Hopp til innhold

En New Deal fra våre folkevalgte på tinget i lønnsoppgjøret

En ny New Deal fra våre folkevalgte på tinget.

Det Lysner i Norge med større optimisme og forventninger om lavere inflasjon, lavere rente og høyere kjøpekraft. Men vi er ikke der enda og det må inn flere positive elementer som bidrar til en friskmelding av økonomien.  Lønnsoppgjøret nå snart er første rundingsbøye og kreative innspill må gjøres. 15 til 20 % lønnsøkning høres jo bra ut for lønnstagere, men gir jo at hele Norge igjen detter tilbake i hengemyra og inflasjonen og rentene biter seg fast på et altfor høyt nivå.

Det lysner på flere måter for tiden i Norge med større optimisme og håp om bedre tider for både næringslivet og private. En New Deal for næringslivet og private kunne gitt signalet vi nå trenger for å få utviklingen på sporet og få opp farta til å hente inn en ny positiv trend for lønnsom nærings og byutvikling.

Høykonjunktur og Lavkonjunktur samtidig. Hva med en New Deal fra folka våre på tinget?

Det jeg snakker om er at våre sentrale politikere i Regjering og Storting må forstå og agere på er at vi har både en høykonjunktur og en lavkonjunktur samtidig, avhengig av om en driver innen større bedrifter som i hovedsak eksporterer sine produkter eller tjenester, eller driver innen det som kalles private SMB bedrifter og har hjemmemarkedet og private forbrukere som sin arena.

Når vi hører på sentrale politikere som snakker om BNP, så går AS Norge så det griner inntil videre og bedriftene innen olje, gass, fisk, shipping, for å nevne de viktigste har store overskudd og selger alt de greier å fremskaffe, delvis fordi etterspørselen har vært og er ekstremt høy og vekslingskursen kommer bedriftene til gode. I den andre enden av skalaen befinner svært mange SMB foretak og bedrifter som selger sine varer og tjenester lokalt og når kjøpekraften i stor grad er inndratt med øket rente og mye dyrere varer og tjenester, så sliter de «ræva av seg» for å overleve og private husstander må vurdere nøye hver dag hva de har råd til og hva de unngår å kjøpe utenom akkurat det de er nødt til. Alt av større investeringer utsettes, noe byggevarebransjen spesielt merker, fordi da lever enn med det en har nå inntil videre og de fleste kan utmerket leve med det i mange år fremover. Inflasjonen er enda mye for høy og skal ned til 2 % på årsbasis, noe vi skal kjempe for å få til og der kommer mitt forslag til en New Deal inn.

Et lønnsoppgjør med en pakke fra Stortinget kunne gitt signalet alle nå venter på.

Det kommer et lønnsoppgjør til våren og det er et sirkus hvert år for partene å bli enige om hva som er grunnlaget og eventuelt hvor mye skal lønnsøkningene være. Dessverre så er lønnsøkningene spist opp noen få måneder etterpå, fordi det slår inn en automatikk i at prisene da øker gjerne mer enn lønnsøkningen og det tragikomiske topper seg. Sånn kan vi ikke bare fortsette og en ordning som skissert her vil da gi reell reduksjon av inflasjonen og reell økning av disponibel inntekt.

Hva skal da en lønnsoppgjørs pakke inneholde, og hvilke fordeler gir den?

Hvis en da sier at våre folkevalgte på tinget kan samles om å tilby en lønnsoppgjør pakke til alle med norsk adresse, også private næringsdrivende som vår regjering ikke prioriterer fordi de må betale full pris uten fordel. Når strømprisen settes med et tak på 50 øre kwt inklusive strøm, nettleie og avgifter, så er vi omtrent der vi har vært i 100 år med selvkost på en viktig infrastruktur som er eid av det norske folket via Statkraft og Statnett og noe de langt fleste må ha. Statnett kan avregne og sende faktura til alle. Samtidig må det innføres et krav om pluss på Medianverdien i NO2 magasinene før det i det hele tatt eksporteres/utveksles strøm via kablene. Vi har fått et strømregime her i Norge med kabler til EU og har med det importert et EU-prisregime som har vært og er 4 til 8 ganger høyere enn normalt her i Norge. Lovnaden til Stortinget var en mulig økning på ca. 3 øre kwt den gangen det ble innført og bare der kan Stortinget reversere dagens EU/EØS/ACER ordning.

Jeg kunne skrevet om årsakene til at vi er der er nå, med Energiewende, voldtekt og manipulering av markedet innen EU ved å fjerne og legge ned meget store deler av tilbudet på produsert kraft med kull og kjernekraft minst 20 år for tidlig og uten at alternative kraftkilder var på plass i minst samme mengde, slik at hele markedet på kraft krasjet og prisene på kraft økte formidabelt. Men det gjør jeg en annen gang.

www.norsk-sentrumsfordel.no

Lars Iver.

Porsgrunn 08.02.24

 

Sentrum gjennomgår nå et Epokeskifte til kvalitet og sunnere verdier. Men mye Turbulens blir det.

