve med videre.

Våre myndigheter med Storting, Regjering, Kommunestyrene, Helsedirektoratet, FHI og lokale kommuneleger og sykehus har håndtert Koronasituasjonen med tiltak for å begrense smitten i størst mulig grad, på en meget god måte. Det er også laget tilskudd og refusjons ordninger for å redusere de økonomiske konsekvensene som har hjulpet mange til å kunne drifte sitt foretak videre og kunne beholde flest mulig arbeidsplasser. Smitterestriksjonene har gitt at Norge som land har fått mindre smitte enn land vi kan sammenligne oss med og det er jo meget bra. Men smitterestriksjonene har vært svært merkbare for mange og det er spesielt negativt for de som lever av folk i sentrum, når det sosiale livet stenges ned og folket får beskjed om å holde seg hjemme i størst mulig grad.

For å feire en ny frigjøring og at livet igjen kan nytes i sammen med andre i sentrum, er forslaget at næringslivet, gårdeiere, kommunene og staten i Norge går sammen med om en idedugnad for sentrum på hvilke tiltak det skal være og setter i gang en idemyldring på gode forslag til feiringer. Og sammen lager planene ferdig og får opp en finansiering slik at en av de største og kanskje viktigste innsatsene for norske sentrum på mange år med en «Restart med Hurradager» kan gjennomføres som planlagt. Ta kontakt med ditt sentrumsselskap, organisasjon eller næringsforening og fortell at dette er avgjørende viktig for å komme «raskt på fote» for sentrum.

Da snakker vi om festligheter over flere uker og med deltagelse av næringslivet i alle former med handel, servering, tjenestesektoren, kulturlivet, idrettslivet, frivillige organisasjoner og lag, menigheter, korps, teatergrupper, markeder, festivalarrangører, konserter, utstillinger, osv, osv, i det hele tatt alle som vil vise seg frem og feire friheten i sentrum er invitert til disse sidene på non profit grunnlag.

Poenget er at gode forslag til Hurradager i Arendal kan være til nytte i Skien eller omvendt, forslag i Haugesund kan utmerket benyttes i Fredrikstad eller omvendt. Sentrum som setter seg sammen og lager idemyldring for sitt sentrum, kan jo hente gode ideer fra andre sentrum og gi videre sine gode forslag på disse sidene på @sentrumsfordel. Hvem som helst med tilknytning til sentrum i Norge er invitert til å komme med gode forslag.

Det kan også være dyktige reklamebyråer som vil lage utkast til felles PR med design for flagg, posters, annonsering, kataloger eller generelt design for sentrum som kan benyttes uavhengig av hvilket sentrum vi snakker om.

En slik dugnad er også positiv i seg selv, fordi da settes det fokus på mulighetene fremover, fremfor bare å grave seg ned i problemene. Det å finne sammen og lage noe positivt sammen som oppleves givende og morsomt er helt avgjørende i en mørk periode hvor det meste er stengt ned eller bare fungerer i liten målestokk.

Dine forslag på festlighetene legger du inn på @sentrumsfordel, liker gjerne siden og håpet er at flest mulig benytter denne non profit idebanken for alle norske sentrum.til gode forslag på en knallgod restart av sentrum etter Koronakrisen. Det trenger vi nå.

Norsk Sntrumsfordel

Lars Iver.

Porsgrunn 02.02.2021