Sentrum gjennomgår nå et Epokeskifte til kvalitet og sunnere verdier. Det blir ikke «tilbake til fremtiden» eller «frem til fortiden» men hva mener du sentrum har for muligheter neste 5 og 10 år for ta tilbake det naturlige stedet for alt til alle? Eller er det for sent uansett?
Jeg fikk noen kommentarer på at siste artikkel jeg la inn på facebook 3 nov, var entydig negativt, fordi jeg sier at sentrum nå gjennomgår store strukturendringer og opplever det jeg kalte en massakre i attraktivitet, omdømme, bruk og arena for å være en god plass for kunder og gjester. Det kunne da oppleves at jeg da med det jeg skrev, la ned hele sentrum og at livet i byen ikke var til å redde. Det er dessverre slik at noen mener vi ikke skal mene eller si at ting går feil vei og at foretak som legger ned eller sentrumsgatene som er stort sett tomme, ikke skal kommenteres i det hele tatt.
Bare det som kan oppfattes som gode nyheter og Glansbilder skal tydeligvis fremmes. Da lurer vi oss selv og folk er ikke dumme og forstår mye mer enn vi tror og aner. Vi må diskutere og kunne stille de riktige spørsmålene for å komme videre.
Tvert imot mener jeg at sentrum har fremtiden foran seg, men må gjennom noen kraftige stormer før det dannes et nytt livskraftig sentrum, som fungerer i forhold til den samfunnsutviklingen vi nå ser konturene av.
Mange sier at det nye sentrum vil ha en enda større appell i forhold til kunder og gjester enn noen gang, fordi sentrum som arena for alle til det meste i hele Norge vil står tilnærmet alene igjen etter at større eksterne kjøpesentra og varehus med «kjedelige billige kjeder» ute på jordene godt rundt byene er borte og lagt ned i løpet av neste 10 år og Netthandel har allerede nådd toppen og vil begrense seg til noen få varesortiment. Henvisningen går da til USA og enkelte andre land som ligger foran oss i utvikling. Netthandelen ødelegger for seg selv ved at de ikke kan love sikker handel og etter hvert vil ikke mange tørre å legge igjen kortdetaljer til utenlandske salgskanaler på nettet som har virus, hacking og KI registrering inklusive så det holder.
Sentrum vil da kanskje etter hvert fungere enda mer som en sosial opplevelses arena både dag og kveldstid, men samtidig ta opp i seg nye viktige livsstilstrender for mange som Gjenbruk, Bærekraft, Miljøgevinster, Sikkerhet og orden, Kollektivbruk, Sykkel og gange. Det er kort sagt trender representert ved Fornuft og det som kalles Sunne verdier. Det å fortsatt handle og skipe store mengder billige varer til Norge og Norden, som du ikke trenger fra China og Østen, blir etter hvert sterkt nedprioritert hos mange og det vil da bli et krav om kvalitet, opprinnelse og dokumentasjoner på innhold som ikke forurenser eller inneholder giftige stoffer. Selve transporten med store skip betyr klima forurensning så det holder, helt uten grunn. Kortreiste varer og tjenester vil bli prioritert og Kvalitets Matvarer som produseres her i Norge har en stor fremtid. Ikke ulikt det som var trendene på 1960 tallet når dette bildet ble tatt av juleutstilling i gatene i Porsgrunn og fulle gater og butikker til Julehandelen.
Hva mener du er sentrums muligheter i Norske byer fremover til å ta tilbake hegemoniet som den beste arenaen for alle til alt ?
www.norsk-sentrumsfordel.no
fb Norsk Sentrumsfordel
Lars Iver.

En utrolig hyggelig reise innen næringslivet gjennom 50 år og jeg gir meg ikke på mange år.

Hva tenker du på spør Facebook og det skal jeg si deg. Jeg tenker på at jeg har hatt en utrolig hyggelig reise innen næringslivet i Porsgrunn sentrum på mange ulike områder og har fått lov til gjennom mer enn 50 år sammenhengende fra tidlig 1970 tallet å holde på med både Drift, Næringsutvikling og Byutvikling både i Porsgrunn og ut over landet i flere bysentrum og har i den forbindelse fått mange gode kollegaer og venner i byene, som har hjulpet meg mye for å forsøke å finne den beste måten å være mest mulig attraktiv som by og sentrum overfor kunder, gjester, tilreisende og turister.

Jeg fant visittkortet mitt til Tomren her om dagen og det var første inngangen til sentrum for min del og senere logoer jeg har lagt inn her til foretak jeg har vært sjef for, hatt som verv som styreformann eller styremedlem eller driver og eier i dag og faktisk også er aksjonær fortsatt i Porsgrunn Min By.

Jeg har ikke tenkt å gi meg enda på mange år, fordi gleden av å drive en virksomhet, treffe på mange svært hyggelige mennesker og holde meg ajour med dagens og morgendagens bilde på byutvikling og næringsutvikling og konkurransesituasjon for sentrum er fremdeles stor og jeg får innspill fra Hovedorganisasjonen Virke som jeg er medlem av og som kan det meste av ting som skjer i hele landet. Kunnskap og erfaring lønner seg alltid.

www.norsk-sentrumsfordel.no

Lars Iver.

De som ikke forstår Grønn omstilling fremover, er borte i løpet av få år.

Endringsvillighet styrer utviklingene og er hovedpoenget for Bærekraft.

Det kan gjerne diskuteres både dagens CO2 nivå og klimagasser i forhold til solens betydning for klima og temperatur på jorda sett gjennom de siste 10000 år, med tidligere både istid over stort sett hele Norden og jordbruk på Grønland, samt om tiltakene som settes inn har noen virkning i det hele tatt med de modellene som kan iverksettes med reduksjon av temperatur og klimagasser på kloden. Men det er ikke det som er hovedpoenget, det vil være de store endringene opp i hodene på mange som styrer utviklingen økonomisk og faktisk og alle som er endringsvillige vil vinne på det. Så følger det med disse endringene de klima og miljø fordelene som eventuelt kan oppnås.

Store endringer og omstillinger på gang.

Vesentlige samfunnsmessige Omstillinger, Store endringer, Grønt skifte, Bærekraft, nye epoker med nye trender på Produksjon, næringsliv og derav privat økonomi. Har Norge evnen til omstilling, eller sitter vi fast i en tenkemåte oppe i hodet som har gitt oss og gir oss dagens Velstand og er stort sett fornøyd med det? Det har vært et krav og et ønske om å gjerne øke maksimalt BNP «Brutto Nasjonal Produkt» men kan det tenkes at vi må tenke mer på «Netto Nasjonal Produkt» med større fortjeneste pr. enhet, fordi det er det som kan fordeles som fornuftig velstand i landet. Da må det inn vesentlig mer positivt rom for privat sektor for å skape de nye verdiene og det må være vesentlig plass for å tenke privat fortjeneste og investeringer.

Er det sunne interesser og grønne verdier som nå kommer?

Vi ser vel at de modellene vi har laget oss her i et lite land som Norge gir noen utslag som oppleves å være kompliserte med tanke på å opprettholde levestandard. Noen mener vi til og med skal vesentlig ned i levestandard fremover, fordi forbruket ikke er bærekraftig sies det. Mindre av Bruk og kast, mer Gjenbruk, kvalitet på det som kjøpes, lokal handel, krav om dokumentasjon på etisk produksjon, bruk av kollektivtrafikk, sykkel og gange, i det hele tatt kan den vestlige verden bevege seg raskt i retning «sunne interesser og grønne verdier» Ikke først og fremst fordi de må, eller fordi noen sier det ellers blir jordens undergang, men fordi det blir trendy i den vestlige del av verden å være med på en ny «deal» og ungdommene vil gå i front og kreve endringene og samtidig pensjonere «gamlingene» som ikke har greid å få til gode endringer.

Skal vi holde på med å være Råvare eksportør videre?

Nå sier ikke jeg at gårdagens og dagens status er bare feil, hvis du setter opp noen krav til hvilke muligheter Norge har utnyttet i mange år og har enda flere år på å være råvareprodusent og hente opp svært mye fossil kraft med olje og gass, som etterspørres i verden inntil videre. Men som vil sannsynligvis falle som kraftkilder vesentlig fremover. Fordi vi også har hatt rimelig strøm til selvkost fra «egne fossefall» til å kunne smelte og produsere flere typer av etterspurte metaller og samtidig har en meget god fiskebestand langsmed kysten for oppdrett og eksport av stort sett ubehandlet fisk, har vi hatt noen store fordeler vi har utnyttet til stor fordel for alle.  Spørsmålet er bare om det er slik vi skal holde på med om 20 år, vil det gi god inntekt og overskudd til bedrifter og til landet, eller må vi begynne straks å tenke nytt? Jeg tror vi straks må tenke nytt, fordi en epoke er i ferd med å renne ut.

De bedrifter og foretak som ikke forstår Grønn omstilling fremover, er borte i løpet av få år. Kundene sørger for det.

Spørsmålet er da hvor lenge kan vi holde på slik med produksjons modeller som går ut på dato og vil etter hvert en omstilling i etterspørselen på verdensbasis etter varer og tjenester, som er produsert innen det som defineres som det Grønne skiftet, overta mer og mer av verdensmarkedet?  Norske bedrifter og næringsdrivende har allerede tatt signalene og du ser mer og mer av en rettet omstilling til både bærekraft og videreforedling, hvor erkjennelsen av at det er der inntjening og fortjeneste ligger fremover. De bedrifter og foretak som ikke forstår grønn omstilling fremover, er borte i løpet av få år. Selv mindre SMB bedrifter vil i stor grad foreta såkalte Enøk tiltak og sørge for innkjøp med etiske verdier og med bedre kvalitet som lar seg reparere og gjenbruke.

En samhandling innen Norden kan være en god Deal for å finne svarene videre.

Norge som et lite land med enn liten egen valuta er helt avhengig av å kunne eksportere varer og tjenester for å kunne betale for arbeidsplasser og velstand, men å vri produksjonen til å være vesentlig mer rettet mot videreforedling og å tenke alternative kraftkilder med flere mini Kjernekraftverk i tillegg til en stor renovering og nytt linjenett av dagens fornybare Vannkraft er fremtiden for Norge. Solkraft er et annet viktig og nyttig område, men vindmøller vil gripe for mye inn i naturen, som vi i Norge forlanger uberørt. EU vil om en del år kunne greie seg med vesentlig mindre både olje og gass, fordi de legger om til alternative kraftkilder og da kan vi gjerne diskutere både kabler og strømpriser, men Norge bør ta ansvaret selv og lage ordninger for Norden sammen med våre Nordiske naboer og finne felles løsninger som er rettet mot hva Norden kan greie sammen for å finne svarene fremover. Og som blokk være sterkere utad sammen. EU/EØS/ACER har dessverre vist oss at de kjører et løp for overnasjonalt tilnærmet diktatur på flere områder, som passer dårlig for et stort flertall av norges innbyggere, som vil tenke og handle selv.

Bildet viser enorme mengder med solpaneler på hele det store taket til Kjøpesenteret Down Town i Porsgrunn og henter inn mye ekstra kraft til å drifte senteret med større innsparing av ordinær strøm.

www.norsk-sentrumsfordel.no

Lars Iver.

Byvekstmidler er fornuftig men mer massiv Vegutbygging og Motorvei har gått ut på dato.

Byvekstmidler er fornuftig og mer massiv Vegutbygging med Motorveier har gått ut på dato. Du løser ikke lokalbyens utfordringer ved å bygge nye massive veier gjennom byen eller rett ved byen. 

 

Store endringer i samfunnsutvikling, byutvikling og næringsutvikling.

Norge, Norden og Vesten er i en rivende omskiftning og vil om få år fremstå helt annerledes enn de er i dag. Da er det store spørsmålet om vi greier å ta inn over oss de endringene som kommer og villighet til ikke bare å akseptere de, men jobbe aktivt for å oppnå beste måloppnåelse i en ny samfunnsutvikling og ny næringsutvikling som kommer enten vi liker det eller ikke.

Parisavtalen, FNs bærekrafts mål, EUs avtale om klimagassreduksjon er bakteppe for endringene.

La meg forklare hva jeg mener og vi ser jo allerede grepene og tendensene som skjer i og med internasjonale avtaler innen EU, FN og derav også EØS. Bakteppe er Paris Avtalen, EUs avtale om klimagassreduksjon og FNs Bærekrafts mål og med det er Norge forpliktet til å etterleve og være pådriver for lovens bokstav og lovens ånd. Det er nok noen som hevder at dette er skremsler og vedtak fattet på feil grunnlag, men enigheten er så stor og massive, samt at tiltakene er allerede tatt imot og blir iverksatt fortløpende. Da kan det være like greit å forholde seg til virkelighetens verden.

Fossilt brensel og maskiner som bruker slikt vil ikke bli tillatt solgt.

Det er ikke vanskelig å si at fossilt brensel delvis vil opphøre og med det blir maskiner som benytter slikt brensel ikke tillatt solgt. EU har allerede innført en lov som sier at i 2030 skal det ikke selges nye biler som benytter fossilt brensel. Dagens Elbilpark vil også få sterke restriksjoner for bruken, fordi de heller ikke er særlig miljøvennlige i å produsere og bruke.

Industrien folk og næringslivets folk har i stor grad allerede tatt signalene og omstiller seg.

Det er flere andre tiltak som kommer i det nye Grønne skiftet og vi ser allerede at de som ser fremover av Industriforetak og næringsliv som skjønner tegninga og trendene, posisjonerer seg for endret produksjon og endret adferd på mange områder. Det grønne skiftet vil være Vekstpotensialet for samfunnet i meget stor grad fremover. Spør fremoverlente industrifolk, så får du svar at de har allerede gjennomført analyser, endringer og tiltak og forbereder et Epokeskifte og har stor tro på at det gir gevinst. Hvis da Industrien, næringslivet og private kan få noen på Tinget til å forstå at da trenger de flere mini Kjernekraft for å gjennomføre endringene, så var det bra. Det som flere sier som et ankepunkt at tiltakene fremmes politisk med tidsfrister som ikke er reelle og at et samfunn endrer seg ikke på 10 år, men trenger vesentlig mer tid for omstillingen. Når grønne politikere i EU som kun har klima som sak, får lov til å sette målsettingene blir det helt feil på omstillingene. Det ser vi også på flere land innen EUs krav om å fjerne kull og kjernekraft umiddelbart i Elproduksjonen.

Det Grønne skiftet vil tvinge seg gjennom på alle områder og ønskes velkommen.

VI ser det også allerede i en meget positiv samfunnsutvikling for folk flest på Gjenbruk, Redusert forbruk av bruk og kast, Dyrking av egen mat, Sirkulærøkonomi, Redusere klimagassutslipp, vern om Miljøet på kloden med natur flora og fauna for å nevne noe, som vil få en stor renessanse i løpet av få år. EU har vedtatt å kutte klimagassutslipp med 55% innen 2030 sammenlignet med tall fra 1990.  Det gir noen føringer som er massive og dristige. Noen sier umulige.

Et nytt samfunn og endret adferd med nye trender fordrer nye måter å tenke på.

Da blir spørsmålet om hvor lenge skal de som sitter fast i gårsdagen og dagen i dag, få lov til å sette dagsorden videre og på hvilket tidspunkt vil særlig de unge få vridd investeringer og tiltak rettet mot et nytt samfunn og endret adferd.

Trendene som nå kommer for fullt, er mer Kollektiv med buss, tog og båt og mer sykkel og gange i lokalsamfunnene. Tog til både Gods med Containere og personer som Intercity forbindelser, Båt med tiltak for renset drivstoff til transport av gods til hele verden, slik Yara gjør i dag og Buss til transport både lokalt og på lengre avstander. Sykkel og Gange blir den store trenden lokalt i byene, spesielt blant ungdommene og etter hvert vil stadig flere ikke engang kjøre opp til Sertifikat, fordi bil det har de ikke bruk for sier de allerede.

Mer Motorveier og asfalt overalt har gått ut på dato i byene og lokalmiljøene.

Så er vi kommet til en av konklusjonene mine, som ikke har vært lett å få hodet mitt til å tenke og akseptere, fordi jeg har i alle år gjentatt til det kjedsommelige at vi må bygge mer Infrastruktur og da gjerne Motorveier og mer asfalt overalt. Jeg har nå siste to år tatt de sterke signalene som er og kommer og endret meg radikalt og sier nå at vi må legge til rette for at folk kan bo i byene og gjerne uten bruk av bil til det meste. Hva skal vi da med ny RV 36 gjennom byområder, når den har gått ut på dato før den er ferdig bygget? Skal vi gjøre noe med infrastrukturen i kommunene er det dagens veier, sykkeltraseer, fortau, busstopp, Intercity med høyhastighets dobbelt spor/bygging av Knutepunkt og generell opprustning og vedlikehold som gjelder. Skal vi gjøre noe med god Byutvikling, trivsel, opplevelse, kultur og et næringsliv som fungerer bra i en felles arena til det meste er det sentrum som må prioriteres med midler og utvikling. Så Byvekstmidler skal avgjort ikke linkes sammen med bygging av store riksveier, men kan fremtre alene som en fornuftig investering for fremtiden.

www.norsk-sentrumsfordel.no

Lars Iver.

Reduserte avgifter til staten gir da ikke inflasjon.

Reduserte avgifter til staten gir da ikke inflasjon.

Er styringsmulighetene til stede?

Nå er jeg lei av handlingslammelsen og de vikarierende argumenter fra Regjeringen. Vårt Storting og derav vår Regjering har blitt valgt av det norske folk/det norske Storting på bestemte betingelser og med lovnader om en retning og valg av bestemte styringsstrukturer. Det mange nå sier er at «skuta Norge» ser ut til drive omkring i svært ruskete vær og økende vind uten styring og med et ulikt og uenig mannskap på broen som bare delvis er der for å lose skuta gjennom uværet. Er det kunnskap nok til å lede i en storm eller har de for mange stridigheter internt om kurs og fart, slik at det meste stopper opp av fremdrift? Hvor lenge skal det være mulig å legge skylda på tidligere regjeringer for misæren vi nå står midt oppe i? Bør det nå skrives ut et Nyvalg, som det da dessverre ikke er muligheter til med dagens parlamentariske ordning? Er det grunnlag for å fremme mistillit? Eller er det slik at norske folk har blitt kravstore og bortskjemte i verdens rikeste land?

Prisene øker drastisk og ingen ansvarlige reagerer med tiltak som monner.

Det er helt riktig at vesentlige renteøkning vil slå svært uheldig ut for mange med lån som de har tatt opp for å bygge eller kjøpe seg bolig, som de har betalt dyrt for i en priskarusell nå i mange år. Og det svir fryktelig når drivstoffet til bil er tredoblet i pris, matprisene øker drastisk og ikke minst en femdobling på vinteren med levering av strøm til husstander, næring og bedrifter. Hvor hovedårsak er at markedet er voldtatt med en villet fjerning av vesentlig regulerbar El. produksjon i EU og Tyskland og at vi her i landet harmoniserer prisnivået med EU nivået. Det går jo så det griner i bedriftene for tiden sies det, men det er jo i bestemte næringer i stor grad relatert til større børsnoterte foretak.

Å sette ned avgifter ser ut til å være et språk som ikke finnes i vokabularet.

Men argumentene om inflasjon ut ifra at prisene settes ned ved å ta vekk avgifter, er i beste fall en misforståelse og i verste fall «å kjøre Norge i grøfta» Ved å ta vekk eller redusere på mange av avgiftene henvist til de områdene jeg nevner, vil jo det ha som effekt å dempe inflasjonen. Hele poenget er da at vår nåværende regjering ser ikke ut til å vite hva det betyr å sette ned avgifter til et normalnivå og det begrepet finnes tydeligvis ikke i de kretser.  Vi snakker da om å få prisnivåene ned til et akseptabelt nivå og det gjøres enklest ved å ta vekk eller redusere avgiftene fra staten til oss som bor her og driver næringsvirksomheter her. Start med å pålegge Statkraft/Statnett å sette et pristak på Nordpool opptil 50 øre kwt inklusive alt på strøm levert i Norge, inntil nok ny regulerbar produksjon er klar og kan fases inn, til alle med norsk adresse, også til de som driver næringsvirksomhet og lag en egen prissone for utveksling utland på Nordpool og Nasdaq med markedspris.  Samtidig som eksporten stanses når vannmagasinene samlet går under Medianverdien. Og ta vekk mva, avgiften på bensin og diesel, inntil videre.

Store overskudd med store avgifter på eksport kunne gitt et prisnivå som var akseptabelt her i Norge.

Jeg snakker da ikke om de meget store inntektene til staten og avgiftene på eksport av olje, gass og strøm og overskuddet som fornuftig tilføres oljefondet og er svimlende summer i milliarder hver måned og som vi for inneværende år har tatt ut 2,9% av overskuddet og tilført statsbudsjettet. Nei det jeg snakker om er å selge de råvarene ut av landet til markedspris, men samtidig gi landets innbyggere og næringsliv fordeler av å bo her i Norge i form av et prisnivå som er akseptabelt. Brutto prisene til forbruker i Norge er nå ekstremt høye og vil bli enda høyere fremover, fordi det er plusset på avgifter med fra 50 til 70%. Jeg ser at det er varesortiment som matvarer og importerte varer i butikkene som influeres av bl a, verdenshandelen, kronekursen, krigen i Ukraina, trendene på valuta og børs og stor usikkerhet blant annet i USA samt at vi har ettervirkninger fra Koronatiden.

Betyr det mer for regjeringen å gi kommunene økte midler «til å rote bort»?

De vikarierende argumenter er at staten vil ha så høy pris som mulig for å kunne få delt ut mest mulig utbytte via Statkraft og Statnett til kommunene som de kan «rote bort på morsomme prosjekter» som bare noen få nyter godt av og er helt utenom lovpålagte oppgaver. Det er heller ikke en oppgave å få opp tullete investeringene til vindmøller og solkraft som trenger et vesentlig høyere prisnivå enn dagens regime på kraft, eid av og produsert her i Norge og en generell holdning til å tyne mest mulig skatt. Slutt med å gi tidligere regjeringer skylda for dagens misære, noe de delvis også har, men det er faktisk dagens regjering og storting som må finne løsningene og komme opp med langt bedre forslag enn til nå. I en privat bedrift ville hele ledelsen ikke tatt 3 mnd, ferie nå og overlatt foretaket til å drive for vær og vind. Innkall til en ekstra sesjon på tinget gjennom sommeren, dropp ferien og løs oppgavene som står i kø for landet.

Norge er snart eneste land som spør EU om å få lov til å sette ned avgiftene.

Vi ser alle at land etter land setter ned avgiftene uten å spørre hverken EU eller ACER, men her i Norge skal det tydeligvis kjøres til «strikken revner» og folk og næringsliv ikke greier å betale sine regninger. Forbruket må ned sier regjeringen, men hvis de tror at det store flertall setter på ekstra strøm i huset eller på arbeidsplassen for moro skyld, så tar du feil. Og spør de som driver i transportbransjen om de tror de kan få til et overskudd med dagens priser, så får du til svar at det er kritisk for næringen fremover, de driver med store minusresultater og må redusere på ansatte og antall enheter eller innstille og legge ned.

Det kommer et kommunevalg om 15 mnd, det blir protester så det holder.

Det kommer et kommunevalg om 15 måneder og du trenger ikke lure på hva folk flest vil gjøre da, ut ifra dagens situasjon og manglende handling. Det blir sannsynligvis et stort protestvalg lokalt overfor dagens regjeringspartnere, som du allerede kan lese ut av meningsmålingene som tikker inn fortløpende. Det blir spennende å se hvem som tar signalene nå og gjør noe med de, før folket tar affære og gjør opprør.

www.norsk-sentrumsfordel.no

Lars Iver.

 

Bruk byen din, men hvem planlegger for overordnet By og næringsutvikling?

Bruk byen din, er oppfordringen som har gått ut nå i mange år og noen sentrum har lykkes og andre har ikke det. Spørsmålet er da hva har de gjort som ser ut til å lykkes og får tilslaget fra folk i alle aldre som bruker byen til det meste. Noe av hemmeligheten kan være at de har greid å definere hva og til hvem sentrum primært skal være til for og får tilslaget fra fornøyde kunder og gjester som bare må til byen, for det er der det skjer, de får ekstra service, finner det de etterspør og samtidig har et sosialt fellesskap med mange andre på kafeer og i parkene. Sentrum som har greid å bygge opp mange nye leiligheter i selve byen eller gangavstand med byen, har også et fortrinn med mange folk som er der og fyller opp i gatene.
 
De som eier bygårder har da forstått at skal de kunne hente inn leie, må de sammen med kommunen investere i renoveringer, nybygging og vitaliseringer. Gater, veier, plasser og parker som nydannes er helt avgjørende og å legge til rette for fremtiden med buss, sykkel og gange viser at de har forstått samfunnstrendene.
 
Det å ta tilbake selve livet i sentrum er selvfølgelig basert på at byen oppleves å være attraktiv både dag, kveld og natt innen både bransjer, kultur, arrangementer og opplevelse. Jeg innser fort at situasjonen er helt annerledes i dag enn i 1960 som bildet er tatt. Da var det ikke så mye annet tilbud enn sentrum som lokket og eksterne sentra, varehus og netthandelen var ikke oppfunnet.
 
Nå skal jeg være litt stygg og si at det for mange sentrum blir slik at det som fremmes eller revideres med jevne mellomrom er en ny sentrumsplan som liksom skal løse det meste og det er byens egne krefter som finner mange av de samme elementene som i forrige plan. Heia, heia når blir det så bra og og nå må jo folk strømme til sentrum.
 
Men hva med å få tak i noen eksterne folk som ikke eier eller driver noe i sentrum, med kompetanse på samfunnsutvikling, byutvikling, næringsutvikling og bærekraft, som kan se hele sentrum med nye øyne, på betingelsene til de som skal bruke den, komme opp med forslag både kortsiktige og langsiktige, gå noen runder med de som eier gård og grunn i sentrum og med kommunen til å lage en realistisk områdeplan for sentrum.
 
Jeg spør også om det er særlig lurt inntil videre å ha avgiftsparkering i sentrum, så lenge kunder og gjester har flere alternative steder å benytte på eksterne områder med gratis og god parkering minst 4 timer. Bildet viser Skien sentrum, men det jeg snakker om er generelt sentrum i Norge. Norske sentrum har et meget stort potensiale til virkelig å være selve stedet hvor folk i alle aldre vil samles og trives, særlig hvis du ser ett nytt Grønt skifte som vil endre på det meste fremover.
www.norsk-sentrumsfordel.no
Lars Iver.

Har jeg stått på feil barrikader? Neppe.

 

NSF logo transparent

 

Kritisk til deler av Byutviklingen gjennom mange år. Men sentrum kommer nå tilbake for fullt.

Byutvikling, næringsutvikling og samfunnsutvikling er noe jeg har kommentert i svært mange år og jeg har blant mye annet til dels vært svært kritisk til mye av det som lanseres av tiltak for å begrense tilgjengelighet og tilgangen til sentrum med egen bil og derav mulighetene for å parkere. Også de politiske vedtakene for å etablere fritt alle slags kjøpesentra og varehus utenfor sentrum på detaljhandel har blitt kritisert. Kritikken har da vært fordi sentrum har konkurranse fra eksterne sentra og varehus som har en stor fordel av gratis og god parkering og bruker det som et konkurransefortrinn for alt det er verdt.

Kjøre løpet med alle midler for å trekke til seg kunder og gjester.

Som tidligere Bysjef og næringslivets mann i sentrum, har jeg nok hatt som motto å kjøre løpet med alle midler for å oppnå størst mulig fordel for kunne trekke til oss kunder og gjester og gjøre sentrum mest mulig attraktiv til det meste for de fleste. Irritasjonen har jo vært fordi både administrasjon og politisk nivå i kommunene ikke forstår hvordan kjøpeadferd og konkurranse fungerer og vil ha nye store eksterne etableringer for enhver pris. Det kommer så mange nye jobber med nye etableringer eksternt sies det, men resultatet er at det forsvinner flere jobber i sentrum enn det som tilføres på nye eksterne etableringer. Og de fleste kundene og ansatte må kjøre dobbelt strekning med egen bil for å komme dit. Dobbeltmoral kalles det.

Kjøpesenterstopp, men nå kommer også de store kjedene tilbake til sentrum med visningslokaler.

Det var riktignok noen perioder med kjøpesenterstopp fra 1998 til 2008 hvor en forsøkte å gi byene og sentrum livet tilbake, men når disse ble opphevet har det blitt slik våre lokale folkevalgte ønsker med full frihet og tillatelser til det meste overalt. Det sies da av våre folkevalgte at de ikke skal eller kan regulere konkurransen og det er greit, men å nedgradere og ofre sentrum er helt i orden.  Jeg må da ile til å si at mitt ideal for sentrum er som Kjøpstaden og det den ble i sin tid laget for. Det blir knallfint med gode renoveringer, vitaliseringer og nybygginger i sentrum, men sentrum som handelsområde er midlertidig flyttet ut på jordene rundt byen. Inntil videre, fordi nå kommer etter hvert også de større kjedene i stor grad tilbake til sentrum med såkalte mindre visningslokaler, leverer hjem med transport fra lager dagen etterpå og sier opp sine store og dyre lokaler i eksterne sentra.

Bypakker, Bærekraft, Grønt skifte, forbruksendringer og Netthandel.

Så kom det Bypakker og andre pakker, sammen med folk som bruker ord som Bærekraft og Grønt Skifte og sier at det blir nye tider nå hvor bilen ikke skal prioriteres og det er sykkel, gange og buss som er svaret. Det er garantert riktig at vi nå er inne i et epokeskifte hvor det kommer en ny fornuftig samfunnsstruktur med Bærekraft, gjenbruk, kvalitetskrav, miljøkrav, forbruksendringer, Netthandel, et enklere liv, sunne vaner på flere områder, sykkel, buss og gange. Det er der vi skal hente både god ny næringsdrift og arbeidsplasser fremover, men store omstilling blir det i stor grad fremover.

Det tar minst 15 år å endre samfunnet og med det hvordan vi tenker og handler. Hva med næring i mellomtiden.

Da har jeg presisert mange ganger at det vil ta minst 15 til 20 år å endre samfunnet, kanskje vi må få på plass en helt ny generasjon av forbrukere før endringene aksepteres, inntrer og praktiseres. Og i mellomtiden må næringslivet, handel, tjenester, servering, service og reiselivet i sentrum kunne ha betingelser for å kunne leve videre. Endringene må ikke gå fortere enn hva som kunder og gjester responderer fornuftig på. Dessverre så kjører både offentlig administrasjon og våre folkevalgte løpet slik at det gjelder å få innført de fleste endringene i dag, eller kanskje til nød dette året. Pengene på budsjettet til Bypakkene må brukes opp i løpet av bestemt periode. Mange forstår at da Krasjer det for sentrums handel og næring og jobber blir borte. Men det blir fint i byen og folk kan rusle rundt og kose seg som bare det.

En sammenligning på hvordan vi har gjort det på kraftmarkedet og blitt straffet med skyhøy pris i vinter.

Vi har en sammenlignbar idiot situasjon på kraftmarkedet hvor EU og særlig Tyskland skulle være beste gutten i klassen og tok vekk halvparten av sin kraftproduksjon minst 15 år for tidlig, med å legge ned omgående Kjernekraft og Kullkraft i løpet av 2020 til 2022 og sier at nå skal det produseres kraft med Vindmøller som erstatning. Resultatet har dere sett i vinter, hvor det er høytrykk, ingen vind og prisene på strøm går helt av skaftet, fordi etterspørselen er den samme eller økende, men tilbudet er sterkt redusert.  Også fordi da er det gass som er prisledende med sin marginalproduksjon og prisene generelt på alle kraftprodukter deles og harmoniseres over til Norge og Norden, fordi vi deler samme kraft regimet i EU systemet med mange kabler. Vi bare må få på plass et strøm pristak på 50 øre kwt, inklusive alt fra og med september og hele vinteren.

Ja, takk gjerne gode endringer, med de må tilpasses i innføring og tempo, ellers så går det fryktelig dårlig.

Så mitt svar er ja, vi ønsker endringer på Bærekraft velkommen, men det må skje med omtanke og hensyn til tidsperioden som det tar å endre samfunnet, kunder og gjester.

www.norsk-sentrumsfordel.no

Lars Iver.

 

 

Godt Nyttår. Fremtiden for sentrum blir stadig bedre.

Godt Nyttår til alle som jobber med og i alle norske sentrum. Fremtiden for sentrum skaper vi sammen og den blir stadig bedre.
Godt Nyttår med nye målsettinger og ny giv for å gi alle norske sentrum nytt liv. Mulighetene er mange for ny attraksjon og en ny renessanse vil komme for å trekke til oss mye folk i alle aldre på den felles arenaen som kalles Sentrum.
Neida, utviklingen går ikke bakover, slik du her ser på et bilde fra Skien sentrum på 60 tallet med nostalgi og at byen ble brukt av mange hver dag hele året. Jeg har vært med på reisen fra den gangen i byen og det må ha vært noen «veikryss» underveis i samfunnsutvikling og byutvikling hvor vi har tatt helt feil retning og havnet på steder hvor vi mistet oss selv, mistet lokal identitet med tilhørighet og felles opplevelser.
Ja, jeg ser den digitale revolusjon, bygging av eksterne sentra, netthandel, bilbruken er blitt alle manns eie, bosetting utenfor sentrum var drømmen i mange år, jobbene flyttes og sentraliseres utenfor sentrum og til andre større sentrale byer, virussmitte, hjemmekontor og flere andre faktorer. Men dagens trend på samfunnsutvikling, byutvikling og næringsutvikling er etter mange år med nedgang nå helt klar på at det blir Tilbake til sentrum som gjelder.
Så her er det spørsmål om å legge planer og lage dristige vedtak for å kunne bo, leve og bruke sentrum fremover. I et miljøperspektiv og med nye trender på et grønt skifte vil sentrum i alle norske byer ta tilbake hegemoniet som det foretrukne stedet for nybygginger, renoveringer, etableringer, bosetting, kultur og opplevelse, handel, service, servering og tjenester. Garantert.
@sentrumsfordel
Lars Iver.

Godt Nyttår 2022 og trå til nå med ny dynamisk byutvikling for ditt sentrum.

GODT NYTTÅR: DET ER TID FOR OPPSUMMERING OG SE FREMOVER PÅ DE GODE MULIGHETENE FOR ALLE NORSKE SENTRUM.
Det gjøres opp status for året og se fremover for videre ekstra gode tider for alle norske sentrum. Sentrums liv og gode fremtid med god ekstra god og vital byutvikling, næringsutvikling, nybygging og renoveringer handler først og fremst om mennesker i alle aldre, trivsel, sosiale relasjoner, lek i parkene, masse folk som nå vil bo i sentrum eller gangavstand med sentrum, handel, service, servering og tjenester.
Samtidig må det være konkurransedyktig i forhold til eksterne sentra og slik samfunnsutviklingen nå sier så vil stadig flere og de som kan vil gjerne velge en miljøvennlig og bærekraftig adferd og gjerne bo i byen og prioritere å gå, sykle og kollektivtransport. Vi er ikke der enda på mange år, slik at det må forefinnes gode overgangsordninger med god tilgjengelighet og parkering inntil videre.
Samfunnet, næringslivet og menneskene har opplevd 2 år med Korona og det har laget store vanskeligheter for alle. Det er de som nå sier at Koronasituasjonen vil dempes vesentlig av i løpet av få måneder og kan bli redusert til en vanlig influensa, slik at samfunnet igjen kan fungere tilnærmet normalt. Vi får håpe på at det er riktig antagelse.
Da må det allerede nå settes sammen noen optimistiske planleggere fra kommunen, næring, gårdeiere, byutviklere, entreprenører, samfunnsutviklere og by/sentrumsorganisasjoner som på sentrums vegne kan videreføre de gode trendene som byen var og er inne i og få realisert det store potensiale som ligger i å videreutvikle sentrum til en felles plass for alle til alt. Den videoen som ligger her var bare noen klipp som jeg tok opp for et par år siden og peker på noen av mulighetene som ligger foran oss. Sentrum har fremtiden foran seg. La oss sammen se etter mulighetene og være optimister i alle norske sentrum. Godt Nyttår.